Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:14475/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szent István Egyetem
Teljesítés helye:5540 Szarvas, Arborétum, Hrsz.: Békésszentandrás 074/2 alatti ingatlanokon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66152657
Postai cím: Páter Károly U. 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sarkadi Anita
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Meditációs tér kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000774882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szarvasi arborétumban megvalósuló Meditációs tér interaktív elemeinek elkészítése, beszerelése, illetve ahhoz kapcsolódóan a Meditációs tér kivitelezése 2500 m2 területen
A megvalósuló MEDITÁCIÓS TÉR művészeti kialakítású szellemi alkotásai, interaktív elemekkel és a modern technológia alkalmazásával közelebb hozzák a kereszténység és a hit tematikáját. A tanösvényszerű megjelenítés során állomásonként kerülnek bemutatásra Jónás története, valamint néhány ismert bibliai ikon meséje, mindez egyedi tervezésű, élményalapú kültéri interaktív kiállítási elemekkel valósul meg.
A meditációs tér kialakítása során összesen hét elemet kell megépíteni és üzembe helyezni az alábbiak szerint:
A meditációs tér elemei:
Meditációs tér 1. – Barlang (Bibliai "Ikonok" meséi interaktív installációval): alapterület:20m2, 10m2 korhű előtető, belső magasság 2,2 m, a nyílás szélessége 2m.
Meditációs tér 2. - Szikla, vízesés és fahíd ("Fakassz vizet a sziklából!" interaktív elem): alapterület 20m2 , változó magasság, legmagasabb pontja 4m. A fahíd 5m2.
Meditációs tér 3. - Siloám tava és kishajós csatorna: a kialakításra kerülő vízfelület 1100m2, a vízmélység változó max. 50. cm.
Meditációs tér 4. - Cet - Jónás és üveghíd (Jónás története holografikus interakció, Üveghíd alatt mélységillúzió kialakítása) A cet 7 m hosszú 2,5 m átmérőjű úszótest, amelynek a szájnyílása 1,5m széles, 2 m magas. 10m2 korhű fahíd, amely 4 m2 üveg járófelülettel rendelkezik.
Meditációs tér 5. - Taposómalom és vízátemelő szerkezet. A kerék 4 m átmérőjű és 80 cm széles.
Meditációs tér 6. - Oszlopcsarnok rom (Interaktív szónoki pulpitus kialakítása). 20m2 alapterületen helyezkedik el az oszlopcsarnok, az oszlopok változó magasságúak, a művészeti installációnak megfelelően.
Meditációs tér 7. - Korhű ételeket és játékokat bemutató tér a korhűvé alakított tanyaépületben 2x20m2 bemutatótér és a hozzá kapcsolódó kerti játéktér 100m2 alapterületen helyezkedik el.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a fenti elemek helyszíni beállítása és üzembe helyezése is.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Meditációs tér kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45111100-9
45221113-7
45223000-6
45450000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Arborétum, Hrsz.: Békésszentandrás 074/2 alatti ingatlanokon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szarvasi arborétumban megvalósuló Meditációs tér interaktív elemeinek elkészítése, beszerelése, illetve ahhoz kapcsolódóan a Meditációs tér kivitelezése 2500 m2 területen, amely tartalmazza az alábbi munkákat:
Meditációs tér 1.–Barlang
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA (Bozót- és cserjeirtás)
Földkitermelés, mozgatás 20-50 m között: 10,00m3
Altalaj, tükör tömörítés: 5,00m3
Alapozás készítése: 1,00m3
Fa szerkezetű váz készítése, amennyiben szükséges könnyű acélszerkezettel megerősítve: 44,00légm3
Padozat kialakítása 20,00m2
PUR ill. XPS műanyag hab szerkezetre erősítése vagy fújása: 47,00m2
Természetes kő elhelyezése: 1,00m3
Felületi kialakítás speciális műgyanta habarccsal: 47,00m2
Bibliai "Ikonok" meséi interaktív installáció: 5,00 klt
Vízszintes és rézsűs felületek rendezése: 27,00m2
Füvesítés, növénytelepítés: 27,00m2
Meditációs tér 2. - Szikla, vízesés és fahíd
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA (Bozót- és cserjeirtás)
Földkitermelés, mozgatás 20-50 m között: 15,00m3
Altalaj, tükör tömörítés: 7,00m3
Alapozás készítése a szikla részére: 1,80m3
Alapozás készítése a híd részére: 2,50m3
Fa szerkezetű váz készítése, amennyiben szükséges könnyű acélszerkezettel megerősítve: 72,00légm3
PUR ill. XPS műanyag hab szerkezetre erősítése vagy fújása: 63,00m2
Természetes kő elhelyezése: 1,50m3
Felületi kialakítás speciális műgyanta habarccsal: 63,00m2
Fa szerkezetű híd készítése: 5,00m2
"Fakassz vizet a sziklából!" interaktív elem: 1,00 klt
Vízszintes és rézsűs felületek rendezése: 32,00m2
Füvesítés 4 dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával: 32,00m2
Meditációs tér 3. -Siloám tava és kishajós csatorna:
ÉPÍTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA (Bozót- és cserjeirtás)
Földkitermelés, régi munkagödrök rendezése, mozgatás 20-50 m között: 1020,00m3
Altalaj, tükör tömörítés: 1100,00m2
Tükör készítése: 1100,00m2
Tófólia lemezes vízszigetelés elhelyezése:1100,00m2
Természetes kőszórás készítése: 34,00m3
BEFEJEZŐ MUNKÁK
Vízszintes és rézsűs felületek rendezése: 210,00m2
Füvesítés, növénytelepítés: 210,00m2
Meditációs tér 4. - Cet -Jónás és üveghíd
FÖLDMUNKA, ALAPOZÁS
Földkitermelés, régi munkagödrök rendezése, mozgatás 20-50 m között: 7,00m3
Alapozás készítése 5,50m3
Fa szerkezetű váz készítése, amennyiben szükséges könnyű acélszerkezettel megerősítve 70,00légm3
PUR ill. XPS műanyag hab szerkezetre erősítése vagy fújása 65,00m2
Természetes kő elhelyezése 3,50m3
Felületi kialakítás speciális műgyanta habarccsal 65,00m2
Üveghíd építése 4,00m2
Fa szerkezetű híd készítése a cet belsejének megközelíthetősége érdekében:10,00m2
Jónás története holografikus interakció 1,00klt
Üveghíd alatt mélységillúzió kialakítása 1,00klt
Meditációs tér 5. -Taposómalom és vízátemelő szerkezet.
Alapozás készítése 6,20m3
Fa szerkezetű taposómalom váz készítése, amennyiben szükséges acélszerkezettel megerősítve, 4,00 méter átmérő x 0,80 m szélességű 1,00klt
Meditációs tér 6. -Oszlopcsarnok rom
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA (Bozót- és cserjeirtás)
Földkitermelés, mozgatás 20-50 m között 7,20m3
Altalaj, tükör tömörítés 4,50m3
Alapozás készítése 4,50m3
Fa szerkezetű váz készítése, amennyiben szükséges könnyű acélszerkezettel megerősítve 50,00légm3
PUR ill. XPS műanyag hab szerkezetre erősítése vagy fújása 82,00m2
Természetes kő elhelyezése 2,00m3
Felületi kialakítás speciális műgyanta habarccsal 82,00m2
Interaktív szónoki pulpitus kialakítása 1,00klt
Vízszintes felületek rendezése 56,00m2
Füvesítés, növénytelepítés 56,00m2
Korhű ételeket és játékokat bemutató tér
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA (Bozót- és cserjeirtás)
Rossz állapotban lévő tetőszerkezet bontása 160,00m2
Rossz állapotban lévő falak bontása 15,00m2
Térdfal megerősítése 1 m magasságig 42,00m2
Meglévő födémszerkezet deszkázása 98,00m2
Deszkázott födém bitumenes lemezzel való szigetelése 98,00m2
Döngölt hatású padló kialakítása 98,00m2
Kő hatású korhű homlokzat kialakítása 147,00m2
Belső falak meszelése 250,00m2
Nyílászárók cseréje ácsolt szerkezetűre 5,00db
Korhű játékok elhelyezése 1,00klt
Korhű játszótér körbekerítése 35,00m
Továbbiak a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás időtartama (hónap) (min. 12- max. 36 hónap) 10
2 M/1.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember többlettapasztalata (hónap) (min. 0- max. 36 hónap) 6
3 M/1.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott projektvezető interaktív elemeket tartalmazó megvalósult projektekben szerzett többlettapasztalata (db) (min. 0- max. 5 db) 6
4 M/1.3. alk. köv. tekintetében bemutatott szakember tapasztalata kültéren megvalósult alkotások és/vagy kiállítások (szobrok, kerámiák, installációk) tekintetében (db) (min. 0- max. 5 db) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU-35 „Greening footprints” Interreg pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Meditációs tér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez, az eljárásban benyújtott árajánlat meghaladja az igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EDAN ENERGO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16068052
Postai cím: Rákóczi Út 40. 4/20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25447943242

Hivatalos név: Gerixon Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69141117
Postai cím: Sajószigeti Út 2/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11063582205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges