Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:14160/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:Budapest XVIII. kerület Ipacsfa u. 19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Rit-Rock KFT.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiky Botond
Telefon: +36 304368260
E-mail: csiky.botond@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipacsfa építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000759122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
XVIII. Ipacsfa u. 19. építési munkák műszaki leírás / Megnevezés: Labor épület / Épület területe: 123 m2 / Leírás: Felújítás / Kerítés: nincs / Lábazat: cement rabic / Tető: Lapos tető bitumenes szigeteléssel / Homlokzat: Kőporos vakolat / Burkolat: Metlahi, PVC / Vakolat: Cementes mészvakolat / Festés: Diszperziós / Épületgépészet: Gáz kazán, / radiátoros fűtés / Elektromos szerelvények: Komplett / Nyílászárók: Fa nyílászárók, ráccsal ellátva, kazánházon kopolit üveg fém keretben / Szerkezet: Az első szembeötlő dolog, hogy a kazánházi sarok kivételével minhárom másik elkezdett süllyedni. Ezt feltételezhetően a sarkokon lefutó csatornából kifolyó esővíz okozza. Az épület többi részén repedés nem látható, így várhatóan komolyabb szerkezeti beavatkozásra nem lesz szükség. Szemrevételezéssel az állapítható meg, hogy az épület tégla falazattal és beton födémmel készült. Burkolatok: A folyosó és az irodák PVC burkolattal, a laborok, vizes blokkol metlahival bírnak. A laborokat ezen felül 1,50 m magasságban csempével is ellátták. A PVC burkolatok eléggé elhasználtak. Nyílászárók: Fa hőszigetelt egyszárnyú nyílászárók találhatók az épületen, amiket az idő már egy kissé megviselt. A folyosó két végében levő kétszárnyú bejárati ajtók nagyon fakók és elhanyagoltak. A kazánház kopolit üveg felületei több helyen eltörtek. / Felület: Diszperzit belső fehér falfesték. / Gépészet: Az épület komplett fűtési rendszerrel van ellátva, de a kialakítás már erősen elavult. A kéményt leszerelték. / Elektromosság: Komplett. A munka elvégeztével érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell átadni!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27914169 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipacsfa építési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület Ipacsfa u. 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tétel szövege Mennyiség Egység
Bádogozás bontása 96 m
Dilatáció kialakítása tető közepén 15 m
Falszegély, rögzítéssel együtt 22 m
Fémlemez fedés 1 m2
Függőeresz csatorna 30 m
Két vízorros falfedés 22 m
Lefolyó cső, szerelvényekkel, idomokkal együtt 14 m
Lemezszegély, rögzítéssel együtt 30 m
Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 20 db
Horony vésés védőcsatorna részére 200 m
Ideiglenes áramvételi hely kialakítása. 1 db
Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 2 db
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése 72 db
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése 14 db
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 1200 m
Védőcső elhelyezés előre kivésegg horonyba, elágazó dozokkal, szerelvény dobozokkal együtt 200 m
Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, azbesztcement lefolyócső 330 m
Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése 2 db
Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal együtt 250 m
Horony vésés fűtési és használati hideg- melegvíz csővezetékek részére 330 m
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése 80 m
PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel 68 m
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel 15 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése 2 db
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése 1 db
Gázterv készítése, engedélyeztetése 1 db
Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése 1 db
Kazán garanciális beüzemelése. 1 db
Klima szerelés az egész épületben 1 készlet
Melegvíz tároló bojler 1 db
Mosdócsaptelepek, felszerelése egykaros szerelési módú mosdócsaptelep 2 db
Rozsdamentes kéttálcás mosogató elhelyezése 1 db
Rozsdamentes falikút elhelyezése 1 db
Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben 2 db
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése 8 db
WC csésze elhelyezése és bekötése 2 db
WC öblítőtartály felszerelése és bekötése 2 db
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése 2 db
Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése 2 db
Beltéri ablakpárkány 20 cm szélességben 14,4 m
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása 45,27 m2
Hörmann ZK acél ajtó 4 db
Hörmann ZK acél ajtó 7 db
Kopolit üveg bontása fém kerettel együtt 10,3 m2
Külső bádog párkányok elbontása 14,4 m
Kültéri ablakpárkány 14,4 m
Műanyag kültéri nyílászárók 8 db
Műanyag kültéri nyílászárók 4 db
Műanyag kültéri nyílászárók 1 db
Műanyag kültéri nyílászárók 2 db
Műanyag kültéri nyílászárók 2 db
Belső festések felület előkészítése 631 m2
Belső festéseknél felület előkészítése 631 m2
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes diszperziós festés választott színben 631 m2
Meglévő villanyoszlopok javítása, kiemelés 3 db
Mobil WC bérleti díj elszámolása 4 hónap
Fém nyílászáró szerkezetek, rácsok bontása 10 m2
Meglévő előtető bontása 1 db
Meglévő előtető visszaépítése 2 m2
Meglévő járda bontása 50 m2
Új járda készítés 50 m2
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben 56 m2
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC burkolat bontása 42,79 m2
Lábazat burkolat készítése 169 m
Lapburkolatok bontása 80 m2
Lapburkolatok bontása 80 m2
Meglévő aljzatbeton javítása 123 m2
Padlóburkolat készítése beltérben 123 m2
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása 15 db
Földmunka árok készítése 20,48 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe, munkaárokba 24,48 m3
Munkagödör kiemelés szikkasztó gödör részére 8 m3
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 4 m3
Bitumenbázisú bevonatszigetelés aljzatának alapozása 165 m2
Geotextília csapadékvíz szikkasztó gödörbe 24 m2
Homlokzat szigetelése homlokzati szigetelő lapokkal 169 m2
Lábazat szigetelése XPS lapokkal 21 m2
Meglévő szigetelés felületének megtisztítása 165 m2
Meglévő tetőszigetelés javítása teljes felületen 165 m2
Gyárilag kikevert színvakolat 169 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 előteljesítési határidő II.1.5 pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest (-nap) 25
2 organizációs terv minősége (egy darab jellemző munkaszervezési intézkedés bemutatása) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (árazott költségvetés nettó Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7 pontjában szereplő határidő nem munkanapban, hanem napban értendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Verseny újranyitása a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján. A keretmegállapodásos alapeljárás a Kbt. 113. §-a alapján összefoglaló tájékoztatással induló nyílt eljárás volt. Az alapeljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény száma KÉ-9865/2019.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09865 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipacsfa építési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rit-Rock KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84179355
Postai cím: Előd Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
E-mail: ritrockkft@gmail.com
Telefon: +36 309336884
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27914169
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az ajánlattételkor nem ismert.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88510673
Postai cím: Dózsa György Utca 35
Város: Szárliget
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2067
Ország: Magyarország
E-mail: info@cerb.hu
Telefon: +36 203425751
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12922361211
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 39921249 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Rit-Rock KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84179355
Postai cím: Előd Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559243

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

Hivatalos név: CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88510673
Postai cím: Dózsa György Utca 35
Város: Szárliget
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2067
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12922361211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges