Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:14174/2019
CPV Kód:44411700-1
Ajánlatkérő:Józsefvárosi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest Főváros VIII. kerület területén két helyszínen: Horváth Mihály tér, a másik a Losonci játszótér.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Józsefvárosi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26198453
Postai cím: Baross Utca 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balla Katalin
Telefon: +36 14592123
E-mail: ballakata@jozsefvaros.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://jozsefvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://jozsefvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2 db Nyilvános, egy ügyfélteres, akadálymentes, közterületi automatikus illemhely
Hivatkozási szám: EKR000715852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44411700-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közterületi nyilvános illemhely általános jellemzői (paraméterek 1 db-ra vonatkoztathatók, mindkettőnek meg kell felelnie):
Ügyféltértől elkülönített szerviztér, automatikus működtetésű bejárati ajtó, beépített kommunikációs egység, világítás, fűtés, szellőzés, szerelt toalett komfortos ügyféltér, mozgássérültek részére akadálymentesített, könnyen kezelhető, ügyféltérben „vésznyitó” nyomógomb.
Műszaki jellemzők:
Zöld színű külső falburkolatú, önhordó acélszerkezet (rozsdamentes zártszelvény vázszerkezet), rozsdamentes acél padlózat, biztonsági PVC padlóburkolat, hőszigetelés, ügyféltér fűtés, érmebedobásos beléptetés, az érmevizsgáló magyar hivatalos pénzérméket fogadjon el (50; 100, és 200 Ft-os érmét), IP védettségű és energiatakarékos elektromos és elektronikus berendezések.
Vízvételi helyek:
• Mosdó csaptelep
• WC-öblítő
• A takarítószemélyzet vízvételét biztosító csaptelep
Felszereltség, szolgáltatások:
• Hálózati feszültség érzékelő, ha nem megfelelő, a használat tiltása
• Központi vezérlőelektronika, működést ellenőrző kontroll funkcióval
• Túlfeszültség védelem
• Érintésvédelmi relé
• Ügyféltéri jelenlét érzékelés
• Felhasználói információkat jelző LCD monitor
• Padló és WC mosó egység (programozható gyakorisággal)
• Automatikusan nyíló vendégtéri ajtó (áramszünet esetén is szünetmentes tápegységről)
• Időn túli (~20 perc) használat esetén jelzőhang, segélyhívás
• Segélyhívó, egyben vésznyitó érintőgombok, fogyatékossággal élők számára is könnyen elérhető helyeken
• Fix kapaszkodókorlát vízszintes és függőleges szakasszal
• Felhajtható kapaszkodó a WC bal oldalán
• Fel-, vagy lehajtható pelenkázó felület
...
Továbbá a felhívás II.2.4. pontban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34694000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 2 db Nyilvános, egy ügyfélteres illemhely
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44411710-4
További tárgyak:44411740-3
44411750-6
44411800-2
45215500-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros VIII. kerület területén két helyszínen: Horváth Mihály tér, a másik a Losonci játszótér.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• WC papír és papíradagoló, kifogyás figyelés opcióval
• Hulladékkidobó ablak (gyűjtés a szerviztérben)
• Tükör, ruhaakasztó fogas
• Beépített, vandál biztos kézmosó kagyló
• Belsőtéri világítás, kezelőtéri világítás
• Ajtónyitó nyomógomb a szerviztérben
• Alkonykapcsolóval vezérelt kültéri világítás
• Vandál biztos biztonsági zár szerviztéri ajtón
• Belépéskor és távozáskor teljes légcsere (szabadtérből szívott frisslevegővel)
• Belépéskor nedvesítő WC öblítés
• Távozáskor mágnes szelepes, biztonsági WC öblítés
• Beépített SMS küldő modul (hiba üzenet küldése)
• Beépített e-mail küldő rendszer
• Vízvételi lehetőség takarításhoz (a szerviztérből)
• Szerviztérben elhelyezett elektromos csatlakozó aljzat
• Könnyen tisztítható rozsdamentes, csúszásmentes padló tisztítható padlószifonnal, hőszigeteléssel, és vezérelt szőnyegfűtéssel ellátva (fagyvédelem)
• Felülvilágító ablakkal ellátott tető (csapadékvíz elvezetéssel, opciósan nyitható)
• Víznyomás érzékelés, ha nem megfelelő, a használat tiltása
• Beépített vízszűrő
• Vandál biztos, falra szerelt WC kagyló, hátsókifolyással
• Vandál biztos, időzített, infraérzékelésű érintésmentes WC öblítő szelep
• Vandál biztos, időzített, infraérzékelésű érintésmentes mosdó csaptelep
• Folyékony szappanadagoló (opcióként szintfigyeléssel)
• Nagyteljesítményű kézszárító vezérelt indítással
Elvárt szolgáltatások:
Szállítás, beüzemelés Budapest Főváros VIII. kerület területén két helyszínen
Az egyik a Horváth Mihály térre, a másik a Losonci játszótérre, nem tudom ettől pontosabb helymeghatározás szükséges-e.
Az ajánlattevőnek kell biztosítania az alapozási tervrajzot.
Alapozást, közműfejlesztést, engedélyeztetést az Ajánlatkérő végzi.
Kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához: Ajánlatkérő értékeli az előteljesített napok a 120 naptári naphoz viszonyítva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Többlet jótállás időtartama 24 hónap felett (0-36 hónap) 10
2 3. Előteljesített napok száma a 120 naptári naphoz képest (ajánlati elem minimum értéke: 0 nap, maximum értéke 30 nap.)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1.részszempont fordított arányosítás, 2. és 3. részszempont: egyenes arányosítás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 2 db Nyilvános, egy ügyfélteres illemhely
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43409567
Postai cím: Perczel Mór utca 133.
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
E-mail: futar@bogep.hu
Telefon: +36 707703191
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11280653217
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34694000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43409567
Postai cím: Perczel Mór utca 133.
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11280653217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges