Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14374/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Letenye Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Letenye, Bajcsy Zs. u. 2., 1669/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mermaid Építőipari Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Letenye Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84819536
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 10
Város: Letenye
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8868
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tokorcsi Katalin
Telefon: +36 93544981
E-mail: muszak@letenye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.letenye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Letenyei Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000836892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Letenyei Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Letenye, Bajcsy Zs. u. 2., 1669/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújításra kerülő alapterület összesen: 76,59 m2-i felületi beltéri helyiség alapterület, illetve a terasz felülete: 148,04 m2.
Ennek keretében az elvégzésre kerülő munkák:
1.) 4 db óvodai csoportszobai vizesblokk felújítása(12,21+12,18+12,64+12,18)=összesen 49,21 m2 alapterületen, teljes építészeti-, szakipari-, gépészeti-, villamos felújítás történik.
A felújított vizesblokkoknál a meglévő kerámia burkolatok, berendezési tárgyak, épületgépészeti és villamos rendszerek bontását követően új gépészeti (víz-csatorna) alapvezetékek, új padozati konstrukció, 1 db bejárati ajtó cseréje egységenként, új 2,1 m-ig tartó mázas kerámia ragasztott csempeburkolat, új csúszásmentes padozati burkolat, új mosdók, WC-k, WC válaszfalak, gépészeti és villamos szerelvények kerülnek elhelyezésre, a helyiség új festést kap.
2.) Dolgozói vizesblokk ( előtér-WC: 2,28+ 1,2 m2= 3,48 m2 ), öltöző : 6,85 m2 teljeskörű felújítása,
új AM WC kialakítása: 5,25 m2 alapterülettel.
Az érintett felújítás műszaki tartalma, mint az óvodai vizesblokknál: teljes építészeti- , szakipari-, gépészeti-, villamos felújítás történik.
3.) Ingatlan körüli kerítés felújítása , kapuk kialakítása.
• A meglévő utcafronti kerítés felújítása, fabetétes mezőkkel: 149.7 m-es hosszon.
• A szomszéd felőli, a játszóudvart északról lehatároló festett fémoszlopos, drótfonatos kerítés 1,75 m-es magassággal, 2,75 m-es oszlopközzel kialakítva: 163,2+24,5= 187.7 m hosszon.
• Gyalogosforgalmú ajtó felújítása, a fabetétes kerítéshez igazodóan 1,41 *2,8 m-es mérettel: 1.-db
• Gépjárműforgalmi kétszárnyú középen felnyíló kapu felújítása, fabetétes kialakítású, 3,96*1,5 m-es mérettel
• Játszóudvart keletről lehatároló fabetétes kerítés 1 kiskapuval, 1,5 m magassággal, 9,6 m-es hosszon.
4.) Terasz, előlépcső felújítása, AM rámpa építése.
Az épülethez délnyugatra csatlakozó terasz , az udvari kijáratok, új burkolatot kapnak A teraszok felett a fém árbocokra és a falakra rögzített napvitorlás árnyékolás kerül kialakításra.
Az épület főbejárata mentén új AM rámpa kerül kialakításra 5.96 m-es hosszon, korláttal, térkő burkolattal, taktilis vezetősávval. Az AM kialakítás miatt a 90 cm szabad átjárhatóság érdekében a főbejárati portál, új fehér 3 rtg.-ű üvegezésű szerkezetűre lesz cserélve 1.-db, 2,4*2,7 „N” mérettel.
5.) Játszóudvar kialakítása:
A játszóudvaron jelenleg lévő összes betonburkolat, bontásra kerül, az ott található használati térelemekkel, játékokkal együtt. Új uniós szabványnak megfelelő játékok, használati térelemek kerülnek telepítésre, 1 játszótéri elem akadálymentes eszközként kerül elhelyezésre.
6.) Sószoba kialakítása 11,8 m2 alapterületen pvc burkolattal.
7.) Megújuló energiaellátás kialakítása:
Az épület tetőfelületén 3,0 KW-os, 12 db napelem kerül elhelyezésre,inverteres kialakítással,
Egyéb: A belső felújítással érintett belső terű helyiségek 60x60 cm-es álmennyezettel kerülnek kialakítása, a 44.-46.-47-es helyiségek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00032

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22345 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Letenyei Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mermaid Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62090023
Postai cím: Táncsics Utca 28
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
E-mail: mermaidkft@gmail.com
Telefon: +36 706207620
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58638270
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Letenye, Bajcsy Zs. u. 2., 1669/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújításra kerülő alapterület összesen: 76,59 m2-i felületi beltéri helyiség alapterület, illetve a terasz felülete: 148,04 m2.
Ennek keretében az elvégzésre kerülő munkák:
1.) 4 db óvodai csoportszobai vizesblokk felújítása(12,21+12,18+12,64+12,18)=összesen 49,21 m2 alapterületen, teljes építészeti-, szakipari-, gépészeti-, villamos felújítás történik.
A felújított vizesblokkoknál a meglévő kerámia burkolatok, berendezési tárgyak, épületgépészeti és villamos rendszerek bontását követően új gépészeti (víz-csatorna) alapvezetékek, új padozati konstrukció, 1 db bejárati ajtó cseréje egységenként, új 2,1 m-ig tartó mázas kerámia ragasztott csempeburkolat, új csúszásmentes padozati burkolat, új mosdók, WC-k, WC válaszfalak, gépészeti és villamos szerelvények kerülnek elhelyezésre, a helyiség új festést kap.
2.) Dolgozói vizesblokk ( előtér-WC: 2,28+ 1,2 m2= 3,48 m2 ), öltöző : 6,85 m2 teljeskörű felújítása,
új AM WC kialakítása: 5,25 m2 alapterülettel.
Az érintett felújítás műszaki tartalma, mint az óvodai vizesblokknál: teljes építészeti- , szakipari-, gépészeti-, villamos felújítás történik.
3.) Ingatlan körüli kerítés felújítása , kapuk kialakítása.
• A meglévő utcafronti kerítés felújítása, fabetétes mezőkkel: 149.7 m-es hosszon.
• A szomszéd felőli, a játszóudvart északról lehatároló festett fémoszlopos, drótfonatos kerítés 1,75 m-es magassággal, 2,75 m-es oszlopközzel kialakítva: 163,2+24,5= 187.7 m hosszon.
• Gyalogosforgalmú ajtó felújítása, a fabetétes kerítéshez igazodóan 1,41 *2,8 m-es mérettel: 1.-db
• Gépjárműforgalmi kétszárnyú középen felnyíló kapu felújítása, fabetétes kialakítású, 3,96*1,5 m-es mérettel
• Játszóudvart keletről lehatároló fabetétes kerítés 1 kiskapuval, 1,5 m magassággal, 9,6 m-es hosszon.
4.) Terasz, előlépcső felújítása, AM rámpa építése.
Az épülethez délnyugatra csatlakozó terasz , az udvari kijáratok, új burkolatot kapnak A teraszok felett a fém árbocokra és a falakra rögzített napvitorlás árnyékolás kerül kialakításra.
Az épület főbejárata mentén új AM rámpa kerül kialakításra 5.96 m-es hosszon, korláttal, térkő burkolattal, taktilis vezetősávval. Az AM kialakítás miatt a 90 cm szabad átjárhatóság érdekében a főbejárati portál, új fehér 3 rtg.-ű üvegezésű szerkezetűre lesz cserélve 1.-db, 2,4*2,7 „N” mérettel.
5.) Játszóudvar kialakítása:
A játszóudvaron jelenleg lévő összes betonburkolat, bontásra kerül, az ott található használati térelemekkel, játékokkal együtt. Új uniós szabványnak megfelelő játékok, használati térelemek kerülnek telepítésre, 1 játszótéri elem akadálymentes eszközként kerül elhelyezésre.
6.) Sószoba kialakítása 11,8 m2 alapterületen pvc burkolattal.
7.) Megújuló energiaellátás kialakítása:
Az épület tetőfelületén 3,0 KW-os, 12 db napelem kerül elhelyezésre,inverteres kialakítással,
Egyéb: A belső felújítással érintett belső terű helyiségek 60x60 cm-es álmennyezettel kerülnek kialakítása, a 44.-46.-47-es helyiségek.
A módosításokkal:
- A játszóteraszok a meglévő fogadó/tartószerkezet alkalmatlansága miatt a játszóudvar terepszintjén kerül kialakításra/visszaállításra.
- a 3 kW-os napelemes rendszer változatlan műszaki tartalom és költség mellett - a magastető felület tartószerkezeti alkalmatlansága miatt – a kelet oldali lapostetőre kerül telepítésre.
- a játszóudvar ütéscsillapító felülete a biztonsági előírásoknak, minősítési követelményeknek megfelelő, gyártó által előírt méretű ütéscsillapító felülettel/esési térrel kerül kialakításra.
- Az akadálymentes mosdó/WC helyiség kialakítása és megközelítése a követelményeknek, a helyszíni adottságoknak megfelelően történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58638270
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mermaid Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62090023
Postai cím: Táncsics Utca 28
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
E-mail: mermaidkft@gmail.com
Telefon: +36 706207620
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A változásokat a feltárások elvégzését követően, műszaki szükségességből felmerült eltérések, valamint építtetői, használati, gazdasági, környezeti elvárások és az építési előírások indokolják.
Az eltéréseket olyan körülmények idézik elő, teszik szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő egyrészt nem láthatott előre, másrészt a változások eredményeként a szerződés gazdasági egyensúlya ne változzon meg. Az eltérések, a műszaki-szakmai változások, az építés alatti pontosítások, a pótteljesítések, helyettesítő műszaki megoldások ár-érték arányban is egyenértékűek, a projekt keretében létrejött fejlesztéshez, a szerződés teljesítéséhez illeszkednek, a megvalósításhoz, a biztonságos és rendeltetésszerű használatbavételhez, az alapvető célok teljesítéséhez és a fenntarthatóságához elengedhetetlenül szükségesek.
A változások, megrendelő, vállalkozó, műszaki ellenőr, tervező képviselőjével lefolytatott egyeztetés alapján, a szerződés költségkeretén belül kerültek megvalósításra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 58638270 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 58638270 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Letenye Város az ellenőrzési díj tekintetében kedvezményre jogosult
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben