Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:14200/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Tokaj Város Önkormányzata Sárospatak Város Önkormányzata;Olaszliszka Község Önkormányzata;Vámosújfalu Község Önkormányzata;Tarcal Község Önkormányzata;Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata;Erdőbénye Község Önkormányzata;Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Erdőbénye;Észak-MO, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl,Dél-Dunántúl;Sárospatak;Tokaj, Sárospatak;Vámosújfalu
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92301090
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Sárospatak Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73945761
Postai cím: Rákóczi Út 32
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Olaszliszka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28535270
Postai cím: Szent István Út 5.
Város: Olaszliszka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3933
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Vámosújfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97776455
Postai cím: Csécsi Nagy Pál Út 8
Város: Vámosújfalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tarcal Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20596583
Postai cím: Fő Út 61
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84210245
Postai cím: Kossuth Utca 85
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erdőbénye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38213427
Postai cím: Kossuth Út 31
Város: Erdőbénye
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3932
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45849424
Postai cím: Dózsa György Utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Tokaj Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások 5 részben
Hivatkozási szám: EKR000154752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú projekt keretében 5 részben - megbízási keret jellegű szerződés”
1.rész: Mezőgazdasági tárgyú OKJ képzések beszerzése : összesen 25 fő
2. rész: Humán közszolgáltatás tárgyban OKJ képzések beszerzése: összesen 16 fő
3. rész: Kultúra tárgykörbe tartozó OKJ képzés beszerzés: összesen: 12 fő
4. rész: Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett képzések és kapcsolódó szolgáltatások, valamint egyéni kompetenciák felmérése: Összesen: képzés 698 fő, coaching 14 fő, felmérés 300 fő
5. rész: Összesen: 30 fő
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7965000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági tárgyú OKJ képzések beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
További tárgyak:80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Erdőbénye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: Mezőgazdasági tárgyú OKJ képzések beszerzése
- Aranykalászos gazda: össz 10 fő, 1 csop, 10 fő/csop, óraszám OKJ szám szerint, kihelyezett képzés Erdőbénye + vizsgáztatás
- Parkgondozó: össz 15 fő, 1 csop, 15 fő/csop, óraszám OKJ szám szerint, kihelyezett képzés Erdőbénye + vizsgáztatás
- A képzések megindítására Ajánlattevőként szerződő félnek rendelkeznie kell OKJ képzés indításához szükséges feltételekkel, meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak.
- Vizsga biztosítása is a feladat része, ártáblázatban külön árazni kell. A vizsga helyszíne a képző által szervezet/biztosított, vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő helyszín, azonban a Projekt tekintetében irányadó, hogy nem számolható el Budapest, valamint Közép-Magyarország régióban megtartott képzés, így itt nem valósulhat meg a helyszín.
- A feladatok ellátásának megkezdését megelőzően egyeztetés, azt követően folyamatos kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a konzorcium vezetőjével és a konzorcium tagjaival.
- Minimum egy fő koordinátor (képzésszervező) kijelölése, aki az Ajánlattevő munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés Ajánlattevő és Ajánlatkérő között, a képzések megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása.
- Az ajánlattevő személyes közreműködői (oktatók, trénerek), a feladat ellátása során legjobb tudásuk szerint teljesítenek, a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával.
- Ajánlatkérő étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára.
- Az Ajánlattevő feladata, hogy a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) jogszabályban előírtaknak és a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során.
- Helyszín biztosítása az érintett településen az Ajánlattevő feladata. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a képzési csoport számára képzés típusonként.
- A toborzás nem az Ajánlattevő feladata.
- A megbízás keret jellegű, a szerződés hatálya alatt egyedi megrendeléssel kerül a képzés megtartásra.
A fentieknek megfelelően Ajánlattevőnek szakmai ajánlatban be kell mutatnia a megajánlott konkrét OKJ képzéseket: OKJ szám, óraszám megjelölésével, a szerződés hatálya alatt a tervezett képzés indítás megadásával, a vizsga helyszínének megjelölésével.
Szakmai, kereskedelmi ajánlatának minősül továbbá a kitöltött ártábázat, a szakmai ajánlattal összhangban értelmezve (így ajánlatban irányadó óraszám tekintetében).
OKJ-s képzéseket kizárólag a hatályos felnőttképzési törvény szerint megszerzett engedély birtokában lehet hirdetni és folytatni, a szakmai ajánlatra is figyelemmel ezzel ajánlattevőnek rendelkeznie kell az ajánlattételkor.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Az M.1.)1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott, előírt minimumon felüli szakmai többlettapasztalata (képzésszervezési tapasztalat) 0-36 hó  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Nettó megbízási díj az összes feladatra vetítve Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00038
II.2.9) További információ:
Az eljárás eredményes volt.

II.2.1)
Elnevezés: Humán közszolgáltatás tárgyban OKJ képzések beszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21,HU22,HU23,HU31,HU32,HU33 A teljesítés helye: Észak-MO, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl,Dél-Dunántúl
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Humán közszolgáltatás tárgyban OKJ képzések beszerzése
Itt irányadó: Vizsga biztosítása is a feladat része, ártáblázatban külön árazni kell.
Képzés és a vizsga is a képző által szervezet/biztosított, vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő helyszínen, azonban a Projekt tekintetében irányadó, hogy nem számolható el Budapest, valamint Közép-Magyarország régióban megtartott képzés, így itt nem valósulhat meg a helyszín, ennek megajánlása érvénytelenségi ok! A csoportlétszám nem releváns, külső képzéshez kacsolódó igény.
- Egészségfejlesztési segítő, óraszám OKJ szám szerint, 2 fő
- Fizioterápiás asszisztens, óraszám OKJ szám szerint, 2 fő
- Egészségügyi gyakorlatvezető, óraszám OKJ szám szerint, 1 fő
- Diabetológiai-szakápoló és edukátor, óraszám OKJ szám szerint, 1 fő
- Szociális gondozó és ápoló képzés, óraszám OKJ szám szerint, 4 fő
- Óvodai dajka OKJ képzés, óraszám OKJ szám szerint, 6 fő

A fentieknek megfelelően Ajánlattevőnek szakmai ajánlatban be kell mutatnia a megajánlott konkrét OKJ képzéseket: OKJ szám, óraszám megjelölésével, a szerződés hatálya alatt a tervezett képzés indítás megadásával, a képzés és a vizsga helyszínének megadásával.
Szakmai, kereskedelmi ajánlatának minősül továbbá a kitöltött ártábázat, a szakmai ajánlattal összhangban értelmezve (így ajánlatban irányadó óraszám tekintetében).
OKJ-s képzéseket kizárólag a hatályos felnőttképzési törvény szerint megszerzett engedély birtokában lehet hirdetni és folytatni, a szakmai ajánlatra is figyelemmel ezzel ajánlattevőnek rendelkeznie kell az ajánlattételkor
A további feladatokat (jelenléti ív, fotódokumentáció) a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M.1.)2. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott, előírt minimumon felüli szakmai többlettapasztalata (eüi és/vagy szociális tárgyban oktatói tapasztalat) 0-36 hó 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó megbízási díj az összes feladatra vetítve Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00038
II.2.9) További információ:
Az eljárás eredménytelen lett az összegezés szerint. 2. rész tekintetében az ajánlatok bírálatára nem kerül sor, mert ezen részek tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a felhívásban jelezte, alkalmazza ezt az eredménytelenségi okot. Az eljárásban csak egy eljárás érkezett, ennek bírálatára nem került sor a Kbt. 70.§ (1) bek. értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozta az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.

II.2.1)
Elnevezés: Kultúra tárgykörbe tartozó OKJ képzés beszerzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
További tárgyak:80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sárospatak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Kultúra tárgykörbe tartozó OKJ képzés beszerzés
Itt irányadó: Vizsga biztosítása is a feladat része, ártáblázatban külön árazni kell.
- Közművelődési és közönségkapcsolati szakember II. melynél végzettségre vonatkozó bemeneti feltétel érettségi bizonyítvány óraszám OKJ szám szerint, 12 fő
- A képzések megindítására Ajánlattevőként szerződő félnek rendelkeznie kell OKJ képzés indításához szükséges feltételekkel, meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak.
- Vizsga biztosítása is a feladat része, ártáblázatban külön árazni kell. A vizsga helyszíne a képző által szervezet/biztosított, vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő helyszín, azonban a Projekt tekintetében irányadó, hogy nem számolható el Budapest, valamint Közép-Magyarország régióban megtartott képzés, így itt nem valósulhat meg a helyszín.
- A feladatok ellátásának megkezdését megelőzően egyeztetés, azt követően folyamatos kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a konzorcium vezetőjével és a konzorcium tagjaival.
- Minimum egy fő koordinátor (képzésszervező) kijelölése, aki az Ajánlattevő munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés Ajánlattevő és Ajánlatkérő között, a képzések megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása.
- Az ajánlattevő személyes közreműködői (oktatók, trénerek), a feladat ellátása során legjobb tudásuk szerint teljesítenek, a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával.
- Ajánlatkérő étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára.
- Az Ajánlattevő feladata, hogy a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) jogszabályban előírtaknak és a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során.
- Helyszín biztosítása az érintett településen az Ajánlattevő feladata. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a képzési csoport számára képzés típusonként.
- A toborzás nem az Ajánlattevő feladata.
- A megbízás keret jellegű, a szerződés hatálya alatt egyedi megrendeléssel kerül a képzés megtartásra.
A fentieknek megfelelően Ajánlattevőnek szakmai ajánlatban be kell mutatnia a megajánlott konkrét OKJ képzéseket: OKJ szám, óraszám megjelölésével, a szerződés hatálya alatt a tervezett képzés indítás megadásával, a vizsga helyszínének megjelölésével.
Szakmai, kereskedelmi ajánlatának minősül továbbá a kitöltött ártábázat, a szakmai ajánlattal összhangban értelmezve (így ajánlatban irányadó óraszám tekintetében).
OKJ-s képzéseket kizárólag a hatályos felnőttképzési törvény szerint megszerzett engedély birtokában lehet hirdetni és folytatni, a szakmai ajánlatra is figyelemmel ezzel ajánlattevőnek rendelkeznie kell az ajánlattételkor.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M.1.)1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott, előírt minimumon felüli szakmai többlettapasztalata (képzésszervezési tapasztalat) 0-36 hó  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó megbízási díj az összes feladatra vetítve Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00038
II.2.9) További információ:
Az eljárás eredménytelen lett. A 3. rész eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bek. b) pontja szerint, kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

II.2.1)
Elnevezés: Fktv hatálya alá tartozó képzések és felmérés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79633000-0
További tárgyak:79634000-7
80400000-8
80500000-9
80570000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tokaj, Sárospatak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett képzések és kapcsolódó szolgáltatások, valamint egyéni kompetenciák felmérése:
- Az egyéni kompetenciák felmérése: 300 fő részére, 18 csop, maximum 16-20 fős csoport, maximum 1 munkanap (10 óra)/csoport
A felmérés nem minősül képzésnek. A mérésnek legkésőbb szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül meg kell kezdeni és a csoportlétszám rendelkezésére állásától függően legalább munkanaponként napi egy csoportban szükséges megtartani. A mérés egy csoport tekintetében maximum egy munkanapot (maximum 10 órát) vehet igénybe. A mérés célja tehát, hogy átfogó képet adjon a célcsoporthoz tartozó egyén kompetenciáiról, készségekeiről. Elvárás, hogy a készségek, képességek méréséhez alkalmazott mérőeszközök és azzal mérni kívánt készségek között összefüggés legyen, mellyel egy egyéni, valós képesség- és kompetencia felmérés történik, a felmérésre és azok alapján nyert adatok elemzésére alkalmazott módszertannal. Figyelemmel arra, hogy a mérés kiértékelés output az egyéni fejlesztési tervhez és erre épül, ez alapján készítendő el a képzési terv, Ajánlatkérőnek érdeke, hogy a kiértékelés alapján az egyéni fejlesztési tervhez a képzési javaslat mielőbb előálljon és a képzési terv mielőbb, a képzések hatékony megvalósítása érdekében elkészüljön. A mérés diagnosztikus kiértékelésére és a mentoroknak az egyéni fejlesztési tervhez a képzési javaslat átadására a felmérést követő maximum 5. munkanapon kell megtörténnie.
Feladatok:
- A feladatok ellátásának megkezdését megelőzően egyeztetés, azt követően folyamatos kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a konzorcium vezetőjével és a konzorcium tagjaival.
- Szükség esetén szakmai egyeztetéseken való részvétel, elsősorban AK székhelyén.
- Minimum egy fő koordinátor (képzésszervező) kijelölése, aki az AT munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés AT és AK között, a képzések megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása.
- AT személyes közreműködői (oktatók, trénerek), a feladat ellátása során legjobb tudásuk szerint teljesítenek, a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával.
- AK étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít az ATnek, illetve személyes közreműködői számára.
- Minden képzési dokumentációnak meg kell felelnie az hatályos felnőttképzési törvénynek (2013. évi LXXVII. Tv. – továbbiakban Fktv. és a vonatkozó egyéb jogszabályok) , továbbá EU által finanszírozott projektekre vonatkozó, hatályos Arculati Kézikönyv, valamint a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségeit tartalmazó dokumentumokban foglalt valamennyi elvárásnak. Ezek módosulása esetén az aktualizált dokumentumok az irányadóak.
- AT feladata, hogy a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) jogszabályban előírtaknak és a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során.
- Helyszín biztosítása az érintett településeken (részajánlatonként megadott települések) az Ajánlattevő feladata. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a képzési csoport számára képzés típusonként.
- Az eljárás lefolytatásának eredményeként AT feladata, hogy az eljárásban szereplő képzések képzési programjait elkészítse (amennyiben még nem rendelkezik a témát lefedő engedélyezett képzési programmal) a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a hatályos Fktv. megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig. Az engedélyeknek és az intézmény felnőttképzés minősítésének a szerződés végéig fenn kell állnia, ennek be nem tartása elállási/felmondási ok.
- AT köteles a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálására.
- A toborzás nem AT feladata.
Folyt lásd II.2.8. pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.)1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott, előírt minimumon felüli szakmai többlettapasztalata (képzésszervezési tapasztalat) 0-36 hó  10
2 2. egyéni kompetenciák mérés és kiértékelés minőségi szempontjai 10
3 2.1.alszempont: A mérés elektronikus felületen történik-e (igen/nem)  5
4 2.2. alszempont: A mérések kiértékelésének időpontja(minimum 1 munkanap, maximum 5 munkanap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3.Nettó megbízási díj az összes feladatra vetítve Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00038
II.2.9) További információ:
A Kbt. 75.§ (2) bek. c) pontja szerint eredménytelen lett az eljárás, figyelemmel arra, hogy valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. Emellett nem érkezett érvényes ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Fktv hatálya alá tartozó Idegen nyelvi képzések
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80580000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Vámosújfalu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett Idegen nyelvi tréningek és kapcsolódó szolgáltatások:
- Angol nyelvi képzés alapfok: 15 fő, 3 csoport, 5 fő/csop, 60 óra/csop
- Ruszin nyelvi képzés alapfok: 15 fő, 1 csoport, 15 fő/csop, 60 óra/csop
Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles az Fktv. szerinti általános nyelvi képzés megtartására: az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés.
- A feladatok ellátásának megkezdését megelőzően egyeztetés, azt követően folyamatos kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a konzorcium vezetőjével és a konzorcium tagjaival.
- Szükség esetén szakmai egyeztetéseken való részvétel, elsősorban Ajánlatkérő székhelyén.
- Minimum egy fő koordinátor (képzésszervező) kijelölése, aki az Ajánlattevő munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés Ajánlattevő és Ajánlatkérő között, a képzések megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása.
- Az ajánlattevő személyes közreműködői (oktatók, trénerek), a feladat ellátása során legjobb tudásuk szerint teljesítenek, a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával.
- Ajánlatkérő étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára.
- Minden képzési dokumentációnak meg kell felelnie az hatályos felnőttképzési törvénynek (2013. évi LXXVII. Tv. – továbbiakban Fktv. és a vonatkozó egyéb jogszabályok) , továbbá az Európai Unió által finanszírozott projektekre vonatkozó, hatályos Arculati Kézikönyv, valamint a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségeit tartalmazó dokumentumokban foglalt valamennyi elvárásnak. Ezek módosulása esetén az aktualizált dokumentumok az irányadóak.
- Az Ajánlattevő feladata, hogy a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) jogszabályban előírtaknak és a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során.
- Helyszín biztosítása az érintett településen (Vámosújfalu) (minden csoport részére) megadott települések) az Ajánlattevő feladata. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a képzési csoport számára képzés típusonként.
- Az eljárás lefolytatásának eredményeként az Ajánlattevő feladata, hogy az eljárásban szereplő képzések képzési programjait elkészítse (amennyiben még nem rendelkezik a témát lefedő engedélyezett képzési programmal, felnőttképzési nyelvi követelménynek megfelelően) a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a hatályos Fktv. megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig. Az engedélyeknek és az intézmény felnőttképzés minősítésének a szerződés végéig fenn kell állnia, ennek be nem tartása elállási/felmondási ok.
- Ajánlattevő köteles a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálására.
- A toborzás nem az Ajánlattevő feladata.
A megbízás keret jellegű, egyedi megrendelés alapján történik a képzés megtartása.
Részleteket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Szakmai, kereskedelmi ajánlatának minősül a kitöltött ártábázat.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.AK ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Az M.1.)1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (képzésszervezési tapasztalat) 0-36 hó  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Nettó megbízási díj az összes feladatra vetítve Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az 5. rész tekintetében az ajánlatok bírálatára nem kerül sor, mert ezen részek tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a felhívásban jelezte, alkalmazza ezt az eredménytelenségi okot. Az eljárásban csak egy eljárás érkezett, ennek bírálatára nem került sor a Kbt. 70.§ (1) bek. értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozta az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03381 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Mezőgazdasági tárgyú OKJ képzések beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17477666
Postai cím: Kolozsvár Utca 16
Város: Sásd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7370
Ország: Magyarország
E-mail: megyeri.marcsi@mstudium.hu
Telefon: +36 303858917
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12999804202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7250000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7965000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Wisdomforce Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79094016
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 25.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25155334215

Hivatalos név: M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17477666
Postai cím: Kolozsvár Utca 16
Város: Sásd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7370
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12999804202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Humán közszolgáltatás tárgyban OKJ képzések beszer
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 2. rész tekintetében az ajánlatok bírálatára nem kerül sor, mert ezen részek tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a felhívásban jelezte, alkalmazza ezt az eredménytelenségi okot. Az eljárásban csak egy eljárás érkezett, ennek bírálatára nem került sor a Kbt. 70.§ (1) bek. értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozta az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Wisdomforce Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79094016
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 25.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25155334215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kultúra tárgykörbe tartozó OKJ képzés beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 3. rész erdménytelen a Kbt. 75.§ (1) bek. b) pontja szerint, kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Wisdomforce Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79094016
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 25.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25155334215

Hivatalos név: KultúrÁsz Közhasznú Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44723581
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18568600209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Fktv hatálya alá tartozó képzések és felmérés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75.§ (2) bek. c) pontja szerint eredménytelen, figyelemmel arra, hogy valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. Emellett nem érkezett érvényes ajánlat.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KELET-TANODA Felnőttképző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71416577
Postai cím: Rákóczi Utca 29
Város: Pusztadobos
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4565
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22712565115

Hivatalos név: PROFI QUALITY Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55973535
Postai cím: Bajcsy- Zsilinszky Utca 3.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14339048115

Hivatalos név: IEC International Education Center Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82852935
Postai cím: Arany János Utca 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23448388206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Fktv hatálya alá tartozó Idegen nyelvi képzések
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az 5. rész tekintetében az ajánlatok bírálatára nem kerül sor, mert ezen részek tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a felhívásban jelezte, alkalmazza ezt az eredménytelenségi okot. Az eljárásban csak egy eljárás érkezett, ennek bírálatára nem került sor a Kbt. 70.§ (1) bek. értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozta az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Windsor Hungária Oktatási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65135105
Postai cím: József Attila Út 27. 1/1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24397584205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A IV.2.1. pont nem kitölthető az EKR-ben: a szükséges adat: 3381/2019
Aközös ajánlatkérők egyik tagja (Tokaj Borvidék Fejlődéséért Kft.) szervezeti működésére tekintettel csak 2019.08.12. napján írta alá a szerződést. Így az csak az utolsó aláírás meglétével tudott hatályba lépni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges