Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:14260/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Galgahévíz Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3105 j (Aszód –Sülysáp összekötő út) közút 6+450 – 9+450 km szelvénye, és a 3131 j (Galgahévíz vasútállomáshoz vezető út) 0 – 0+480km szelvények között
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Galgahévíz Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10183557
Postai cím: Fő Út 143
Város: Galgahévíz
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2193
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Král László
Telefon: +36 28460041
E-mail: ghevizph@galgaktv.hu
Fax: +36 28461587
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.galgaheviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi csapadékvíz elvezetés felújítása
Hivatkozási szám: EKR000543602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Buszöböl kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 3105 j (Aszód –Sülysáp összekötő út) közút 6+450 – 9+450 km szelvénye, és a 3131 j (Galgahévíz vasútállomáshoz vezető út) 0 – 0+480km szelvények között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db buszmegálló helyreállítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: PM-CSAPVIZGAZD

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17638 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Buszöböl kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74917130
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
E-mail: bacskai185@gmail.com
Telefon: +36309403169
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7564091
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 3105 j (Aszód –Sülysáp összekötő út) közút 6+450 – 9+450 km szelvénye, és a 3131 j (Galgahévíz vasútállomáshoz vezető út) 0 – 0+480km szelvények között
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db buszmegálló helyreállítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7564091
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74917130
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
E-mail: bacskai185@gmail.com
Telefon: +36 309403169
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti rész:
2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat legkésőbb 2019.07.15-ig köteles hiánytalanul elvégezni. A Vállalkozó legkésőbb a Teljesítési határidő (és az egyes részszámlák szerinti készültségi fok) napját megelőző 15. napon köteles az elvégzett teljes munka alapján a készre jelentést a Megrendelő részére megküldeni, a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése okán. A Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a Teljesítési határidőre a teljes szerződés szerinti tevékenységet nem végezte el hiánytalanul.
Módosítás után:
2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat legkésőbb 2019.08.15-ig köteles hiánytalanul elvégezni. A Vállalkozó legkésőbb a Teljesítési határidő (és az egyes részszámlák szerinti készültségi fok) napját megelőző 15. napon köteles az elvégzett teljes munka alapján a készre jelentést a Megrendelő részére megküldeni, a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése okán. A Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a Teljesítési határidőre a teljes szerződés szerinti tevékenységet nem végezte el hiánytalanul.

A szerződés módosítás indoklása: A forrás pályázatra beadott műszaki tartalom került kiírásra a közbeszerzési eljárásban. A kivitelezés alatt olyan műszaki tartalom változás szükségessége került napvilágra, melyet Ajánlatkérő plusz forrás reményében benyújtott a pályázat kiírójának. A kivitelezési szerződés hosszabbítása azért vált szükségessé, mert ajánlatkérő is vár a plusz forrás megítésére.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítás indoklása: A forrás pályázatra beadott műszaki tartalom került kiírásra a közbeszerzési eljárásban. A kivitelezés alatt olyan műszaki tartalom változás szükségessége került napvilágra, melyet Ajánlatkérő plusz forrás reményében benyújtott a pályázat kiírójának. A kivitelezési szerződés hosszabbítása azért vált szükségessé, mert ajánlatkérő is vár a plusz forrás megítésére.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 7564091 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 7564091 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Felek a hirdetményben foglaltakkal egyet értenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben