Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:1367/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia, dr. Kovács Anna
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest fő- és tömegközlekedési úthálózatán útburkolat helyreállítása inframelegítéses technológiával
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Budapest fő- és tömegközlekedési úthálózatán útburkolat helyreállítása inframelegítéses technológiával
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45233200-1
45233228-3
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés keretösszege: nettó 48.000.000,- Ft.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
A ténylegesen felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre.
Az ajánlatkérő a megrendelésre kerülő feladatok műszaki paramétereit az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében határozta meg.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9359 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest fő- és tömegközlekedési úthálózatán útburkolat helyreállítása inframelegítéses technológiával
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2461 Tárnok (7-es főút 24. km.) Fehérvári út 34.
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2461
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45233200-1
45233228-3
45233140-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés keretösszege: nettó 48.000.000,- Ft.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
A ténylegesen felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre.
Az ajánlatkérő a megrendelésre kerülő feladatok műszaki paramétereit az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében határozta meg.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2461 Tárnok (7-es főút 24. km.
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2461
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződést határozott időre, a Szerződés mindkét fél általi aláírásától 2018. december 31. napjáig terjedő időre kötik.

A Szerződés 12.1 pontjának helyébe jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
Felek a Szerződést határozott időre, a Szerződés mindkét fél általi aláírásától 2019. december 31. napjáig terjedő időre kötik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződés keretösszegének több mint 50%-a nem került felhasználásra, ezért indokolttá vált a Szerződés módosítása. Vállalkozó abban bízva kötötte meg Megrendelővel a Szerződést, hogy a teljes keretösszeg lehívásra kerül. Vállalkozó súlyos érdeksérelmet szenvedne abban az esetben, ha a Szerződés keretösszege nem kerülne lehívásra.
Vállalkozó köteles a Közvetlen Megrendelés kézhezvételétől számított 72 órán belül megkezdeni a Budapest fő- és tömegközlekedési úthálózatán keletkező útburkolati hibák (kátyúk) megszüntetését speciális melegítéses eljárással.
Megrendelő köteles a balesetveszélyes útburkolati hibákat megszüntetni, így szükséges jelen Szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása, hogy a folyamatos forgalombiztonság fenntartásához megfelelő kapacitás rendelkezésre álljon minden esetben.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek más ajánlattevők részvételét tették volna lehetővé a közbeszerzési eljárásban, továbbá a Szerződés gazdasági egyensúlya sem változik meg a nyertes ajánlattevő javára, valamint a módosítás a Szerződés tárgyát sem terjeszti ki az eredeti ajánlattevői kötelezettségekhez képest.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 48000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 48000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben