Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:14592/2019
CPV Kód:64110000-0
Ajánlatkérő:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AT mindenkori székhelye (telephelye, fióktelepe) valamint AK mindenkori székhelye (jelenleg: H-1134 Bp, Váci út 45/B.) és az OLK vagy a Bp 62. számú posta, (H-1376 Bp, Teréz krt. 51-53.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZENZOR Számítóközpont Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felszólító levelek kiküldése/2018.
Hivatkozási szám: EKR000112822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64110000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Felszólító levelek kiküldése/2018.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64110000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: AT mindenkori székhelye (telephelye, fióktelepe) valamint AK mindenkori székhelye (jelenleg: H-1134 Bp, Váci út 45/B.) és az OLK vagy a Bp 62. számú posta, (H-1376 Bp, Teréz krt. 51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy
A pótdíj befizetésére felszólító- és fikciós levelek nyomtatási és postázási tevékenységeinek, visszaérkező küldemények kezelésének, adatok közhiteles archiválásának és egyéb, kapcsolódó feladatok kihelyezése. Az adatok forgalma, cseréje az Ajánlattevő biztonságos SFTP szerverén keresztül történik.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Mennyiség
Vállalkozási keretszerződés keretösszege nettó 54.000.000 Ft. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg maradéktalan felhasználására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15652 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felszólító levelek kiküldése/2018.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZENZOR Számítóközpont Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98355143
Postai cím: Dévai Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@szenzor.hu
Telefon: +36 13401539
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13202439
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64110000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64110000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: AT mindenkori székhelye (telephelye, fióktelepe) valamint AK mindenkori székhelye (jelenleg: H-1134 Bp, Váci út 45/B.) és az OLK vagy a Bp 62. számú posta, (H-1376 Bp, Teréz krt. 51-53.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy
A pótdíj befizetésére felszólító- és fikciós levelek nyomtatási és postázási tevékenységeinek, visszaérkező küldemények kezelésének, adatok közhiteles archiválásának és egyéb, kapcsolódó feladatok kihelyezése. Az adatok forgalma, cseréje az Ajánlattevő biztonságos SFTP szerverén keresztül történik.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Mennyiség
Vállalkozási keretszerződés keretösszege nettó 54.000.000 Ft. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg maradéktalan felhasználására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZENZOR Számítóközpont Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98355143
Postai cím: Dévai Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@szenzor.hu
Telefon: +36 13401539
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13202439
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződésben nem szereplő kiegészítő szolgáltatások megrendelésére kerül sor a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont alapján. A kiegészítő szolgáltatások megrendelésére tekintettel Felek a Szerződés 1. számú mellékletét képező Közbeszerzési műszaki leírást. A módosított Közbeszerzési műszaki leírásra tekintettel Felek ugyancsak módosítják a Szerződés 2. számú mellékletét képező Ártáblázatot. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától a Szerződés 1. és 2. számú mellékletei helyett Felek a jelen szerződésmódosításhoz csatolt 1. és 2. számú mellékletet alkalmazzák.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Kevés karakter miatt a VII.1) további információk pontban lett szerepeltetve
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 54000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 54000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai:
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező kiegészítő szolgáltatások megrendelésének indokául alábbi tények szolgálnak:
Az IDF projekt alapján
(i) a Szerződés tárgyát képező felszólító leveleken az iktatószám feltüntetése válik szükségessé, melynek egyszeri díját az új Ártáblázat (a továbbiakban: Ártáblázat) 20. sora tartalmazza,
(ii) új mappastruktúra kialakítása indokolt, és a továbbiakban az Ártáblázat 17. és 18. sorai mellett új sorként a 22. és 23. sor alkalmazása [az át nem vett levelek borítékjának első oldalának és az átvett tértivevények beszkennelése és a kép + (meta)adatok adatbázisba történő visszaírása mellett Megrendelőnek az át nem vett levelek borítékjának és az átvett tértivevények metaadatainak adatbázisba történő visszaírására van Megrendelőnek szüksége egy, az előzőektől eltérő (másik) mappába], továbbá ezen szolgáltatási elem egyszeri díjának megfizetése indokolt [Ártáblázat 21. sora],
(iii) új feladatként a hiányos adattartalmú, visszaérkező át nem vett levelek és átvett tértivevények leválogatása szükséges, melynek egyszeri díját az Ártáblázat 24. sora, míg a leválogatott dokumentumok darabonkénti díját az Ártáblázat 25. sora tartalmazza.
A hiányos adattartalmú, visszaérkező át nem vett levelek és átvett tértivevények leválogatására azért van különösen szükség az IDF projektre tekintettel, mert a hiányos adattartalommal beérkező állományok a pótdíj támogató rendszerek közötti adatok konzisztenciáját sérthetik, mely magas kockázatot jelent, és feldolgozás leállását eredményezheti, továbbá ügyintézői tévesztéshez vezethet.
A szerződő fél változása nem megvalósítható, tekintettel arra, hogy a többletfeladatok az eredeti szerződő fél által ellátott ügyintézési folyamat részét képezik, attól műszakilag nem elválaszthatók, más ajánlattevő nem tudja ellátni a feladatokat, sem gazdaságilag sem műszakilag nem ésszerű és nem megvalósítható a fenti részfeladatok más ajánlattevő által történő ellátása.
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy a keretösszeg megemelésére nem kerül sor.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben