Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:14314/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÁTY-ÚT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766 211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk-kozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Kivitelezési keretmegállapodás a BKV üzemeltetésében lévő helyszíneken, telephelyeken történő útburkolat-karbantartási munkák ellátása vonatkozásában”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Kivitelezési keretmegállapodás a BKV üzemeltetésében lévő helyszíneken, telephelyeken történő útburkolat-karbantartási munkák ellátása vonatkozásában”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14494 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési keretmegállapodás a BKV üzemeltetésében lévő helyszíneken, telephelyeken történő útburkolat-karbantartási munkák ellátása vonatkozásában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÁTY-ÚT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szondi Gy utca 64. b. ép.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2330
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne a közvetlen megrendeléseken
kerül feltüntetésre. A megrendelésre kerülő kivitelezési munkák helyszínei a BKV teljes
hálózatán előfordulhatnak Budapest területén belül, valamint a BKV buszjáratok Budapest
környéki szakaszhatáráig.
A teljesítés helyszíne:
Budapest, Magyarország
Pest megye, Magyarország
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Keretmegállapodás keretösszege: nettó 49.000.000,- Ft (Keretösszeg).
A Műszaki Leírás szerinti szolgáltatásokat folyamatosan kell teljesíteni a hét minden napján 0-24
órás időszakban (hétvégi és munkaszüneti napokon is) a szerződéstervezetben foglalt havária
esetében.
A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen
megrendelésekre. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közvetlen megrendelések értéke nem haladhatja meg a Keretösszeget.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes Keretösszeg felhasználására, amennyiben a
Keretmegállapodás időtartama a teljes Keretösszeg felhasználása előtt lejár.
Összefüggésben az ajánlattételi felhívás 11.2 pontjában foglalt előírásokkal, Ajánlatkérő rögzíti,
hogy a közvetlen megrendelések várhatóan kiterjednek majd a következőkre:
- Szélvágás aszfaltburkolatban 2.750 fm hosszúságban
- Szegélyépítés 195 fm hosszúságban
- Járdaépítés teljes szerkezettel 390 m2 felületen
- Útpálya építése teljes szerkezettel 6.250 m2 felületen
A fentiekben meghatározott várható mennyiségek vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti, hogy azok
csak tájékoztató jelleggel kerültek meghatározásra, a ténylegesen megrendelendő mennyiség előre
pontosan nem határozható meg. Ajánlatkérő a Keretmegállapodás alapján történő közvetlen
5
megrendelésre nem vállal kötelezettséget
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56105000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÁTY-ÚT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szondi Gy utca 64. b. ép
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) 14401363-2-13
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő Felek között létrejött 18SZ00213 számú Szerződés 5.1 és 18.1 pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja alapján:
A Szerződés 5.1. pontjának eredeti szövege:
A Szerződés keretösszege: nettó 49.000.000,- Ft + Áfa. (Keretösszeg)
A Szerződés 5.1. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
A keretösszeg módosításának feltétele, hogy az ellenérték növekedése nem érheti el az eredeti szerződés nettó értékének a 15%-át. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5.1 pontjában foglalt eredeti nettó 49.000.000 Ft-os keretösszeg 14,5 %-al került módosításra, azaz nettó 7.105.000,-Ft-al. A módosítást követően a kifizetett ellenérték nem haladhatja meg a nettó 56.105.000,-Ft.-os Keretösszeget.

A Szerződés 18.1. pontjának eredeti szövege:
Jelen Keretmegállapodás a mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba és a hatályba lépésétől számított 12 hónapig tartó időtartamra jön létre.
A Szerződés 18.1. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
Jelen Keretmegállapodás a mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba és az aláírástól a keretösszeg kimerüléséig tart.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő Felek között létrejött 18SZ00213 számú Szerződés 5.1 és 18.1 pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja alapján:
A Szerződés 5.1. pontjának eredeti szövege:
A Szerződés keretösszege: nettó 49.000.000,- Ft + Áfa. (Keretösszeg)
A Szerződés 5.1. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
A keretösszeg módosításának feltétele, hogy az ellenérték növekedése nem érheti el az eredeti szerződés nettó értékének a 15%-át. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5.1 pontjában foglalt eredeti nettó 49.000.000 Ft-os keretösszeg 14,5 %-al került módosításra, azaz nettó 7.105.000,-Ft-al. A módosítást követően a kifizetett ellenérték nem haladhatja meg a nettó 56.105.000,-Ft.-os Keretösszeget.

A Szerződés 18.1. pontjának eredeti szövege:
Jelen Keretmegállapodás a mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba és a hatályba lépésétől számított 12 hónapig tartó időtartamra jön létre.
A Szerződés 18.1. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
Jelen Keretmegállapodás a mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba és az aláírástól a keretösszeg kimerüléséig tart.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 49000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 56105000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen Keretmegállapodás a mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba és az aláírástól a keretösszeg kimerüléséig tart.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben