Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:14589/2019
CPV Kód:45320000-6
Ajánlatkérő:Mátrai Erőmű ZRt.
Teljesítés helye:HU- 3271. Visonta Erőmű út 11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BIS Hungary Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátrai Erőmű ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04971
Postai cím: Erőmű utca 11
Város: Visonta
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Valaska Szabolcs osztályvezető - helyettes
Telefon: +36 37334215
E-mail: szabolcs.valaska@mert.hu
Fax: +36 37334096
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mátrai Erőmű ZRt. I-II-III-IV-V blokkokhoz tartozó kazán, turbina és turbinatápház, hűtőrendszer, vízüzem, füstgáz-kéntelenítő és egyéb karbantartási, ill. élettartam vizsgálati tevékenység keretén belül (nagyjavítások, Ő-T csúcsra való felkészülés, ill. folyamatos javítások és üzemzavar elhárítás) végzett szigetelési munkák” elvégzése - megrendelés alapján vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mátrai Erőmű ZRt. I-II-III-IV-V blokkokhoz tartozó kazán, turbina és turbinatápház, hűtőrendszer, vízüzem, füstgáz-kéntelenítő és egyéb karbantartási, ill. élettartam vizsgálati tevékenység keretén belül (nagyjavítások, Ő-T csúcsra való felkészülés, ill. folyamatos javítások és üzemzavar elhárítás) végzett szigetelési munkák” elvégzése - megrendelés alapján vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31, HU312 A teljesítés helye: HU- 3271. Visonta Erőmű út 11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mátrai Erőmű ZRt. I-II-III-IV-V blokkokhoz tartozó kazán, turbina és turbinatápház, hűtőrendszer, vízüzem, füstgáz-kéntelenítő és egyéb karbantartási, ill. élettartam vizsgálati tevékenység keretén belül (nagyjavítások, Ő-T csúcsra való felkészülés, ill. folyamatos javítások és üzemzavar elhárítás) végzett szigetelési munkák” elvégzése - megrendelés alapján vállalkozási szerződés keretében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12422 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ME ZRt 05/2018
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIS Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akna utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90 273 514
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: HU- 3271. Visonta Erőmű út 11
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mátrai Erőmű ZRt. I-II-III-IV-V blokkokhoz tartozó kazán, turbina és turbinatápház, hűtőrendszer, vízüzem, füstgáz-kéntelenítő és egyéb karbantartási, ill. élettartam vizsgálati tevékenység keretén belül (nagyjavítások, Ő-T csúcsra való felkészülés, ill. folyamatos javítások és üzemzavar elhárítás) végzett szigetelési munkák” elvégzése - megrendelés alapján, a műszaki leírás és költségtábla szerinti mennyiségben, vállalkozási szerződés keretében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90273514
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIS Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akna utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés nem volt korábban módosítva.
A szerződés 3. pontja az alábbi szerint változik:
Szerződés időtartama: 2018.június 01-től 2019.augusztus 31-ig szól.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződéses keretösszeg nem került kimerítésre, mivel a szerződéses időszakban nem merült fel annyi karbantartási munka, ezért szükségessé vált a szerződés meghosszabbítása. Ajánlatkérő a legnagyobb körültekintés ellenére sem képes teljes mértékben megbecsülni az előre látható karbantartási feladatokat, várható meghibásodásokat.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 90273514 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 90273514 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás jelen pontjai a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, az ellenérték nem változik, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. § (8) bekezdésben rögzített tilalmi korlát nem áll fenn.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben