Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:1401/2019
CPV Kód:34923000-3
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Plastiroute Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia, dr. Kovács Anna
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 1 7766 211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Acél szalagkorlát elemek és tartozékaik beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34923000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Acél szalagkorlát elemek és tartozékaik beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34923000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 20.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a keretösszeget.
Ajánlatkérő az acél szalagkorlát elemek és tartozékaik (jármű visszatartó rendszerek) részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció III. kötetének mellékleteiben határozza meg.
A mintafeladaton szereplő tételek:
Prizma (Fényterelő elem)
4 m-es közúti acél szalagkorlát 4m lyuk.
Horganyzott szalagkorlát oszlop C120 1700mm
Zárt pontyfarok (Sinusos szalagkorlát végelem)
Pontyfarok (Szalagkorlát végelem)
Szalagkorlát csavar garnitúra 5.6
Betételem (Ütközés csillapító szalagkorlát "C" elem)
Levezető végidom 800mm - Balos (Szalagkorlát törőelem)
Levezető végidom 800mm - Jobbos (Szalagkorlát törőelem)
Horganyzott szalagkorlát oszlop C140 1900mm 2 soros
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14260 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Acél szalagkorlát elemek és tartozékaik beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Plastiroute Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát utca 4-10.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34923000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34923000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 20.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a keretösszeget.
Ajánlatkérő az acél szalagkorlát elemek és tartozékaik (jármű visszatartó rendszerek) részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció III. kötetének mellékleteiben határozza meg.
A mintafeladaton szereplő tételek:
Prizma (Fényterelő elem)
4 m-es közúti acél szalagkorlát 4m lyuk.
Horganyzott szalagkorlát oszlop C120 1700mm
Zárt pontyfarok (Sinusos szalagkorlát végelem)
Pontyfarok (Szalagkorlát végelem)
Szalagkorlát csavar garnitúra 5.6
Betételem (Ütközés csillapító szalagkorlát "C" elem)
Levezető végidom 800mm - Balos (Szalagkorlát törőelem)
Levezető végidom 800mm - Jobbos (Szalagkorlát törőelem)
Horganyzott szalagkorlát oszlop C140 1900mm 2 soros
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Plastiroute Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát utca 4-10.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő Felek között létrejött 17SZ00334 számú Szerződés 4. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:

A Szerződés 4. pontjának eredeti szövege:
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de legfeljebb a Szerződés aláírásától 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.


A Szerződés 4. pontjának helyébe jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de legfeljebb a Szerződés aláírásától 2019. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződés megkötésének és a keretösszeg megállapításának alapja a korábbi évek tapasztalati értékei voltak. 2018 évben előre nem látható módon Vevő részére kevesebb megrendelés érkezett a Szerződés tárgyát képző Termékekre.
Eladó abban bízva kötötte meg Vevővel a Szerződést, hogy a teljes keretösszeg lehívásra kerül. Eladó súlyos érdeksérelmet szenvedne abban az esetben, ha a Szerződés keretösszege nem kerülne lehívásra, ezért indokolttá vált a Szerződés módosítása.
A módosulás során ellenérték növekedés nem történik. Felek közös megegyezéssel hosszabbítják meg a Szerződés hatályát.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek más ajánlattevők részvételét tették volna lehetővé a közbeszerzési eljárásban, továbbá a Szerződés gazdasági egyensúlya sem változik meg a nyertes ajánlattevő javára, valamint a módosítás a Szerződés tárgyát sem terjeszti ki az eredeti ajánlattevői kötelezettségekhez képest.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 20000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben