Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:14538/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Császártöltés Község Önkormányzata
Teljesítés helye:6239 Császártöltés, Kossuth u. 1. Hrsz.: 1421
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Generál Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Császártöltés Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84849203
Postai cím: Keceli Utca 107
Város: Császártöltés
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takácsné Stalter Judit polgármester
Telefon: +36 78443320
E-mail: polgarmester@csaszartoltes.hu
Fax: +36 78543321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csaszartoltes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000371692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Uszoda Energetikai Korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45321000-3
45330000-9
45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 6239 Császártöltés, Kossuth u. 1. Hrsz.: 1421
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Uszoda energetikai korszerűsítése
- Homlokzati hőszigetelés 187 m2
- Nyílászárócsere 61 m2
- Lapostető szigetelése 260 m2
- Kondenzációs kazán telepítése 35 kW
- Gépészeti korszerűsítés
- Akadálymentesítés
További információ a műszaki leírásokban.
A beszerzés a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, amely kizárólag kivitelezésre irányul a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont szerint. A kivitelezéssel kapcsolatos részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Tervdokumentáció tartalmazza. Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 230
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00035

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09452 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Uszoda Energetikai Korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39257770
Postai cím: Vasút Utca 20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
E-mail: general.kalocsa@gmail.com
Telefon: +36 305151269
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27913342
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45321000-3
45330000-9
45421130-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 6239 Császártöltés, Kossuth u. 1. Hrsz.: 1421
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Uszoda energetikai korszerűsítése
- Homlokzati hőszigetelés 187 m2
- Nyílászárócsere 61 m2
- Lapostető szigetelése 260 m2
- Kondenzációs kazán telepítése 35 kW
- Gépészeti korszerűsítés
- Akadálymentesítés
További információ a műszaki leírásokban.
A beszerzés a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, amely kizárólag kivitelezésre irányul a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont szerint. A kivitelezéssel kapcsolatos részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Tervdokumentáció tartalmazza. Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 230
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27913342
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39257770
Postai cím: Vasút Utca 20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
E-mail: general.kalocsa@gmail.com
Telefon: +36 305151269
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. Felek a vállalkozási szerződés „Előzmények” részéből az utolsó három francia bekezdést törlik:
„A Megrendelő továbbá tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján megkötendő jelen szerződés csak a közbeszerzési eljárást érintő, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel előírt ellenőrzés eredményeként kiadott, támogató tartalmú szabályossági tanúsítvány Megrendelő általi kézhez vételének időpontjában lép hatályba. Nem lép hatályba a szerződés, amíg a támogató tartalmú tanúsítványt a Megrendelő kézhez nem vette.
Továbbá a még hatályba nem lépett szerződést megszüntető ok, ha a Megrendelő által kézhez vett szabályossági tanúsítvány nem támogató tartalmú. A hatályba lépést megelőzően a nyertes Ajánlattevő semmilyen munkavégzésére nem jogosult és nem köteles.
A szabályossági tanúsítvány kézhez vételéről és annak tartalmáról a Megrendelő a Vállalkozót haladéktalanul, legkésőbb a kézhez vételt követő munkanapon értesíti, a kézhez vételi dátum megadásával, amely a szerződés hatályba lépési dátuma (adott esetben).”
A törölt bekezdések helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A vállalkozási szerződés az 1. sz. szerződésmódosítás mindkét fél részéről történő aláírásának lapján lép hatályba.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a szerződés hatályba lépését az eredeti szerződésben az alábbi feltételhez kötötték:
"...jelen szerződés csak a közbeszerzési eljárást érintő, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel előírt ellenőrzés eredményeként kiadott, támogató tartalmú szabályossági tanúsítvány Megrendelő általi kézhez vételének időpontjában lép hatályba. Nem lép hatályba a szerződés, amíg a támogató tartalmú tanúsítványt a Megrendelő kézhez nem vette."
Tekintettel arra, hogy az utóellenőrzés még mindig nem történt meg, a felek a támogató tartalmú tanúsítvány megszerzéséhez kötött hatályba léptető feltételt törölték, helyébe az alábbi bekezdés lépett:
"A vállalkozási szerződés az 1. sz. szerződésmódosítás mindkét fél részéről történő aláírásának napján lép hatályba."
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 27913342 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27913342 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben