Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:13670/2019
CPV Kód:50710000-5
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Property and Facility Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság;GLOBE Facility Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: AK15596
Postai cím: Hold utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr.Szenczi Erika
Telefon: +36 13273459
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Magyar Államkincstár által üzemeltetett épületekben lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenysége” -Nyugati országrész
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50710000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Magyar Államkincstár által üzemeltetett épületekben lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenysége”-I.módosítás Nyugati országrész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Váci út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Megrendelő a „Magyar Államkincstár által üzemeltetett épületekben lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenysége” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 81. § (1) bekezdése alapján nyílt, közösségi eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként a Vállalkozó gazdasági szervezeteket hirdette ki nyertesnek, s vele 2017. május 22 napján - a Megrendelő Magyarország nyugati országrészében lévő épületei vonatkozásában- SZ/2017/00126 számon nyilván-tartott vállalkozói keretszerződést kötött.
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 20. § alapján az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. október 31. napjával jogutódlással, a Kincstárba történő beolvadással megszűnt. Ez alapján a Magyar Államkincstár lett az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság általános jogutódja.
A jogutódlásra tekintettel az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság - mint korábbi vagyonkezelő - által országosan üzemeltetett épületek bekerültek a Magyar Államkincstár kezelésébe, amelyeknél gondoskodni kell a lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések üzemeltetéséről, karbantartásáról és szükség szerinti javításáról.
Az eredeti vállalkozási szerződés I. 5. pontjában a Felek megállapodtak, hogy „a szerződés időtartama alatt az épületek száma +30%-kal növekedhet.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 108 - 217566

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZNYSZ-SZ-2017-0126 Rész száma: 2 Elnevezés: „Magyar Államkincstár által üzemeltetett épületekben lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenysége” Nyugati országrész
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Property and Facility Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máriássy u. 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: miklos.fabry@strabag-pfs.hu
Telefon: +36 1 299 2150
Internetcím(ek): (URL) www.strabag-pfs.hu
Fax: + 36 1 210 0095
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GLOBE Facility Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária krt. 64
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: miklos.fabry@strabag-pfs.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.strabag-pfs.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 13787204 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018.10.18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148 § (3) bekezdése alapján 2017.08.21.-ig volt benyújtható.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18825894
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50710000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország nyugati országrész vonatkozásában.
Budapest, Váci út 73.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyar Államkincstár által üzemeltetett épületekben lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenysége” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 81. § (1) bekezdése alapján nyílt, közösségi eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 68858037
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Property and Facility Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máriássy u. 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: miklos.fabry@strabag-pfs.hu
Telefon: +36 1 299 2150
Internetcím(ek): (URL) www.strabag-pfs.hu
Fax: + 36 1 210 0095
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GLOBE Facility Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária krt. 64
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: miklos.fabry@strabag-pfs.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.strabag-pfs.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): I.A szerződés módosításának előzményei: A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 20. § alapján az ONYF 2017. október 31. napjával jogutódlással, a Kincstárba történő beolvadással megszűnt. Ez alapján a MÁK lett az ONYF általános jogutódja. A jogutódlásra tekintettel az ONYF - mint korábbi vagyonkezelő - által országosan üzemeltetett épületek bekerültek a MÁK kezelésébe, amelyeknél gondoskodni kell a lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések üzemeltetéséről, karbantartásáról és szükség szerinti javításáról.
Az eredeti vállalkozási szerződés I. 5. pontjában a Felek megállapodtak, hogy „a szerződés időtartama alatt az épületek száma +30%-kal növekedhet.”
I. Módosuló szerződési elemek: Fenti okokból kifolyólag Felek a Vállalkozási keretszerződés módosításáról döntöttek, a 141§(4)c)alapján.
1. A szerződésmódosítás a szerződés 4. számmal jelölt, elválaszthatatlan mellékletét érinti.A felsorolt ingatlanok listája a következő épület-területekkel bővül ki:Központ Budapest, Váci út 73. 24 940 m2.
2., A karbantartott ingatlanok számának, illetve az üzemeltetett területek növekedése miatt a
„II. Fizetési feltételek” rész 1. pont a) bekezdésben szereplő első mondata az alábbira változik:
„rendszeres üzemeltetési munka, és az ügyeleti, készenléti szolgáltatás díja: 4 810 190,- Ft + ÁFA/félév.”
3., „II. Fizetési feltételek” rész 9. pontban
„A fedezeti összeg nettó 20.000.000.- Ft/év + ÁFA” szövegrész helyébe a következő lép
„ A fedezeti összeg a következők szerint alakul: 1. évben: 20.000.000.- Ft/év + ÁFA
2. évben: 23.263.487.- Ft/év + ÁFA
3. évben: 25.594.550.- Ft/év + ÁFA”
141§(4)c)a): 2017 évben két alkalommal -Kormánydöntések következtében- növekedett a szervezet: 2017. januártól a korábbi MVH, 2017. novembertől az ONYF integrálódott a Kincstárba. Ezek az integrációk a feladatok-, a hivatali szervezet-, valamint az üzemeltetési feladatok megnövekedését is eredményezte. Ezekre a megváltozó körülményekre a MÁK-nak nem volt ráhatása, tekintettel, hogy a döntés a magasabb irányító szervtől (minisztérium),-illetve a Kormánytól érkezett. A jelenlegi lég- és klímatechnikai szerződések 2017. 05.22-én kerültek aláírásra. A szerződés aláírásakor Feleknek nem volt tudomásuk az ONYF novemberi beolvadásáról, így az ONYF által kezelt épületek-, s a bennük üzemelő gépészeti berendezések számáról és állapotáról sem volt lehetőség tájékozódni. A tényleges helyzetről csak a 2017. november 01.-i beolvadás után volt lehetőségük tájékozódni.
141§(4)b)c): A megváltozott körülmények ellenére nem változik meg a szerződés általános jellege, -ugyanis az ugyanazon berendezéstípusokra, ugyanazon karbantartási- és üzemeltetési szolgáltatás tartozik. A beolvadás során üzemeltetésbe bevont új épületekben működő klímatechnikai berendezések azonos kialakításúak-, illetve típusúak, mint az eddigi épületekben, -csak a korábbi nyertes ajánlattevő eddigi szolgáltatását kell ezekre a berendezésekre is kiterjeszteni.
141§(4)c)c): Az előző közbeszerzési eljárás során az ajánlattevőknek az egyes géptípusokra vonatkozó karbantartásra, üzemeltetésre egységárakat kellett megadniuk. Erre éppen azért volt szükség, ha a jövőben új épület, abban új berendezés karbantartása válik szükségessé, akkor ezen egységár és az épülethez tartozó felmérés alapján meghatározott darabszám szorzataként kerül meghatározásra az új karbantartási és üzemeltetési költség. A korábbi egységárak a szerződésmódosítás során nem változnak. Az új épületekre vonatkozó karbantartási és üzemeltetési költségek az eredeti szerződésben szereplők szerint kerülnek megállapításra, -a megnövekedett szolgáltatási volumenre tekintettel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A lég- és klímatechnikai rendszerek és berendezések karbantartása, javítása, felújítása és üzemeltetési tevékenységének végzésére kiírandó közbeszerzési eljárás megindításakor a MÁK a jelenlegihez képest kisebb szervezetként működött.2017 évben két alkalommal-Kormánydöntések következtében-növekedett a szervezet:2017.januártól a korábbi MVH,2017.novembertől az ONYF integrálódott a Kincstárba.Ezek az integrációk a feladatok- a hivatali szervezet-,valamint az üzemeltetési feladatok megnövekedését is eredményezte.Ezekre a megváltozó körülményekre a MÁK-nak nem volt ráhatása,tekintettel,hogy a döntés a magasabb irányító szervtől(minisztérium)-illetve a Kormánytól érkezett.A jelenlegi lég- és klímatechnikai szerződések aláírásakor,2017.05.22-én Feleknek nem volt tudomásuk az ONYF novemberi beolvadásáról,így az ONYF által kezelt épületek-,sa bennük üzemelő gépészeti berendezések számáról és állapotáról sem.A tényleges helyzetről 2017.november 01.-i beolvadás után volt lehetőségük tájékozódni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13787204 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 68858037 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben