Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:13982/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szentgáli Református Egyházközség
Teljesítés helye:8440 Herend, 133 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STILÉPBER Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentgáli Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17737687
Postai cím: Fő Utca 103.
Város: Szentgál
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8444
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Botond Árpád
Telefon: +36 302789213
E-mail: botondarpad@gmail.com
Fax: +36 89512402
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.refdunantul.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Református templom építése Herenden”
Hivatkozási szám: EKR000459912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Református templom építése Herenden
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8440 Herend, 133 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új református templom építése Herend 133 helyrajzi számú ingatlanon.
Építtető: Szentgáli Református Egyházközség.
A Szentgáli Református Egyházközség Herend város belterületén, a porcelánmanufaktúra szomszédságában lévő üres telken a tereprendezés után modern megjelenésű templomot tervez építtetni. A templom földszinti közösségi terének ülő- és állóhelyekkel együtt 70 személy befogadására kell alkalmasnak lennie. Az épület szuterén részében 50 fő befogadására alkalmas gyülekezeti terem, valamint lelkészi hivatal is helyet kapnak majd, vizesblokkal kiegészítve. Az épület környezetében parkosítás, valamint parkolóhelyek kialakítása is szerepel a tervek között. Az ajánlattevők feladata a fent leírtak megtervezése és kivitelezése.
Helyiségek:
ELŐTÉR (kerámia, 6,06 m2); AK. MENT. WC (kerámia, 4,03 m2); IRODA (kerámia, 11,21 m2); ZUHANYZÓ (kerámia, 1,94 m2); KÖZÖSSÉGI TEREM (kerámia, 50,22 m2); TEMPLOMTÉR (kerámia, 75,79 m2); összesen (147,31 m2).
Épületszerkezetek:
Alapozás: A teherhordó falak alá vasbeton sávalapok készülnek. Feltöltés: A tömörített kavicságyazat készítendő terv szerinti vastagságban. A tömörségi fok: Try 85 %. Szigetelés: A padozatok és a falak alatt, továbbá az algsor oldalfalán talajvíznyomás elleni szigetelés készül. Hőszigetelések: A padlórétegben 10 cm AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés, a tetőfödémbe 25 cm kőzetgyapot szigetelés készül. A koszorúk hőhídmentességét 10 cm STYROFOAM IB hőszigetelés biztosítja. Aljzatok: C 12-16/FN minőségű kavicsbetonból készülnek. Főfalak: Az épület főfalai 44 cm vastag POROTHERM falazóelemekből készülnek. Födém: vasbeton födém készül, a földszint felett nem készül födém. Áthidalók: A nyílások áthidalása POROTHERM áthidalókkal illetve vb. áthidalókkal történik. Koszorú: A koszorú C 16-16/kk minőségű kavicsbetonból készül, 4 szál Ø 12 mm-es betonacéllal, 25 cm-enként Ø 6 mm-es kengyelekkel. Burkolatok: A belső burkolatokat a tervlapon jelöltük. A fürdőhelyiség falburkolata 2,00 méter magasságig csempeburkolat, a konyhában a pult fölött, a felső szekrénysorig csempeburkolat készül. Nyílászárók: Hőszigetelt üvegezésű fa, vagy műanyag nyílászárókat építenek be. Homlokzatképzések: A homlokzati rajzok szerint homlokzati mészfestés készül. Tetőszerkezet: A metszetrajzok szerinti rétegrenddel nyeregtető készül. Válaszfalak: POROTHERM falazóelemekből készül. Bádogozás: A bádogos szerkezetek horganyzott acéllemezből, vagy festett Lindab lemezből készülnek. Felületképzés: A belső felületeken háromszori fehér meszelés készül.
A tervezési feladatok: kiviteli tervdokumentáció elkészítése. Az építési kivitelezési dokumentáció tartalma minimum feleljen meg a vonatkozó 312/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben előírtaknak. Továbbá tartalmazzon egy tételes szakágakra bontott árazatlan költségvetési kiírást, és egy beárazott költségvetésen alapuló teljes költségszámítást.
Egyéb feladatok: építési engedélyezési tervdokumentáció készítése, építési engedélyezési/használatbavételi eljárás során meghatalmazottként eljárások lefolytatása.
Jóváhagyási tervdokumentáció rendelkezésre áll.
A kiviteli tervek elkészítésének határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap utolsó napja. A kivitelezési munkák teljesítésének határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 7. hónap utolsó napja.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában szerepeljen az MKIK kivitelezői nyilvántartásban. Nyertes ajánlattevőnek a nyilvántartásban a szerződés teljes időtartama alatt szerepelnie kell. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem szerepel a nyilvántartásban, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17148 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Református templom építése Herenden
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STILÉPBER Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12049044
Postai cím: Huszár Lakótelep 2 épület 4/4
Város: Pápa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
E-mail: gancs@gancsattilatibor.hu
Telefon: +36 309696619
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57686492
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8440 Herend, 133 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új református templom építése Herend 133 helyrajzi számú ingatlanon.
Építtető: Szentgáli Református Egyházközség.
A Szentgáli Református Egyházközség Herend város belterületén, a porcelánmanufaktúra szomszédságában lévő üres telken a tereprendezés után modern megjelenésű templomot tervez építtetni. A templom földszinti közösségi terének ülő- és állóhelyekkel együtt 70 személy befogadására kell alkalmasnak lennie. Az épület szuterén részében 50 fő befogadására alkalmas gyülekezeti terem, valamint lelkészi hivatal is helyet kapnak majd, vizesblokkal kiegészítve. Az épület környezetében parkosítás, valamint parkolóhelyek kialakítása is szerepel a tervek között. Az ajánlattevők feladata a fent leírtak megtervezése és kivitelezése.
Helyiségek:
ELŐTÉR (kerámia, 6,06 m2); AK. MENT. WC (kerámia, 4,03 m2); IRODA (kerámia, 11,21 m2); ZUHANYZÓ (kerámia, 1,94 m2); KÖZÖSSÉGI TEREM (kerámia, 50,22 m2); TEMPLOMTÉR (kerámia, 75,79 m2); összesen (147,31 m2).
Épületszerkezetek:
Alapozás: A teherhordó falak alá vasbeton sávalapok készülnek. Feltöltés: A tömörített kavicságyazat készítendő terv szerinti vastagságban. A tömörségi fok: Try 85 %. Szigetelés: A padozatok és a falak alatt, továbbá az algsor oldalfalán talajvíznyomás elleni szigetelés készül. Hőszigetelések: A padlórétegben 10 cm AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés, a tetőfödémbe 25 cm kőzetgyapot szigetelés készül. A koszorúk hőhídmentességét 10 cm STYROFOAM IB hőszigetelés biztosítja. Aljzatok: C 12-16/FN minőségű kavicsbetonból készülnek. Főfalak: Az épület főfalai 44 cm vastag POROTHERM falazóelemekből készülnek. Födém: vasbeton födém készül, a földszint felett nem készül födém. Áthidalók: A nyílások áthidalása POROTHERM áthidalókkal illetve vb. áthidalókkal történik. Koszorú: A koszorú C 16-16/kk minőségű kavicsbetonból készül, 4 szál Ø 12 mm-es betonacéllal, 25 cm-enként Ø 6 mm-es kengyelekkel. Burkolatok: A belső burkolatokat a tervlapon jelöltük. A fürdőhelyiség falburkolata 2,00 méter magasságig csempeburkolat, a konyhában a pult fölött, a felső szekrénysorig csempeburkolat készül. Nyílászárók: Hőszigetelt üvegezésű fa, vagy műanyag nyílászárókat építenek be. Homlokzatképzések: A homlokzati rajzok szerint homlokzati mészfestés készül. Tetőszerkezet: A metszetrajzok szerinti rétegrenddel nyeregtető készül. Válaszfalak: POROTHERM falazóelemekből készül. Bádogozás: A bádogos szerkezetek horganyzott acéllemezből, vagy festett Lindab lemezből készülnek. Felületképzés: A belső felületeken háromszori fehér meszelés készül.
A tervezési feladatok: kiviteli tervdokumentáció elkészítése. Az építési kivitelezési dokumentáció tartalma minimum feleljen meg a vonatkozó 312/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben előírtaknak. Továbbá tartalmazzon egy tételes szakágakra bontott árazatlan költségvetési kiírást, és egy beárazott költségvetésen alapuló teljes költségszámítást.
Egyéb feladatok: építési engedélyezési tervdokumentáció készítése, építési engedélyezési/használatbavételi eljárás során meghatalmazottként eljárások lefolytatása.
Jóváhagyási tervdokumentáció rendelkezésre áll.
A kiviteli tervek elkészítésének határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap utolsó napja. A kivitelezési munkák teljesítésének határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 7. hónap utolsó napja.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában szerepeljen az MKIK kivitelezői nyilvántartásban. Nyertes ajánlattevőnek a nyilvántartásban a szerződés teljes időtartama alatt szerepelnie kell. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem szerepel a nyilvántartásban, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57686492
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STILÉPBER Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12049044
Postai cím: Huszár Lakótelep 2 épület 4/4
Város: Pápa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
E-mail: gancs@gancsattilatibor.hu
Telefon: +36 309696619
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezést helyezik:
„1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kiviteli terveket –a Megrendelő által történő jóváhagyást követően - a Vállalkozó jelen szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap utolsó napjáig köteles átadni Megrendelő részére. A kivitelezési munkákat Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 7. hónap utolsó napjáig köteles teljesíteni a Ptk. 8:3.§ (2) bek. alkalmazásával. Előteljesítés megengedett. A Felek rögzítik, hogy a tervezési és a kivitelezési munkálatok megkezdése egyidejűleg is történhet.”
helyett
„1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kiviteli terveket –a Megrendelő által történő jóváhagyást követően - a Vállalkozó jelen szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap utolsó napjáig köteles átadni Megrendelő részére. A kivitelezési munkákat Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 12. hónap utolsó napjáig köteles teljesíteni a Ptk. 8:3.§ (2) bek. alkalmazásával. Előteljesítés megengedett. A Felek rögzítik, hogy a tervezési és a kivitelezési munkálatok megkezdése egyidejűleg is történhet.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. A kiviteli terveket a Vállalkozó az aláírt alapszerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap utolsó napjáig átadta Megrendelő részére. A 2018. december 18-ai egyeztetett tervek 2018. december 21-re részletesen kidolgozásra kerültek. Ezt követően a szomszédos Porcelánium takarásának kérdésére tekintettel új tervek készültek 2018. december 29-re, amely további egyeztetését és többszöri átalakítását követően 2019. február 21-re alakult ki konszenzusos megoldás. Az engedélyezési eljárás ezáltal 2019. február 22-én indulhatott el. Az eljárás megindítását követően, 2019. március 4-én a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály, mint engedélyező hatóság kizárásra került arra tekintettel, hogy a szomszédos, 543/13. helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa Herend Város Önkormányzata. Szintén a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya által 2019. március 11-én került kijelölésre Zirc Város Jegyzője az eljárás lebonyolítására.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 57686492 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 57686492 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a módosítás tartalmával egyetértenek.
A hirdetmény későbbi feladására adminisztratív okok miatt került sor.
VI.2.2) A módosítás okai folytatása: 2019. március 25-én érkezett értesítés, amely szerint a Porcelángyár ex-lege műemléki környezeteként értelmezhető az építendő templom, így a 2018. december 28-án (tehát szerződéskötést követően) életbe lépett 68/2018. korm. rendelet értelmében örökségvédelmi bejelentés is szükséges. A tervezési feladat elvégzését követően 2019. április 26-án az örökségvédelmi hatósági bizonyítvány megérkezett, melyet követően 2019. június 4-én az építési engedély kiadásra került, és jogerőssé is vált. Az építési tevékenység építési engedély rendelkezésére állásától tervezett 6 hónapos időtartama műszakilag megalapozott, így a szerződéses határidő 155 nappal, 2019. december 2-re való módosítása szükséges és indokolt.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben