Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:13613/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Koppányszántó Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7094 Koppányszántó, Rákóczi u. 164., Hrsz 240/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Koppányszántó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77170187
Postai cím: Szabadság Utca 67.
Város: Koppányszántó
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Gábor
Telefon: +36 74476406
E-mail: kopszanto@tolna.net
Fax: +36 74476406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.koppanyszanto.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő (megismételt eljárás)
Hivatkozási szám: EKR000079282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Orvosi rendelő (megismételt eljárás)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7094 Koppányszántó, Rákóczi u. 164., Hrsz 240/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a 7094 Koppányszántó, Rákóczi u. 164., Hrsz 240/1 szám alatti orvosi rendelő épületének felújítását és energetikai korszerűsítét kívánja megvalósítani a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének második fordulata és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Az egyenértékűséget a műszaki leíráshoz mellékelt adatlapon és a termékleíráson megjelölt tulajdonságok alapján vizsgálja Ajánlatkérő. Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban megjelölt termékekkel egyenértékű terméket kíván felhasználni az építési beruházás kivitelezése során, köteles Ajánlatában a megajánlott terméket megadni, és a hozzá kapcsolódó adatlapot és termékleírást benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016 – 00009 * 3

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05586 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Orvosi rendelő (megismételt eljárás)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72686920
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: tamasi@topaepito.hu
Telefon: +36 74570013
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74570013
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45390609
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7094 Koppányszántó, Rákóczi u. 164., Hrsz 240/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a 7094 Koppányszántó, Rákóczi u. 164., Hrsz 240/1 szám alatti orvosi rendelő épületének felújítását és energetikai korszerűsítét kívánja megvalósítani a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének második fordulata és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Az egyenértékűséget a műszaki leíráshoz mellékelt adatlapon és a termékleíráson megjelölt tulajdonságok alapján vizsgálja Ajánlatkérő. Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban megjelölt termékekkel egyenértékű terméket kíván felhasználni az építési beruházás kivitelezése során, köteles Ajánlatában a megajánlott terméket megadni, és a hozzá kapcsolódó adatlapot és termékleírást benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45390609
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72686920
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: tamasi@topaepito.hu
Telefon: +36 74570013
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74570013
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Vállakozási szerződés 2. pontjában foglalt teljesítési határidőt módosítják 2019. október 15. napjára.
A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor, tekintettel arra, hogy
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: - Vállalkozó 2019.06.17. napján akadályközlést rögzített az e-naplóban, arra hivatkozással, hogy a szükséges építőanyagok beszerzése időben elhúzódik a gyártói és beszállítói kapacitások leterheltsége miatt és egyidejűleg kérte a teljesítési véghatáridő meghosszabbítását 2019 augusztusának végéig.
- Vállalkozó szintén 2019.06.17. napján rögzítette az e-naplóban, hogy a homlokzaton négy darab fecskefészek található, melyben a madarak éppen költenek. Védett madarakról lévén szó, rögzítésre került, hogy a költési időszak végéig a homlokzatot érintő munkák megkezdése nem lehetséges. Erre tekintettel Vállalkozó kérte a határidő módosítását 2019. október 15. napjára.
- Műszaki ellenőr 2019.06.17. napján kelt eseti bejegyzése rögzítette, hogy a fészkek mozgatása (áthelyezése) csak a fiókák kirepülését követően történhet, addig a homlokzati munkák végzésében akadályoztatva van. A műszaki ellenőr mindezekre tekintettel javasolta a teljesítési határidő módosítására vonatkozó kérelmet elfogadni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45390609 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 45390609 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény rovatban feltüntetett hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben helyesen 5586/2019 (KÉ-szám/évszám), melyet informatikai akadály miatt ajánlatkérő csak plusz egy "0" toldat feltüntetésével tudott rögzíteni.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben