Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:14614/2019
CPV Kód:45213140-6
Ajánlatkérő:Hajdúsámson Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4251 Hajdúsámson, Malom utca 530/1 hrsz. 4251 Hajdúsámson, Jókai utca 653 hrsz. 4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. 595/4 hrsz.;4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 4. 1454/4, 1454/6 hrsz. 4251 Hajdúsámson, Epreskert utcai rendezvénytér 1981/20 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Terra-General Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;Terra-General Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59444150
Postai cím: Szabadság Tér 5.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőkéné Diószegi Mária
Telefon: +36 52590590
E-mail: varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu
Fax: +36 52200011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdusamson.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajdusamson.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban
Hivatkozási szám: EKR000496582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 323664378 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Piaccsarnok és Malom u., Jókai u.burkolatépítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
További tárgyak:45221000-2
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4251 Hajdúsámson, Malom utca 530/1 hrsz.
4251 Hajdúsámson, Jókai utca 653 hrsz.
4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. 595/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Piaccsarnok építése és annak megközelítésére szolgáló Malom utca és Jókai utca szilárd burkolattal való ellátása, melynek során az alábbi beruházási feladatok valósulnának meg:
Hajdúsámson, Malom utca és Jókai utca szilárd burkolattal való ellátása 454,05 méter hosszban
Malom utca
- Tervezett útburkolat szélessége:
a tervezési szakasz kezdetétől (Petőfi út csatlakozása) a 0+038,67 km szelvényig 6,00 m;
a 0+038,67 km szelvénytől a 0+056,75 km szelvényig 6,00 méterről 4,25 méterre szűkül;
a 0+056,75 km szelvénytől a 0+152,55 km szelvényig 4,25 méter;
ezt követően a 0+164,55 km szelvényig (a tervezési szakasz végéig) 3,00 méterre szűkül.
- Tervezett szegélyek:
Bal oldali burkolatszél mellett 12 cm magasságú kiemelt szegélysor fut végig az útpálya és a járda között, amely a kapubehajtók előtti szakaszokon 2-4 cm-re vannak süllyesztve;
Jobb oldali burkolatszél mellett K-szegélysor fut végig az útpálya és a minimálisan 0,50 m szélességű padka között, a Jókai utcához való csatlakozásnál a 0+134,10 km szelvénytől kiemelt szegély épül 8 méter hosszan.
Jókai utca
- Tervezett útburkolat szélessége:
a 0+000,00 km szelvénytől a 0+012,00 km szelvényig 3,00 méterről 4,25 méterre bővül;
a 0+012,00 km szelvénytől a Malom utcai kereszteződésig 4,25 méter;
a 0+029,15 km szelvénytől a 0+289,50 km szelvényig 5,50 méter;
0+289,50 km szelvénytől a 0+301,50 km szelvényig, azaz a tervezési szakasz végéig 3,00 méterre szűkül.
- Tervezett szegélyek:
Bal oldali burkolatszél mellett a tervezési szakasz elejétől a Malom utcai kereszteződésig padka, a Malom utcai kereszteződésben a járda elválasztására kiemelt szegély, a 0+040,60 km szelvénytől a 0+095,50 km szelvényig 0,50 méter széles padka,
0+095,50 km szelvénytől a Béke utcai csatlakozásig 12 cm magasságú kiemelt szegély, majd a Béke utcától a tervezési szakasz végéig ismét 0,50 méter széles padka épül;
Jobb oldali burkolatszél mellett a tervezési szakasz elejétől a Malom utcai kereszteződésig 12 cm magasságú kiemelt szegély, a Malom utcán túl 0,50 méter széles padka, a 0+158,50 km és 163,50 km szelvények között íves kialakítású padkafolyóka épül.
Az útpálya oldalesése 2,5% a szegély irányába, a padkák oldalesése 5,0% az útburkolat irányában lejtetve.
A pályaszerkezet mindkét úton A terhelési osztálynak (30-100 ezer egységtengely/év) megfelelő:
- 4cm AC 11
- 7cm AC 22
- 20 cm FZKA
- 20 cm fagyvédő réteg
A tervezett murvás út (és telekbehajtó leágazások) pályaszerkezete:
- 20,0 cm vtg. M22 stabilizációs réteg (mészkőmurva)
- 15,0 cm vtg. Homokos kavics fagyvédő-javítóréteg
A 4251 Hajdúsámson, Hunyadi utca 3. szám alatti ingatlanon Piaccsarnok építése
Hajdúsámson Város Önkormányzata Szabályozási Tervében foglaltaknak megfelelő korszerű városi piaccsarnok építése a szükséges parkolókkal és parkosított zöldterület kialakításával.

A telek gépjárművel történő megközelítése jelen állapotban a Hunyadi utca felől került megoldásra oly módon, hogy az később ne akadályozza a Szabályozási Tervben kialakításra jelölt átkötő út kialakítását.

A telek Béke utca felőli határvonala felől kizárólag gyalogosforgalmat tud bonyolítani. A Piaccsarnok úgy került az ingatlanon elhelyezésre, hogy a szükséges zöldfelületet a Béke utca felől lehessen kialakítani. A terület nem kerül körbekerítésre.
A közterületszerűen használt városi terület parkosítását igényesen kell kialakítani, biztosítva olyan burkolt felületeket is, ami parkszerű hatást mutat, és lehetőséget ad kisszámú pihenő rész kialakítására padokkal.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.1. pontban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki magasépítési beruházási munkálatok irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki útépítési és/vagy útfelújítási munkálatok kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő) /maximum 2 fő/ 5
4 4. A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/ 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015
II.2.9) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Park kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45236250-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 4. 1454/4, 1454/6 hrsz.
4251 Hajdúsámson, Epreskert utcai rendezvénytér 1981/20 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Park kivitelezési munkálatok, melynek során az alábbi beruházási feladatok valósulnának meg:
A 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 4. szám alatti ingatlanon park kialakítása
Hajdúsámson Város Önkormányzata részére a tárgyi területen egy olyan, a város Szabályozási Tervében foglaltakhoz illeszkedő pihenő park létesítése, mely a rendelkezésre álló kis területen változatos, de mégis nyugalmat biztosító városi központi tér funkcióját látja el.

Cél továbbá, hogy esztétikus környezetben biztosítson átközlekedést a forgalmas utca és a Kossuth utca mentén elhelyezkedő közszolgáltatások (óvoda, iskola) eléréséhez.

A tervezési telekben lévő kb.180 cm lejtést a terep lépcsőztetésével, teraszos kialakítással kívánjuk megvalósítani. A tér akadálymentesítése emellett megoldandó. A teraszokat mind lépcsőkkel, mind akadálymentes rámpákkal kell ellátni. A teraszok között egyértelmű elhatárolások végett támfalak kialakítása szükséges. A burkolatkialakítások során gondoskodni kell mind közlekedő sávokról, mind burkolt pihenő szigetekről. Az utóbbiak árnyékolását fa szerkezetű pergolák megvalósításával biztosítjuk.

A parkban változatos intenzív, többszintes zöldfelület kialakítása szükséges a meglévő fák egy részének megtartásával. A park zöldfelületeinek öntözhetőségéről, karbantarthatóságáról gondoskodni kell.
A fejlesztéssel érintett terület nagysága: 1193,36 m2.
A hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlanon rekreációs park kialakítása
Hajdúsámson Város Önkormányzata a tárgyi területen egy olyan, a város Szabályozási Tervében foglaltakhoz illeszkedő kondiparkot és környezetében kezelt zöldfelületet létesítését kívánja elvégezni, mely a település lakossága számára az aktív pihenést szolgáló testépítő és fitnesz igényeket a mai elvárások szerint szabadtéri park formájában ellátja.
A most kialakítandó parkterület központi funkciója a kondipark, amely egy összetett testépítő szigettel létesül.
A burkolatkialakítások során gondoskodni kell mind közlekedő sávokról, mind burkolt pihenő szigetekről. A parkoló felületek a terv részeként készülnek, zárható, időszakos használatú megoldással, közforgalom céljára nem átadva.
A park területén füvesítésre van szükség. A terveken jelölt helyeken a meglévő fák meghagyásra kerülnek, koronájuk alakítása mellett.
A park zöldfelületeinek öntözhetőségéről, karbantarthatóságáról gondoskodni kell.
A fejlesztéssel érintett terület nagysága: 7744,34 m2.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki zöldterületi rekonstrukciós kivitelezési munkálatok irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki kondipark és/vagy sportpálya kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő) /maximum 2 fő/ 5
4 4. A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015
II.2.9) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07287 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Piaccsarnok és Malom u., Jókai u.burkolatépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Terra-General Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24790097
Postai cím: Mikótelek Utca 18
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
E-mail: terrageneral@gmail.com
Telefon: +36 309705913
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14948086209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 272473242
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Terra-General Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24790097
Postai cím: Mikótelek Utca 18
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14948086209

Hivatalos név: MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58273247
Postai cím: Kassai Út 129
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26096894209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Park kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Terra-General Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24790097
Postai cím: Mikótelek Utca 18
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
E-mail: terrageneral@gmail.com
Telefon: +36 309705913
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14948086209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51191136
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Terra-General Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24790097
Postai cím: Mikótelek Utca 18
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14948086209

Hivatalos név: MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58273247
Postai cím: Kassai Út 129
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26096894209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges