Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:14625/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:Budapest IX. Napfény utca 26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Rit-Rock KFT.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Besnyői Györgyné
Telefon: +36 304819497
E-mail: besnyoi.zsuzsa@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bp. Napfény u. 26. 5 db lakás felújítása
Hivatkozási szám: EKR000785752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A költségvetési tételek részletes leírását a csatolt költségvetések tartalmazzák.
Tétel szövege Mennyiség Egység
Beépített konyhabútorok kialak. 2 db
Beépített konyhabútorok kialak. 4 db
Beépített konyhabútorok kialak. 2 db
Beépített konyhabútorok kialak. 4 db
Áram-védőkapcsolók elhely. 2 db
Áram-védőkapcsolók elhely. 3 db
Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése 5 db
Falilámpák elhely. beltérre 6 db
Felületre szerelt lámpatest elhely. előre elkészített tartószerkezetre 2 db
Felületre szerelt lámpatest elhely. előre elkészített tartószerkezetre 9 db
Felületre szerelt lámpatest elhely. 2 db
Kaputelefon és csöngő működésének ellenőrzése 4 db
Kismegszakítók és kiegészítők elhely. 3 db
Kismegszakítók és kiegészítők elhely. 2 db
Világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhely. 10 db
Világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhely. 21 db
Világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhely. 4 db
Világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhely. 15 db
Világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhely. 14 db
Világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhely. 3 db
Merev, simafalú műanyag védőcsatorna elhely. 54 m
Merev, simafalú műanyag vezetékcsatorna elhely. 30 m
Szigetelt vezeték elhely. 252 m
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása 54 db
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása 6 db
Villám és érintésvédelmi mérés 5 klt
Villamos háztartási főzőkészülék elhely. 5 db
Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése 15 m
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése 12 m
PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése 13,4 m
Acéllemez kompakt lapradiátor elhely. 3 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhely. 1 db
Beépített kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, kapaszkodó 3 db
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése 5 db
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése 28 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése 2 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése 5 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése 5 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése 4 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése 5 db
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhely. 5 db
Mosogató elhely. és bekötése 5 db
Törölközőszárító radiátorok elhely. 4 db
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése 20 db
Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése 5 db
Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése 3 db
Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése 5 db
WC csésze elhely., bekötése 5 db
WC öblítőtartály felszerelése és bekötése 5 db
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhely. 2 db
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhely. 3 db
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhely. 5 db
Zuhanyajtó kerettel biztonsági üveggel 4 db
Zuhanyrúd, és zuhanyfüggöny 4 db
Zuhanytálca elhely., bekötése 4 db
Ajtószerelvények pótlása 20 készlet
Belső küszöbök bontása 13,2 m
Meglévő belső nyílászáró szerkezetek kisebb javítása 9 db
Előfalazatok, takarások készítése 4 m2
Előfalazatok, takarások készítése 6 m2
Kád előfal bontása 6 m2
Acélfelületek átvonó festése 90 m
Belső fafelületek zománclakkozása 97,7 m2
Diszperziós festés 556 m2
Diszperziós festés 44 m2
Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása 480 m2
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái 63,8 m2
Tapéta bontása, üres helyiségben 195 m2
Csempeburk. készítése beltérben 81,5 m2
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása 33,6 m2
Kisegítő- és részmunkák 16,8 m2
Lábazat kialak. 16 m
Laminált padlóburk. bontása 50,4 m2
Lapburk. bontása 83 m2
Lapburk. bontása 11,2 m2
Meglévő aljzatbeton jav. 44,8 m2
Padlóburkolat készítése, beltérben 44,8 m2
Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése 50,4 m2
Építési törmelék konténeres elszáll. 5 db
Takarítás 5 klt
Műanyag elemes wc hátfal bontása 5,2 m2
előtétfal készítése 5,2 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8176139 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bp. Napfény u. 26. 5 db lakás felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IX. Napfény utca 26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyugdíjasház a József A. lakótelepen található, egyemeletes paneles szerkezetű. Aulájából két irányban futó középfolyosóról nyílnak a lakások. Az emeltre lépcső és lépcsőlift is vezet. 24 órás nővérszolgálat van. Korszerűsítési munkákat már végeztek a nyugdíjasházban, többek közt az összes lakás ablakait, az elmúlt évben kicserélték. Az üres lakások közül a 3, 6, 13, 24, és 39 számú lakások javítási munkái kerülnek sorra.
3. számú lakásban elvégzendő feladatok:
-fűrészporos tapéta leszedése, komplett tisztasági festés
-hideg -és melegburkolatok cseréje
-konyhabútor cseréje, egymedencés rm. mosogató, kétlapos villanyrezsó, bútorvilágítás elhelyezésével kompletten
-fürdőszobában szaniterek, csaptelepek cseréje, kád helyett zuhanyzó létesítése,
-szobai radiátor cseréje lapradiátorra, fürdőszobában törölközőszárító elhelyezése
-konyhai, wc, fürdőszobai lámpatestek szerelvények cseréje
-fűtéscsövek, belső ajtók, beépített szekrény mázolása
-belső ajtóknál küszöbök kibontása
-kaputelefon ellenőrzése, szükség szerinti javítása
-elektromos szerelési nyilatkozat megtétele
-víz és lefolyópróbák
6. számú lakásban elvégzendő feladatok
-fűrészporos tapéta leszedése, komplett tisztasági festés
-hagyományos parketta csiszolása, lakkozása
-hidegburkolatok cseréje
-konyhabútor cseréje, egymedencés rm. mosogató, kétlapos villanyrezsó, bútorvilágítás elhelyezésével kompletten
-fürdőszobában szaniterek, csaptelepek cseréje, kád megtartása,
-szobai radiátor cseréje lapradiátorra, fürdőszobában törölközőszárító elhelyezése
-konyhai, wc, fürdőszobai lámpatestek szerelvények cseréje
-fűtéscsövek, belső ajtók, beépített szekrény mázolása
-belső ajtóknál küszöbök kibontása elektromos szerelési nyilatkozat megtétele
-víz és lefolyópróbák
-kaputelefon ellenőrzése, szükség szerinti javítása
13. számú lakásban elvégzendő feladatok
-fűrészporos tapéta leszedése, komplett tisztasági festés
-hideg -és melegburkolatok cseréje
-konyhabútor cseréje, egymedencés rm. mosogató, kétlapos villanyrezsó, bútorvilágítás elhelyezésével kompletten
-fürdőszobában szaniterek, csaptelepek cseréje, kád helyett zuhanyzó létesítése,
-wc hátfal cseréje gk. szerkezetű lezárással
-szobai radiátor cseréje lapradiátorra, fürdőszobában törölközőszárító elhelyezése
-konyhai, wc, fürdőszobai lámpatestek szerelvények cseréje
-fűtéscsövek, belső ajtók, beépített szekrény mázolása
-belső ajtóknál küszöbök kibontása
-kaputelefon ellenőrzése, szükség szerinti javítása
-elektromos szerelési nyilatkozat megtétele
-víz és lefolyópróbák

24. számú lakásban elvégzendő feladatok
-komplett tisztasági festés
-hidegburkolatok cseréje
-konyhabútor cseréje, egymedencés rm. mosogató, kétlapos villanyrezsó, bútorvilágítás elhelyezésével kompletten
-fürdőszobában szaniterek, csaptelepek cseréje, kád megtartása,
-szobai radiátor cseréje lapradiátorra, fürdőszobában törölközőszárító elhelyezése
-konyhai, wc, fürdőszobai lámpatestek szerelvények cseréje
-fűtéscsövek, belső ajtók, beépített szekrény mázolása
-belső ajtóknál küszöbök kibontása elektromos szerelési nyilatkozat megtétele
-víz és lefolyópróbák
-kaputelefon ellenőrzése, szükség szerinti javítása
-elektromos szerelési nyilatkozat megtétele
-víz és lefolyópróbák
39. számú lakásban elvégzendő feladatok
-komplett tisztasági festés, (szobában 1 rtg.)
-hideg -és melegburkolatok cseréje
-konyhabútor cseréje, egymedencés rm. mosogató, kétlapos villanyrezsó, bútorvilágítás elhelyezésével kompletten
-fürdőszobában szaniterek, csaptelepek cseréje, kád helyett zuhanyzó létesítése,
-wc hátfal cseréje gk. szerkezetű lezárással
-szobai radiátor cseréje lapradiátorra, fürdőszobában törölközőszárító elhelyezése
-konyhai, wc, fürdőszobai lámpatestek szerelvények cseréje
-fűtéscsövek, belső ajtók, beépített szekrény mázolása
-belső ajtóknál küszöbök kibontása
-kaputelefon ellenőrzése, szükség szerinti javítása
-elektromos szerelési nyilatkozat megtétele
-víz és lefolyópróbák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 előteljesítési határidő II.1.5 pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest (-nap)előteljesítési határidő II.1.5 pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest (-nap) 25
2 organizációs terv minősége (egy darab jellemző munkaszervezési intézkedés 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (árazott költségvetés nettó Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7 pontjában szereplő határidő nem munkanapban, hanem napban értendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás a Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet 113. §-a szerinti összefoglaló tájékoztatással
induló nyílt eljárás volt. Az alapeljárás (EKR000208402019) eredményéről szóló tájékoztató a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-9865/2019 volt. A tárgyi eljárás a verseny újranyitására irányul.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09865 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp. Napfény u. 26. 5 db lakás felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rit-Rock KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84179355
Postai cím: Előd Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
E-mail: ritrockkft@gmail.com
Telefon: +36 309336884
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8176139
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az ajánlattételkor nem ismert.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 12395713 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

Hivatalos név: Rit-Rock KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84179355
Postai cím: Előd Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges