Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:13744/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Harsány Község Önkormányzata Bükkaranyos Község Önkormányzat;Kisgyőr Község Önkormányzata;Mályi Község Önkormányzata;Ónod Község Önkormányzata;Hejőkeresztúr Község Önkormányzata;Hejőszalonta Község Önkormányzata;Sajólád Község Önkormányzata;Sajópetri Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Mályi Község közigazgatási területe;A karakterkorlátozás miatt Részletek az AF. II.2.4. pontjában;A karakterkorlátozás miatt Részletek az AF. II.2.4. pontjában
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.;Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.;Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Harsány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85472114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 67.
Város: Harsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3555
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Gergely
Telefon: +36 46592200
E-mail: harsanypmh@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Bükkaranyos Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53624026
Postai cím: Petőfi Sándor Út 100
Város: Bükkaranyos
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3554
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Lajos
Telefon: +36 46476352
E-mail: info@bukkaranyos.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kisgyőr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26610652
Postai cím: Dózsa György Utca 11
Város: Kisgyőr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3556
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kékedi László Vilmos
Telefon: +36 46476202
E-mail: pmh@kisgyor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Mályi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45587683
Postai cím: Széchenyi Utca 4
Város: Mályi
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3434
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Viszokai István
Telefon: +36 46529050
E-mail: titkarsag@malyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Ónod Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88381545
Postai cím: Rákóczi Út 64
Város: Ónod
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3551
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarnóczi József
Telefon: +36 46466101
E-mail: polgonod@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42042523
Postai cím: Petőfi Út 56
Város: Hejőkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3597
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demeterné Zeleni Enikő
Telefon: +36 46391244
E-mail: onkormanyzat@hejokeresztur.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hejőszalonta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61242980
Postai cím: Rákóczi utca 6
Város: Hejőszalonta
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3595
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Anderkó József
Telefon: +36 46391177
E-mail: hejoszalonta@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sajólád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18814176
Postai cím: Ady Endre Utca 2
Város: Sajólád
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3572
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pozbai Zoltán
Telefon: +36 46593220
E-mail: ph@sajolad.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sajópetri Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73702915
Postai cím: Dózsa György Út 66
Város: Sajópetri
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3573
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Debreczeni Balázs
Telefon: +36 49593200
E-mail: hivatal@sajopetri.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Harsány Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000375852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása az EFOP 1.5.2-16-2017-00036 számú projekt keretében részajánlattétel biztosítása mellett:
1. rész: Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás Mályi településen, a projekt során összesen 4 alkalommal. Összesen 4 alkalom.
2. rész: Filmklub és könyvklub szervezése a konzorciumhoz tartozó megvalósító településeken (9 db), a projekt során összesen 4-4 alkalommal. Összesen 36-36 alkalom.
3. rész: Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása a konzorciumhoz tartozó megvalósító településeken (9 db), a projekt során összesen 2 alkalommal. Összesen 18 alkalom
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 50 %-át 2019. december 31. napjáig kell megvalósítani.
A teljesítés helyszínei 1. 2. és 3. rész tekintetében:
1. rész Mályi Község
2. rész: Harsány Község, Bükkaranyos Község, Kisgyőr Község, Mályi Község, Sajólád Község, Sajópetri Község, Hejőkeresztúr Község, Hejőszalonta Község, Ónod Község
3. rész: Harsány Község, Bükkaranyos Község, Kisgyőr Község, Mályi Község, Sajólád Község, Sajópetri Község, Hejőkeresztúr Község, Hejőszalonta Község, Ónod Község
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24168000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Mályi Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1- Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás:
Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás program keretein belül állásbörze megszervezését tervezzük munkáltatók meghívásával, tanácsadással. A program 4 alkalommal egész napos program keretében valósul meg. Elvárt résztvevők száma alkalmanként 150 fő
A teljes mennyiség 50 %-át 2019. december 31. napjáig kell megvalósítani.
A program keretében elvárt szakmai tartalom alkalmanként:
• Min. 10 potenciális cég megjelenése
• A települések helyi vállalkozásainak meghívása
• Együttműködés a Munkaügyi Központtal
• Együttműködés a Kormányhivatallal
• Rendezvény időtartama min.5 óra/ alkalom
• A településen lévő projektbe bevont hátrányos helyzetű emberek mentorainak fizetése
• Előadás, beszélgetések, tanácsadások biztosítása a megjelent cégek képviselőivel
• Előadások biztosítása (pl.: hiányszakmák, antidiszkriminációs előadások)
• Tanácsadás (állásinterjú, önéletrajzírás)
A rendezvény meghirdetése, a toborzása, meghívása, a résztvevők biztosítása a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
A szolgáltatások tekintetében elvárt részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melyet jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg bocsát rendelkezésre ajánlatkérő.
A beszerezni kívánt szolgáltatások tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az összefoglaló tájékoztatásban, illetőleg a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő – M.2. pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (kötelezően előírt 12 hónapon felül, legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap, legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.5.2-16-2017-00036
II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: Filmklub és könyvklub szervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A karakterkorlátozás miatt Részletek az AF. II.2.4. pontjában
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2-Filmklub és könyvklub szervezése:
A közösségi terek és kultúrházak szolgálatatásainak bővítése céljából 4 alkalommal filmklub, és 4 alkalommal könyvklub megszervezése történik a projekt időszaka alatt. A filmklub esetén alkalmanként minimum 4 órás, a könyvklub esetében minimum 3 órás foglalkozások szervezése szükséges, legalább 15-15 fő bevonásával, akik mindig jelen vannak a programokon.
A teljes mennyiség 50 %-át 2019. december 31. napjáig kell megvalósítani.
A szolgáltatások tekintetében elvárt részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melyet jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg bocsát rendelkezésre ajánlatkérő.
A beszerezni kívánt szolgáltatások tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az összefoglaló tájékoztatásban, illetőleg a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szolgáltatások tekintetében elvárt részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melyet jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg bocsát rendelkezésre ajánlatkérő.
A teljesítés helyszínei:
Harsány Község, Bükkaranyos Község, Kisgyőr Község, Mályi Község, Sajólád Község, Sajópetri Község, Hejőkeresztúr Község, Hejőszalonta Község, Ónod Község közigazgatási területe
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő – M.2. pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (kötelezően előírt 12 hónapon felül, legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap, legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.5.2-16-2017-00036
II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvénye
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A karakterkorlátozás miatt Részletek az AF. II.2.4. pontjában
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3- Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvénye:
Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása. 2 alkalommal 1 napos kulturális rendezvény konzorciumi településenként. A program egész napos. A program során kézműves és rajz- foglalkozásokat, illetve sportolási lehetőségeket kívánunk biztosítani a résztvevők számára. Versenyek, vetélkedők szervezését tervezzük és vendégelőadókat hívunk meg, a zenei kulturális program népszerűsítése érdekében. A program a nemzetiségi kultúrát, hagyományokat szem előtt tartva és azokat bemutatva kerül megszervezésre.
A teljes mennyiség 50 %-át 2019. december 31. napjáig kell megvalósítani.
A szolgáltatások tekintetében elvárt részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melyet jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg bocsát rendelkezésre ajánlatkérő.
A beszerezni kívánt szolgáltatások tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az összefoglaló tájékoztatásban, illetőleg a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szolgáltatások tekintetében elvárt részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melyet jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg bocsát rendelkezésre ajánlatkérő.
A teljesítés helyszínei:
Harsány Község, Bükkaranyos Község, Kisgyőr Község, Mályi Község, Sajólád Község, Sajópetri Község, Hejőkeresztúr Község, Hejőszalonta Község, Ónod Község
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő – M.2. pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (kötelezően előírt 12 hónapon felül, legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap, legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.5.2-16-2017-00036
II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1- Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás Rész száma: 1 Elnevezés: Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90377756
Postai cím: Szent László Tér 24
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: kozkincstar@gmail.com
Telefon: +36 49500135
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14546141105
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1574800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1560000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Savic Consulting Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43204391
Postai cím: Vászonfehérítő Utca 36 Fsz/3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23028746205

Hivatalos név: Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90377756
Postai cím: Szent László Tér 24
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14546141105

Hivatalos név: Univeristy Sportmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31917063
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 16/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3532
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13298436205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1- Filmklub és könyvklub szervezése Rész száma: 2 Elnevezés: Filmklub és könyvklub szervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90377756
Postai cím: Szent László Tér 24
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: kozkincstar@gmail.com
Telefon: +36 49500135
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14546141105
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2834640
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2808000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90377756
Postai cím: Szent László Tér 24
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14546141105

Hivatalos név: Univeristy Sportmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31917063
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 16/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3532
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13298436205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1- Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvénye Rész száma: 3 Elnevezés: Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvénye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90377756
Postai cím: Szent László Tér 24
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: kozkincstar@gmail.com
Telefon: +36 49500135
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14546141105
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21259836
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90377756
Postai cím: Szent László Tér 24
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14546141105

Hivatalos név: Univeristy Sportmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31917063
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 16/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3532
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13298436205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges