Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:14377/2019
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft. - (A Create Value Kft. ajánlattevővel közösen);Create Value Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vágner Diána
Telefon: +36 704903742
E-mail: diana.vagner@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szilágyi Erzsébet fasor útfelújítás tervezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szilágyi Erzsébet fasor útfelújítás tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71320000-7
71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes ajánlattevő feladata a BKK Zrt által megvalósításra kerülő 2017-2018. évi felújítandó
útvonalak (Szilágyi Erzsébet fasor és Budakeszi út felújítása, valamint a hűvösvölgyi villamosvonal
akadálymentesítése) megvalósításához szükséges döntés-előkészítő tanulmány, engedélyezési és
kiviteli terv készítése, az alábbiak és a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
szerint:
- 2 db döntéselőkészítő tanulmányterv (2 szakasz Szilágyi Erzsébet fasor - Hűvösvölgyi út -
Budakeszi út csomópont, illetve Budakeszi út buszsáv)
- 1 db komplex útfelújítási terv (engedélyezési, kivitelezési terv és tenderdokumentáció a Szilágyi
Erzsébet fasor Szent János Kórháztól a Budagyöngye közötti szakaszára)
- 1 db komplex közúti villamosvasúti peron akadálymentesítési terv (több szakaszra osztva, a
Szilágyi Erzsébet fasori villamosmegállóhelyek: Nyúl utca, Városmajor)
A Kivitelezésre alkalmas tervnek teljeskörű, minden szakágra kiterjedő tervnek kell lennie. Az
építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése is a nyertes ajánlattevő feladata.
A feladatok részletesen a mellékelt műszaki leírásban kerülnek ismertetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 525
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 116 - 264290

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szilágyi Erzsébet fasor útfelújítás tervezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft. - (A Create Value Kft. ajánlattevővel közösen)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5 V. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Create Value Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsinór utca 38-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 58600000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja:2019.07.03.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71246000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a BKK Zrt által megvalósításra kerülő 2017-2018. évi felújítandó
útvonalak (Szilágyi Erzsébet fasor és Budakeszi út felújítása, valamint a hűvösvölgyi villamosvonal
akadálymentesítése) megvalósításához szükséges döntés-előkészítő tanulmány, engedélyezési és
kiviteli terv készítése, az alábbiak és a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
szerint:
- 2 db döntéselőkészítő tanulmányterv (2 szakasz Szilágyi Erzsébet fasor - Hűvösvölgyi út -
Budakeszi út csomópont, illetve Budakeszi út buszsáv)
- 1 db komplex útfelújítási terv (engedélyezési, kivitelezési terv és tenderdokumentáció a Szilágyi
Erzsébet fasor Szent János Kórháztól a Budagyöngye közötti szakaszára)
- 1 db komplex közúti villamosvasúti peron akadálymentesítési terv (több szakaszra osztva, a
Szilágyi Erzsébet fasori villamosmegállóhelyek: Nyúl utca, Városmajor)
A Kivitelezésre alkalmas tervnek teljeskörű, minden szakágra kiterjedő tervnek kell lennie. Az
építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése is a nyertes ajánlattevő feladata.
A feladatok részletesen a mellékelt műszaki leírásban kerülnek ismertetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 525
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 58600000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft. - (A Create Value Kft. ajánlattevővel közösen)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5 V. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Create Value Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsinór utca 38-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3.1. A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.1. Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit az alábbi ütemezés szerint köteles elvégezni:
4.1.1. 1. részteljesítés: Tanulmányterv elkészítése, leszállítása és bemutatása Megrendelő részére
• Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 210. nap
• Kifizetés: nettó Vállalkozói díj 25 %-a számlázható, kötbérterhes határidő
4.1.2. 2. részteljesítés: Bírálati engedélyezési terv elkészítése, leszállítása és bemutatása Megrendelő részére
• Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 215. nap
• Kifizetés: számla kifizetés a határidőhöz nem tartozik, kötbérterhes határidő, a kötbér alapja a 3. részteljesítés számlájának összegéből számítandó
4.1.3. 3. részteljesítés: Engedélyezési tervek és közmű szakági tervek kidolgozása és leszállítása Megrendelő részére
• Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 245. nap
• Kifizetés: a nettó Vállalkozói díj 25 %-a számlázható, kötbérterhes határidő
4.1.4. 4. részteljesítés: Közút- és vasúthatósági engedélyek beszerzése, közműengedélyek beszerzése
• Teljesítési határidő: a 1056/7-30/2018/1024 nyilvántartási számon, 2019. április 29. napján a „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés alapján elkészülő végleges vágánygeometria Megrendelői elfogadását követő 190. naptári nap
• Kifizetés a nettó Vállalkozói díj 25 %-a számlázható, kötbérterhes határidő
4.1.5. 5. részteljesítés: Kiviteli tervek készítése és leszállítása Megrendelő részére
• Teljesítési határidő: a 4.1.4. pontban meghatározott határidőhöz kapcsolódó feladat teljesítését követő 60. naptári nap
• Kifizetés: számla kifizetés a határidőhöz nem tartozik, kötbérterhes határidő, a kötbér alapja a 6. részteljesítés számlájának összegéből számítandó
4.1.6. 6. részteljesítés: Tenderdokumentáció kidolgozása és leszállítása Megrendelő részére
• Teljesítési határidő: a 4.1.4. pontban meghatározott határidőhöz kapcsolódó feladat teljesítését követő 90. naptári nap
• Kifizetés: a nettó Vállalkozói díj 25 %-a számlázható, kötbérterhes határidő”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019.ápr.29-én a teljesítési határidőkkel kapcsolatban akadályközléssel élt, melyben előadta, hogy a Szerződés alapján elvégzendő feladatot érintő tervezési terület magában foglalja a Szilágyi Erzsébet fasor fő útpályáját, a Városmajor utca és a Budagyöngye között, beleértve a Gábor Áron utca torkolati csomópontját is. Az 56-os villamos vonal akadálymentesítése tárgyú projekt egyik elemét képezi a Városmajor utca és a Gábor Áron utca torkolata közötti, mintegy 700 m hosszú villamos pálya és felsővezeték szakasz rekonstrukciójának megtervezése. A két projekt tervezési területe jelentős mértékben fedi egymást.Megrendelő a Vállakozó akadályközlésében foglaltakat megvizsgálta és a műszaki, célszerűségi, gazdaságossági és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjait figyelembe véve, arra az álláspontra jutott gazdaságossági és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjait figyelembe véve, arra az álláspontra jutott, hogy indokolt a Szerződés módosítása
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 58600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 58600000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben