Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:14403/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Karcag Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:5300 Karcag, Vágóhíd u. 22., hrsz. 2123 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Process Europe Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karcag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karcag turisztikai attrakciók fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000354352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szélmalom II. részleges felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, Vágóhíd u. 22., hrsz. 2123 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. r.: Szélmalom II. részleges felújítás
Vállalkozási szerződés – Szélmalom II. részleges felújítása - a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-1.2.1-15. „ Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú pályázat, a „Karcag turisztikai attrakciók fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00005. sz. projekt alapján
Az épület műemlék, így a kivitelezés során az örökségvédelmi előírásokat be kell tartani.
A malom falazata az alsó szinten 1,14 m vastag téglafallal indul, amely a földkiemelés szintje felett 7-8 téglasorig tart (lábazatként), majd egy fél téglányival visszaugratva 1,0 m-es falvastagsággal folytatódik. Az alsó szinten a fal beázása körben mindenhol látható, de az észak-nyugati oldalon erőteljes. Ezt a külső feltöltésben felgyülemlett víz okozza, ez a víz a feltöltésből csak lassan tud elszivárogni, illetve felfelé elpárologni. A feltöltést körbevevő tégla támfal bezárja az ide érkező csapadékvíz útját. A vízkivezetés hiánya miatt a mögötte lévő talajban feltorlódik a víz.
Vízelvezetésre 210m szivárgó rendszer kialakítása. A falak szigetelésére 90 ker.m2 utólagos vízszintes falszigetelés és 220m2 függőleges falszigetelés készítése a hozzá tartozó helyreállítási munkálatokkal.

Főbb munkálatok:
Az alsó szint falának külső oldalától az idefolyó csapadékvíz szakszerű elvezetése tervezett.
Ezt a fal mellett elhelyezett szivárgóval és a kiemelt rész pangó vizének drénezésével kerül megoldásra. A fal külső oldalára dombornyomott Dörken lemez kerül rögzítésre a lábazatnál szellőztetett lezárással. A külső szivárgó a belső padló szintje alatt max. 10 cm mélységig nyúlik le az alapozás takarási mélységének biztonságos megtartása érdekében.
A malom felújítása során szellőztető kavicságy létesül az alaprajzon és metszeteken jelölt kivitelben. A föld felszíne alatt az épület külső falát, valamint a támfal belső oldalát dombornyomott lemezzel borítjuk be, a felületén geotextíliával, ami megakadályozza, hogy a talaj benyomódjon a lemezig. A dombornyomott lemezen a falhoz érkező víz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics ágyazatba, amiben egy perforált cső fut lejtésbe fektetve.
A vizet a csőhálózat összegyűjti és elvezeti a műemlék közeléből, majd bekötésre kerül a közterületen lévő csapadékvízelvezető hálózatba.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11782 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. r. Szélmalom II. részleges felújítása Rész száma: 3 Elnevezés: Szélmalom II. részleges felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Process Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65035364
Postai cím: Madarasi Út 24.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
E-mail: labonczsuzy.pe@gmail.com
Telefon: +36 309387265
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15005650
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, Vágóhíd u. 22., hrsz. 2123 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. r.: Szélmalom II. részleges felújítás
Vállalkozási szerződés – Szélmalom II. részleges felújítása - a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-1.2.1-15. „ Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú pályázat, a „Karcag turisztikai attrakciók fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00005. sz. projekt alapján
Az épület műemlék, így a kivitelezés során az örökségvédelmi előírásokat be kell tartani.
A malom falazata az alsó szinten 1,14 m vastag téglafallal indul, amely a földkiemelés szintje felett 7-8 téglasorig tart (lábazatként), majd egy fél téglányival visszaugratva 1,0 m-es falvastagsággal folytatódik. Az alsó szinten a fal beázása körben mindenhol látható, de az észak-nyugati oldalon erőteljes. Ezt a külső feltöltésben felgyülemlett víz okozza, ez a víz a feltöltésből csak lassan tud elszivárogni, illetve felfelé elpárologni. A feltöltést körbevevő tégla támfal bezárja az ide érkező csapadékvíz útját. A vízkivezetés hiánya miatt a mögötte lévő talajban feltorlódik a víz.
Vízelvezetésre 210m szivárgó rendszer kialakítása. A falak szigetelésére 90 ker.m2 utólagos vízszintes falszigetelés és 220m2 függőleges falszigetelés készítése a hozzá tartozó helyreállítási munkálatokkal.

Főbb munkálatok:
Az alsó szint falának külső oldalától az idefolyó csapadékvíz szakszerű elvezetése tervezett.
Ezt a fal mellett elhelyezett szivárgóval és a kiemelt rész pangó vizének drénezésével kerül megoldásra. A fal külső oldalára dombornyomott Dörken lemez kerül rögzítésre a lábazatnál szellőztetett lezárással. A külső szivárgó a belső padló szintje alatt max. 10 cm mélységig nyúlik le az alapozás takarási mélységének biztonságos megtartása érdekében.
A malom felújítása során szellőztető kavicságy létesül az alaprajzon és metszeteken jelölt kivitelben. A föld felszíne alatt az épület külső falát, valamint a támfal belső oldalát dombornyomott lemezzel borítjuk be, a felületén geotextíliával, ami megakadályozza, hogy a talaj benyomódjon a lemezig. A dombornyomott lemezen a falhoz érkező víz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics ágyazatba, amiben egy perforált cső fut lejtésbe fektetve.
A vizet a csőhálózat összegyűjti és elvezeti a műemlék közeléből, majd bekötésre kerül a közterületen lévő csapadékvízelvezető hálózatba.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14752435
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Process Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65035364
Postai cím: Madarasi Út 24.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
E-mail: processeurope@gmail.com
Telefon: +36 309387265
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosításának indokai
Megrendelő a szerződés 13.8. pontjában az alábbiakat rögzítette: „Jelen kivitelezési szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor az Irányító Hatóság által a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kiállított, a jelen szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásra vonatkozó támogató vagy feltétellel támogató tartalmú utóellenőrzési jelentését Megrendelő kézhez vette és erről a Kivitelezőt értesítette.”
Megrendelő a közbeszerzési eljárást követően úgy határozott, hogy nem kívánja a szerződés hatályba lépését az Irányító Hatóság által a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kiállított, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó támogató vagy feltétellel támogató tartalmú utóellenőrzési jelentés kiállításához kötni, tekintettel arra, hogy a kivitelezés mielőbbi megkezdése Megrendelő számára kiemelt fontosságúvá vált. Felek a szerződéskötést követően felmerült megrendelői igényt megvizsgálták és annak megfelelően a szerződés módosítása mellett döntöttek.
A szerződésmódosítással érintett részek
Felek a szerződés 13.8. pontját az alábbiak szerint módosítják:
“A kivitelezési szerződés hatályba lépésének napja a jelen szerződésmódosítás aláírásának napja.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: lásd VI.2.1) pontban részletesen
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 14752435 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 14752435 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ajánlatkérő Tájékoztatja a T. Közbeszerzési Hatóságot, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 1., 2. és 3. része tekintetében megkötött szerződéseket is módosította 2019.06.19. napon, azonban az EKR rendszer egy időben kizárólag egy szerződés módosítási hirdetmény feladását teszi lehetővé, ezért Ajánlatkérő kéri a T. Közbeszerzési Hatóságot, hogy a jelen hirdetmény feladásával az 1. részt érintően feladott hirdetmény feladásának napját tekintse irányadónak a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerinti határidő szempontjából. Az EKR rendszer sajátosságából adódóan Ajánlatkérő nem tudta a határidő utolsó napján valamennyi szerződésmódosításával kapcsolatos hirdetményét feladni, amely körülményt jelezte is az 1. és a 2. részhez kapcsolódó szerződésmódosítást érintő kérelmében. Előzmény EHR azonosító:13151/2019, 13593/2019
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben