Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:13635/2019
CPV Kód:50710000-5
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Property and Facility Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság;GLOBE Facility Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: AK15596
Postai cím: Hold utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr.Szenczi Erika
Telefon: +36 13273459
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyar Államkincstár által üzemeltetett épületekben lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenysége Kelet
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50710000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Magyar Államkincstár által üzemeltetett épületekben lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenysége
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország keleti országrészében lévő épületei vonatkozásában :
Budapest, Központ :Fiumei út 19/A-19/B
Budapest és Pest megye: Damjanich utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Megrendelő a „Magyar Államkincstár által üzemeltetett épületekben lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenysége” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 81. § (1) bekezdése alapján nyílt, közösségi eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként a Vállalkozó gazdasági szervezeteket hirdette ki nyertesnek, s vele 2017. május 22 napján - a Megrendelő Magyarország keleti országrészében lévő épületei vonatkozásában- SZ/2017/00125 számon nyilván-tartott vállalkozói keretszerződést kötött.
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 20. § alapján az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. október 31. napjával jogutódlással, a Kincstárba történő beolvadással megszűnt. Ez alapján a Magyar Államkincstár lett az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság általános jogutódja.
A jogutódlásra tekintettel az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság - mint korábbi vagyonkezelő - által országosan üzemeltetett épületek bekerültek a Magyar Államkincstár kezelésébe, amelyeknél gondoskodni kell a lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések üzemeltetéséről, karbantartásáról és szükség szerinti javításáról.
Az eredeti vállalkozási szerződésben a Felek megállapodtak, hogy „a szerződés időtartama alatt az épületek száma +30%-kal növekedhet.”
A szerződéskötés időpontja: 2017.05.22.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 108 - 217566

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZNYSZ-SZ-2017-0125 Rész száma: 1 Elnevezés: „Magyar Államkincstár által üzemeltetett épületekben lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenysége” Keleti országrész
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Property and Facility Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máriássy u. 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: miklos.fabry@strabag-pfs.hu
Telefon: +36 1 299 2150
Internetcím(ek): (URL) www.strabag-pfs.hu
Fax: + 36 1 210 0095
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GLOBE Facility Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária krt. 64
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: miklos.fabry@strabag-pfs.hu
Telefon: +36 1 299 2150
Internetcím(ek): (URL) www.strabag-pfs.hu
Fax: + 36 1 210 0095
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 15396980 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018.10.18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148 § (3) bekezdése alapján 2017.08.21.-ig volt benyújtható.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18825894
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50710000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország keleti országrész épületei vonatkozásában.
Központ, Budapest, Fiumei út 19/A-19/B.
Budapest és Pest megye, Budapest, Damjanich u. 48.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyar Államkincstár által üzemeltetett épületekben lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenysége” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 81. § (1) bekezdése alapján nyílt, közösségi eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 111017739
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Property and Facility Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máriássy u. 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: miklos.fabry@strabag-pfs.hu
Telefon: +36 1 299 2150
Internetcím(ek): (URL) www.strabag-pfs.hu
Fax: + 36 1 210 0095
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GLOBE Facility Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária krt. 64
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: miklos.fabry@strabag-pfs.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.strabag-pfs.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): I. A szerződés módosításának előzményei
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 20. § alapján az ONYF 2017. október 31. napjával jogutódlással, a Kincstárba történő beolvadással megszűnt. Ez alapján a MÁK lett az ONYF általános jogutódja.
A jogutódlásra tekintettel az ONYF - mint korábbi vagyonkezelő - által országosan üzemeltetett épületek bekerültek a MÁK kezelésébe, amelyeknél gondoskodni kell a lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések üzemeltetéséről, karbantartásáról és szükség szerinti javításáról.
Az eredeti vállalkozási szerződés I. 5. pontjában a Felek megállapodtak, hogy „a szerződés időtartama alatt az épületek száma +30%-kal növekedhet.”
II. Módosuló szerződési elemek
Fenti okokból kifolyólag a Felek a Vállalkozási keretszerződés módosításáról döntöttek, - az alábbiak szerint:141 § (4) c) alapján.
1., A szerződésmódosítás a szerződés 4. számmal jelölt, elválaszthatatlan mellékletét érinti.
A felsorolt ingatlanok listája a következő épület-területekkel bővül ki:
Központ Budapest, Fiumei út 19/A-19/B 31 382 m2
Budapest és Pest megye Budapest, Damjanich u. 48. 3 953 m2
Összesen: 35 335 m2
2., A karbantartott ingatlanok számának, illetve az üzemeltetett területek növekedése miatt a
„II. Fizetési feltételek” rész 1. pont a) bekezdésben szereplő első mondata az alábbira változik:
„rendszeres üzemeltetési munka, és az ügyeleti, készenléti szolgáltatás díja: 5 281 588,- Ft + ÁFA/félév.”
3., „II. Fizetési feltételek” rész 9. pontban
„A fedezeti összeg nettó 25.000.000.- Ft/év + ÁFA” szövegrész helyébe a következő lép
„ A fedezeti összeg a következők szerint alakul: 1. évben: 25.000.000.- Ft/év + ÁFA
2. évben: 38.269.692.- Ft/év + ÁFA
3. évben: 47.748.047.- Ft/év + ÁFA”
141.§(4)c)a): 2017 évben két alkalommal -Kormánydöntések következtében- növekedett a szervezet: 2017. januártól az MVH, 2017. novembertől az ONYF integrálódott a Kincstárba. Ezek az integrációk a feladatok-, a hivatali szervezet-, valamint az üzemeltetési feladatok megnövekedését is eredményezte. Ezekre a megváltozó körülményekre a MÁK-nak nem volt ráhatása,a döntés a magasabb irányító szervtől (minisztérium), -illetve a Kormánytól érkezett. A jelenlegi lég- és klímatechnikai szerződések 2017. 05.22-én kerültek aláírásra, amikor a Feleknek nem volt tudomásunk az ONYF novemberi beolvadásáról, így az ONYF által kezelt épületek-, s a bennük üzemelő gépészeti berendezések számáról és állapotáról sem volt lehetőség tájékozódni. A tényleges helyzetről csak a 2017. november 01.-i beolvadás után volt lehetőségük tájékozódni.
141§ (4)c )b):A megváltozott körülmények ellenére nem változik meg a szerződés általános jellege, -ugyanis az ugyanazon berendezéstípusokra, ugyanazon karbantartási- és üzemeltetési szolgáltatás tartozik. A beolvadás során üzemeltetésbe bevont új épületekben működő klímatechnikai berendezések azonos kialakításúak-, illetve típusúak, mint az eddigi épületekben,csak a korábbi nyertes ajánlattevő eddigi szolgáltatását kell ezekre a berendezésekre is kiterjeszteni.
141§(4)c)c:Az előző közbeszerzési eljárás során az ajánlattevőknek az egyes géptípusokra vonatkozó karbantartásra, üzemeltetésre egységárakat kellett megadniuk. Erre éppen azért volt szükség, ha jövőben új épület, abban új berendezés karbantartása válik szükségessé, akkor ezen egységár és az épülethez tartozó felmérés alapján meghatározott darabszám szorzataként kerül meghatározásra az új karbantartási és üzemeltetési költség.A korábbi egységárak a szerződésmódosítás során nem változnak.Az új épületekre vonatkozó karbantartási és üzemeltetési költségek az eredeti szerződésben szereplők szerint kerültek megállapításra, a a megnövekedett szolgáltatási volumenre tekintettel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eljárás megindításakor a Magyar Államkincstár a jelenlegihez képest kisebb szervezetként működött. 2017 évben két alkalommal -Kormánydöntések következtében- növekedett a szervezet: 2017. januártól a korábbi MVH, 2017. novembertől az ONYF integrálódott a Kincstárba. Ezek az integrációk a feladatok-, a hivatali szervezet-, valamint az üzemeltetési feladatok megnövekedését is eredményezte. Ezekre a megváltozó körülményekre a MÁK-nak nem volt ráhatása, tekintettel, hogy a döntés a magasabb irányító szervtől (minisztérium), a Kormánytól érkezett. A jelenlegi lég- és klímatechnikai szerződések 2017. 05.22-én kerültek aláírásra. A szerződés aláírásakor Feleknek nem volt tudomásunk az ONYF novemberi beolvadásáról, így az ONYF által kezelt épület-,s a bennük üzemelő gépészeti berendezések számáról és állapotáról sem volt lehetőség tájékozódni. A tényleges helyzetről csak a 2017. november 01.-beolvadás után volt lehetőségük tájékozódni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 15396980 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 111017739 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben