Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:13946/2019
CPV Kód:34110000-1
Ajánlatkérő:MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Székhely: Magyarország 7030 Paks, Vasút u. 1, Fióktelep: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., Telephely: 7030 Paks, 8803/17 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Gabriella
Telefon: +36 204485082
E-mail: kozbeszerzes@mvm-informatika.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000738932019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000738932019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű flotta beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000738932019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés keretében gépjármű flotta beszerzése az MVMI Zrt. részére - Hosszú távú gépjármű bérlet
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 240000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű flotta beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak:34130000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Székhely: Magyarország 7030 Paks, Vasút u. 1,
Fióktelep: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.,
Telephely: 7030 Paks, 8803/17 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya gépjármű flotta beszerzése a felhívásban és a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő tervezetten 34 db gépjárművet kíván beszerezni a keretszerződés időtartama, a KSZ-ben meghatározottak szerint, illetőleg a KSZ időtartama alatt jogosult további gépjárműveket lehívni legfeljebb a KSZ keretösszeg, azaz nettó 240 000 000 HUF erejéig.
Ajánlatkérő legfeljebb 48 hónapos időtartamra kívánja bérelni az egyes gépjárműveket a KSZ hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződések szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata a KSZ hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződés időbeli hatálya alatt - amely legfeljebb 60 hónap lehet - a gépjárművek bérbeadása, és a gépjárművek rendelkezésre állásához, javításához, karbantartásához és kezeléséhez kapcsolódó műszaki pénzügyi és adminisztrációs szolgáltatások elvégzése, kötelező felelősségbiztosítás kötése.
Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott számú járművet kíván bérelni a KSZ időtartama alatt, azzal, hogy az alábbiakban meghatározott mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és Ajánlatkérőt nem kötik:
- Középkategória B2: 1 db
- Alsó-közép kategória I.: 14 db
- Alsó-közép kategória II/a.: 2 db
- Alsó-közép kategória II/b.: 2 db
- Alsó-közép kategória III.: 2 db
- Személyszállító jármű: 1 db
- Áruszállító I: 4 db
- Áruszállító II: 3 db
- Áruszállító III: 1 db
- Elektromos alsó-közép kategóriában: 3 db
- Elektromos áruszállító: 1 db
A havi szolgáltatási díj fix díj, a KSZ időtartama alatt nem módosítható.
A gépjármű bérleti díjban foglalt flottakezelési szolgáltatások keretében elsődlegesen az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtani:
- gépjárművek okmányaival kapcsolatos teljes ügyintézés
- gépjárművek gyári előírás szerinti szervizkönyvben vezetett, időszakonként visszatérő (előírt szervizintervallum: km alapján vagy évente) kötelező átvizsgálása, szervizszolgáltatással, állapotfelméréssel;
- karbantartások, műszaki meghibásodások javításának megszervezése (Hozom-viszem szolgáltatás biztosítása)
- új gépjármű átadása esetén kiszállítás, lejáró bérlet esetén visszaszállítás
- karbantartások, műszaki meghibásodások javításának elvégzése és költségeinek viselése;
- szezonális prémium minőségű, nyári, téli gumi (Hozom-viszem szolgáltatás biztosítása), és az abroncsok tárolása;
- gumiabroncs és felni javítás teljes körű ügyintézéssel, gumiabroncsok állapotának nyilvántartása,
- teljes körű biztosítási ügyintézés bonyolítása káresemény esetén is, biztosítási szolgáltatás közvetítése (KGFB, kárrendezési szolgáltatás)
- a casco és az önrész fedezeti GAP biztosítás vonatkozásában Ajánlatkérő közvetlenül szerződik a biztosítóval, amely alapján a casco és GAP biztosítások nem képezik részét a flottakezelési díjnak,
- szabálysértési bírságok teljes körű ügyintézése;
- csereautó biztosítása
- teljesítményadó, cégautóadó, iparűzési adó, illetve egyéb felmerülő illetékek viselése.
A gépjárművek átadása minden esetben Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen (elsődlegesen Ajánlatkérő telephelyein vagy fióktelepén) kell, hogy történjen. A gépjárművek díjmentes kiszállításáról minden esetben az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
Szállítási határidő az egyedi bérleti szerződés aláírását (EBSZ aláírását) követően maximum a hagyományos üzemanyagú gépjárművek esetében 8 hónap, alternatív hajtású (elektromos) gépjárművek esetében maximum 12 hónap.
A tervezett megrendelések ütemezése: Ajánlatkérő a szerződéskötést követő legfeljebb 30. munkanapon belül 29 db gépjárművet fog megrendelni.
A személygépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket, valamint a nyertes ajánlattevő részletes feladatait az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 6. Indoklás nélkül futamidő előtt történő leadás (db) 5
2 7. Futamidőn belüli meghiúsulásért fizetendő kötbér (%) 5
x Költség kritérium – 1 1. Összesített gépjármű bérleti díj (nettó Ft/hó) 70
2 2. Túlfutás nettó díja (nettó Ft/km) 5
3 3. Alulfutás nettó díja (nettó Ft/km) 5
4 4. Rezsióradíj (nettó Ft/óra) 5
5 5. Alkatrész kedvezmény (%) 5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 240000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés aktív időtartama alatt van lehetőség EBSZ-ek keretében gépjárműveket lehívni. Az úgynevezett aktív időszak a keretszerződés megkötését követő 12. hónap végéig tart, mely további 12 hónappal meghosszabbítható a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig. A 13. hónaptól a 60. hónap végéig tartó időszakot passzív időszaknak nevezzük, mely alatt további EBSZ-ek nem köthetőek.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattételi kizárása: AK számára gazdasági és munkaszervezési szempontból a legelőnyösebb, ha az általa használt gépjármű egy flottakezelő szervezet kezelésében áll.Az egységes flottaállomány mellett szól a volumenből adódó árelőny, az egységes kapcsolattartás, és karbantartás lehetősége.Az egységes járműpark kezelése,vezénylése, átszervezése, cseréje sokkal könnyebben valósítható meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevők, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő személy / szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által benyújtani a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: KR) II. fejezetében foglaltak szerint. Az EEKD-t a KR 4. § és 6-7. § rendelkezései alapján kell kitölteni és benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1) és (4) bekezdései, 64. §, 69. § (11a) bek. és a KR 4. §(3) bekezdései irányadók.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4) – (6) bekezdés alapján a felhívott ajánlattevő a KR. 8. § , 10. § 12-16.§ szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Folyamatban lévő változásbejegyzés eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A KR. 1. §(7) bekezdése irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései, valamint a KR. 1. §(1) bekezdése és 2. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve az EKR-ben kell csatolnia az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (1) és (4) bekezdései és 69. § (11a) bekezdésére.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1. Ajánlattevő csatolja a KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredmény kimutatás egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredmény kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredmény kimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredmény kimutatás bemutatása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gépjármű flotta kezelési szolgáltatás nyújtás keretében gépjármű bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a nettó
180 000 000 Ft-ot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmas AT (közös AT), amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében egynél több esetben nem volt az adózott eredménye negatív.
A P1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR. 19. § (3) bekezdésében, a Kbt. 65. § (7) –(8) bekezdéseiben és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (11) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései, valamint a KR. 1. § (1) bek és 2. § (5) bek szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK a IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.
Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (1) és (4) bekezdései és 69. § (11a) bekezdésére.
Az igazolások benyújtására felhívott ATnek az alábbiak szerint kell igazolni a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M.1. A KR. 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet KR. 22. §-ának (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (gépjármű flotta kezelési szolgáltatás nyújtás keretében gépjármű bérbeadása) teljesített szerződéseire vonatkozóan legalább az alábbi tartalommal:
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— a teljesítés időpontja (kezdő és befejező időpont),
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely),
— a szerződés tárgya (ellátott tevékenység),
— a szerződés tárgyát képező gépjárművek száma,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet a KR 21/A. §-ra, valamint a 22. § (1) bekre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összesen legalább 25 db mennyiségű, a közbeszerzés tárgya szerinti (gépjármű flotta kezelési szolgáltatás nyújtás keretében gépjármű bérbeadása minimum 48 hónapra) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával. Ajánlatkérő az időtartam vizsgálata során a KR. 21. § (1a) bekezdés a) pontjának figyelembevételével vizsgált időszak alatt befejezett vagy legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe. A KR. 21/A § alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Teljesített referenciamunkaként az ajánlatkérő folyamatos teljesítést is elfogad, ez esetben azt vizsgálja, hogy az előírt időtartamon belül legalább az előírt értékű és mennyiségű közbeszerzés tárgya szerinti áru szállítása megtörtént-e.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A számlák a Megrendelő által a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerinti kiállított teljesítés igazolását követően kerülhetnek benyújtásra. A számlák kiegyenlítése átutalással, a benyújtott számlák ellenében, magyar forintban (HUF) történik a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:42. § és a 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt előírások szerint.
A Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében, valamint a 136. §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem, vagy ezektől eltérően állapodtak meg.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési és kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR-rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdését és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Értékelési módszer: Az 1., 2., 4. és 7. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, a 3., 5., és 6. értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. A szempontok részletes kifejtését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a 2. és 3. értékelési részszempont értéke maximum 15 Ft/km lehet. Továbbá az 5. értékelési részszempont értéke gyári alkatrészek vonatkozásában max. 30 %, utángyártott alkatrészek esetében max. 40 % lehet.
Továbbá ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek a 2. Túlfutás díja és 3. Alulfutás díja értékelési részszempontra azonos mértékű megajánlást kell tennie, eltérő megajánlást tartalmazó megajánlások esetében az ajánlat érvénytelen.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
3. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevő – konzorcium esetén konzorciumi tag –, magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni és az ajánlattevőnek, alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás tartalma az eredetivel megegyezik.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott meghatalmazást elfogadó nyilatkozatát, és aláírását/szignómintáját is.
5. A „Kereskedelmi ajánlat” elnevezésű táblázat szerkeszthető Excel formátumban kerül feltöltésre az EKR rendszerbe, Ajánlattevőknek a kitöltött táblázatot mind cégszerűen aláírt PDF, mind pedig szerkeszthető Excel formátumban csatolniuk kell ajánlatukhoz. Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni, mely tartalmazza a megajánlott járművek részletes műszaki paramétereit, melyből a minimális műszaki elvárásoknak való megfelelés egyértelműen megállapítható. A szakmai ajánlattal kapcsolatos követelményeket a dokumentáció II.4.5.3. pontja tartalmazza.
Ajánlatkérő előírja, hogy a „Kereskedelmi ajánlat” 1. Bérleti díj fülön kategóriánként feltüntetett finanszírozási alap értéke nem lehet magasabb a 17. sorban meghatározott „Maximális finanszírozási alap” értékeknél.
6. AK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a http://www.mvm-informatika.hu/kozerdeku-adatok/gdpr-tajekoztatok/ linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.
7. AK a IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt 30 napot ért.
8. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
9. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott alkalmassági követelmények feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10. FAKSZ: dr. Takács Éva (00526) és dr. Husvéti Zsófia (01069)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák