Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:13737/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Berzék Község Önkormányzata;Emőd Város Önkormányzata;Hejőbába Község Önkormányzata;Hejőkürt Község Önkormányzata;NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA;Nyékládháza Város Önkormányzata;Répáshuta Község Önkormányzata;Sajóhídvég Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Emőd Város közigazgatási területe;A karakterkorlátozás miatt Részletek az AF. II.2.4. pontjában;A karakterkorlátozás miatt Részletek az AF. II.2.4. pontjában
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZAMATEL KFT;SZAMATEL KFT;SZAMATEL KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62840141
Postai cím: Kossuth Utca 24.
Város: Bükkszentkereszt
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3557
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Solymosi Konrád Ferenc
Telefon: +36 49390120
E-mail: bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Berzék Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88969235
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 42
Város: Berzék
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3575
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas László
Telefon: +36 46528215
E-mail: polgarmester@hivatalberzek.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Emőd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93616373
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Emőd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3432
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Tibor
Telefon: +36 46476206
E-mail: muszak@emodph.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hejőbába Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95895501
Postai cím: Fő út 39.
Város: Hejőbába
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3593
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 49458816
E-mail: hbabahiv@hu.inter.net
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hejőkürt Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53636933
Postai cím: Szent István Út 62
Város: Hejőkürt
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3588
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Strezenecki Stella
Telefon: +36 49352627
E-mail: hejokurt.ph@eszaknet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44002655
Postai cím: APPONYI ÚT 50
Város: NAGYCSÉCS
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3598
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gulyás Ottó
Telefon: +36 49540451
E-mail: onk.nagycsecs@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Nyékládháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91782014
Postai cím: Vasút Út 16
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Surmann Antal
Telefon: +36 46391420
E-mail: titkarsag@nyekladhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Répáshuta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69899081
Postai cím: Kossuth Út 2
Város: Répáshuta
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3559
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Tamás
Telefon: +36 46390113
E-mail: hivatal@repashutaonkormanyzat.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sajóhídvég Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74707632
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 37.
Város: Sajóhídvég
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3576
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Török Gergely
Telefon: +36 49459823
E-mail: hivatal.sajohidveg@borsodweb.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000491222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása az EFOP 1.5.2-16-2017-00035 számú projekt keretében részajánlattétel biztosítása mellett:
1. rész: Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás Emőd településen, a projekt során összesen 4 alkalommal. Összesen 4 alkalom.
2. rész: Filmklub és könyvklub szervezése a konzorciumhoz tartozó megvalósító településeken (9 db), a projekt során összesen 4 alkalommal. Összesen 36-36 alkalom.
3. rész: Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása a konzorciumhoz tartozó megvalósító településeken (9 db), a projekt során összesen 2 alkalommal. Összesen 18 alkalom.
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 50 %-át 2019. december 31. napjáig kívánja megvalósítani.
A teljesítés helyszínei 1. 2. és 3. rész tekintetében:
1. rész: Emőd Város
2. rész: Bükkszentkereszt Község, Répáshuta Község, Berzék Község, Sajóhídvég Község, Hejőbába Község, Hejőkürt Község, Emőd Város, Nyékládháza Város, Nagycsécs Község
3. rész: Bükkszentkereszt Község, Répáshuta Község, Berzék Község, Sajóhídvég Község, Hejőbába Község, Hejőkürt Község, Emőd Város, Nyékládháza Város, Nagycsécs Község
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25426000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Emőd Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 - Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás:
Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás program keretein belül állásbörze megszervezését tervezzük munkáltatók meghívásával, tanácsadással. A program 4 alkalommal egész napos program keretében valósul meg. Elvárt résztvevők száma alkalmanként 150 fő
A program keretében elvárt szakmai tartalom alkalmanként:
• Min. 10 potenciális cég megjelenése
• A települések helyi vállalkozásainak meghívása
• Együttműködés a Munkaügyi Központtal
• Együttműködés a Kormányhivatallal
• Rendezvény időtartama min.5 óra/ alkalom
• A településen lévő projektbe bevont hátrányos helyzetű emberek mentorainak fizetése
• Előadás, beszélgetések, tanácsadások biztosítása a megjelent cégek képviselőivel
• Előadások biztosítása (pl.: hiányszakmák, antidiszkriminációs előadások)
• Tanácsadás (állásinterjú, önéletrajzírás)
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 50 %-át 2019. december 31. napjáig kívánja megvalósítani.
A rendezvény meghirdetése, a toborzása, meghívása, a résztvevők biztosítása a nyertes ajánlattevő feladatát képezi. A tevékenység célcsoportja a konzorciumi partnerek területén élő lakosság, különös tekintettel a hátrányos helyzetű aktív korú munkanélküli lakosság.
A szolgáltatások tekintetében elvárt részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melyet jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg bocsát rendelkezésre ajánlatkérő.
A beszerezni kívánt szolgáltatások tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az összefoglaló tájékoztatásban, illetőleg a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő – M.2. pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (kötelezően előírt 12 hónapon felül, legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap, legkedvezőbb mérték: 48 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.5.2-16-2017-00035
II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: Filmklub és könyvklub szervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A karakterkorlátozás miatt Részletek az AF. II.2.4. pontjában
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2-Filmklub és könyvklub szervezése:
A közösségi terek és kultúrházak szolgálatatásainak bővítése céljából 4 alkalommal filmklub, és 4 alkalommal könyvklub megszervezése történik a projekt időszaka alatt. A filmklub esetén alkalmanként minimum 4 órás, a könyvklub esetében minimum 3 órás foglalkozások szervezése szükséges, legalább 15-15 fő bevonásával, akik mindig jelen vannak a programokon.
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 50 %-át 2019. december 31. napjáig kívánja megvalósítani.
A szolgáltatások tekintetében elvárt részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melyet jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg bocsát rendelkezésre ajánlatkérő.
A beszerezni kívánt szolgáltatások tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az összefoglaló tájékoztatásban, illetőleg a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A teljesítés helyszínei:
Bükkszentkereszt, Berzék, Emőd, Hejőbába, Hejőkürt, Nyékládháza, Nagycsécs, Répáshuta, Sajóhídvég Község közigazgatási területe
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő – M.2. pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (kötelezően előírt 12 hónapon felül, legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap, legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.5.2-16-2017-00035
II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvénye
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A karakterkorlátozás miatt Részletek az AF. II.2.4. pontjában
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3-Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvénye:
Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása. 2 alkalommal 1 napos kulturális rendezvény konzorciumi településenként. A program egész napos. A program során kézműves és rajz- foglalkozásokat, illetve sportolási lehetőségeket kívánunk biztosítani a résztvevők számára. Versenyek, vetélkedők szervezését tervezzük és vendégelőadókat hívunk meg, a zenei kulturális program népszerűsítése érdekében. A program a nemzetiségi kultúrát, hagyományokat szem előtt tartva és azokat bemutatva kerül megszervezésre.
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 50 %-át 2019. december 31. napjáig kívánja megvalósítani.
A szolgáltatások tekintetében elvárt részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melyet jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg bocsát rendelkezésre ajánlatkérő.
A beszerezni kívánt szolgáltatások tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az összefoglaló tájékoztatásban, illetőleg a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A teljesítés helyszínei:
Bükkszentkereszt, Berzék, Emőd, Hejőbába, Hejőkürt, Nyékládháza, Nagycsécs, Répáshuta, Sajóhídvég Község közigazgatási területe
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő – M.2. pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (kötelezően előírt 12 hónapon felül, legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap, legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.5.2-16-2017-00035
II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 - Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás Rész száma: 1 Elnevezés: Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZAMATEL KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37488255
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 82
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: szabicsildi@gmail.com
Telefon: +36 703656111
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14550577206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1574800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1540000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Well-Press Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30589023
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 15
Város: MISKOLC
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25778409205

Hivatalos név: SZAMATEL KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37488255
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 82
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14550577206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 - Filmklub és könyvklub szervezése Rész száma: 2 Elnevezés: Filmklub és könyvklub szervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZAMATEL KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37488255
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 82
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: szabicsildi@gmail.com
Telefon: +36 703656111
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14550577206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2834640
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2736000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Well-Press Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30589023
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 15
Város: MISKOLC
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25778409205

Hivatalos név: SZAMATEL KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37488255
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 82
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14550577206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 - Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvénye Rész száma: 3 Elnevezés: Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvénye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZAMATEL KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37488255
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 82
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: szabicsildi@gmail.com
Telefon: +36 703656111
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14550577206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21259836
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21150000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Well-Press Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30589023
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 15
Város: MISKOLC
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25778409205

Hivatalos név: SZAMATEL KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37488255
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 82
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14550577206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges