Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14633/2019
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:BMSK Zrt, Központi/Hermina Irodaház – 1146 Budapest, Hermina út 49. Magyar Sport Háza Irodaház – 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Folytatás a III.1.2) pontban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Egyed Andrea
Telefon: +36 12078798
E-mail: egyed.andrea@bmsk.hu
Fax: +36 13251751
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000745952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000745952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdálkodó szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatások - BMSK Zrt.
Hivatkozási szám: EKR000745952019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános napi, heti és nagytakarítási szolgáltatások nyújtása az Ajánlatkérő II.2.3) pontban megjelölt telephelyein a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban és a II.2.4) pontban foglaltak szerint. A műszaki tartalom részletezését, követelményeket a közbeszerzési dokumentum, illetve az annak mellékletét képező műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatások - BMSK Zrt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BMSK Zrt, Központi/Hermina Irodaház – 1146 Budapest, Hermina út 49.
Magyar Sport Háza Irodaház – 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Folytatás a III.1.2) pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános napi, heti és nagytakarítási szolgáltatások nyújtása (továbbá eseti takarítási feladatok elvégzése külön megrendelésre) az Ajánlatkérő II.2.3) pontban megjelölt telephelyein az alábbiak szerint:
1.) BMSK Zrt, Központi/Hermina Irodaház: Napi takarítási feladatok a telephely irodaházában, kisházában, udvarában; nagytakarítási feladatok a telephely irodaházában, kisházában; alkalmi takarítási feladatok eseti megrendelésre. Takarítandó, tisztítandó területek és felületek: Irodaház területe: 2300 m2 +/- 10%; Kisház területe: 145 m2 +/- 10%; Üvegfelület kerettel együtt kétoldalt: 650 m2 +-10%, és üvegfelület tisztítása emelőkosaras autóval: 12 m2+-10%. Az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
2.) Magyar Sport Háza Irodaház: Napi takarítási feladatok a telephely irodaházában, felszíni parkolójában, utcai és belső járdáin valamint ügyeleti takarítás; heti takarítási feladatok továbbá a mélygarázsban is; nagytakarítási feladatok; valamint alkalmi takarítási feladatok eseti megrendelésre. Takarítandó, tisztítandó területek és felületek: Szőnyegpadlós helyiségek (irodák, tárgyalók): 5760 m2 +/-10 %; Kőburkolatú helyiségek (közlekedők, közös helyiségek, szociális blokkok, tárgyalók, irodák) takarítása: 1095 m2+/-10 %; Gépi felmosással tisztítandó burkolatok: 1735 m2+/-10 %; Üvegfelület, kerettel együtt, két oldal: 3.990 m2+/-10 %, ebből alpintechnikával, valamint állvánnyal takarítandó üvegfelület (konferenciaterem üvegfala és árnyékolója, folyosók üvegfala, fix ablakok, átriumnál lévő bevilágító felületek): 1.865 m2+/-10 %; Az utcai és belső járdák, felszíni parkoló: 4150 m2+/-10 % (a mennyiség megegyezik a téli időszakban végzendő hóeltakarítási feladat mennyiségével); Mélygarázsi parkolórész: 2690 m2+/-10 %; Homlokzat fémburkolat és üvegtégla alpintechnikával: 100 m2+/-10 %.; homlokzat fémburkolat (épület fszt, oszlopok, és az üzlet): 510 m2+/-10 %; Csapadékelvezető bádoglemez alpintechnikával: 125 m2+/-10 %. Az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
3.) Logisztikai központ: Napi takarítási feladatok a telephely központjában, udvarán; heti takarítási feladatok a központban; nagytakarítási feladatok a központban. Takarítandó, tisztítandó területek és felületek: Logisztikai Központ: 1.487,5 m2 +/- 10 %; Üvegfelület két oldal, kerettel együtt: 384 m2; Udvar 4.467 m2 +/- 10% (a mennyiség megegyezik a téli időszakban végzendő hóeltakarítási feladat mennyiségével). Az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
4.) Római part - Központi Irodaépület: Napi takarítási feladatok : Az irodaház emeletein lévő vizesblokkok, konyhai területek, emeleti folyosók, pihenők és lépcsőház takarítása, 200 m2 +/-10 %; heti takarítási feladatok: A III. emeleti irodák és vizes helyiségek takarítása, 185 m2 +/-10 %; nagytakarítási feladatok, és a III. emeleti irodák és vizes helyiségek ablakainak tisztítása 300 m2 +/- 10%. Az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
Folytatás a III.1.2) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12 hónap]  1
2 M2.1) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12 hónap]  1
3 M2.2) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12 hónap] 1
4 M2.3) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12 hónap] 1
5 M2.4) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12 hónap] 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95-részletesen VI.3)
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1.) BMSK Zrt, Központi/Hermina Irodaház: Napi takarítási feladatok a telephely irodaházában, kisházában, udvarában; nagytakarítási feladatok a telephely irodaházában, kisházában; alkalmi takarítási feladatok eseti megrendelésre. Takarítandó, tisztítandó területek és felületek: Irodaház területe: 2300 m2 +/- 10%; Kisház területe: 145 m2 +/- 10%; Üvegfelület kerettel együtt kétoldalt: 650 m2 +-10%, és üvegfelület tisztítása emelőkosaras autóval: 12 m2+-10%. Az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
2.) Magyar Sport Háza Irodaház: Napi takarítási feladatok a telephely irodaházában, felszíni parkolójában, utcai és belső járdáin valamint ügyeleti takarítás; heti takarítási feladatok továbbá a mélygarázsban is; nagytakarítási feladatok; valamint alkalmi takarítási feladatok eseti megrendelésre. Takarítandó, tisztítandó területek és felületek: Szőnyegpadlós helyiségek (irodák, tárgyalók): 5760 m2 +/-10 %; Kőburkolatú helyiségek (közlekedők, közös helyiségek, szociális blokkok, tárgyalók, irodák) takarítása: 1095 m2+/-10 %; Gépi felmosással tisztítandó burkolatok: 1735 m2+/-10 %; Üvegfelület, kerettel együtt, két oldal: 3.990 m2+/-10 %, ebből alpintechnikával, valamint állvánnyal takarítandó üvegfelület (konferenciaterem üvegfala és árnyékolója, folyosók üvegfala, fix ablakok, átriumnál lévő bevilágító felületek): 1.865 m2+/-10 %; Az utcai és belső járdák, felszíni parkoló: 4150 m2+/-10 % (a mennyiség megegyezik a téli időszakban végzendő hóeltakarítási feladat mennyiségével); Mélygarázsi parkolórész: 2690 m2+/-10 %; Homlokzat fémburkolat és üvegtégla alpintechnikával: 100 m2+/-10 %.; homlokzat fémburkolat (épület fszt, oszlopok, és az üzlet): 510 m2+/-10 %; Csapadékelvezető bádoglemez alpintechnikával: 125 m2+/-10 %. Az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
3.) Logisztikai központ: Napi takarítási feladatok a telephely központjában, udvarán; heti takarítási feladatok a központban; nagytakarítási feladatok a központban. Takarítandó, tisztítandó területek és felületek: Logisztikai Központ: 1.487,5 m2 +/- 10 %; Üvegfelület két oldal, kerettel együtt: 384 m2; Udvar 4.467 m2 +/- 10% (a mennyiség megegyezik a téli időszakban végzendő hóeltakarítási feladat mennyiségével). Az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
4.) Római part - Központi Irodaépület: Napi takarítási feladatok : Az irodaház emeletein lévő vizesblokkok, konyhai területek, emeleti folyosók, pihenők és lépcsőház takarítása, 200 m2 +/-10 %; heti takarítási feladatok: A III. emeleti irodák és vizes helyiségek takarítása, 185 m2 +/-10 %; nagytakarítási feladatok, és a III. emeleti irodák és vizes helyiségek ablakainak tisztítása 300 m2 +/- 10%. Az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
5.) Római part - Üdülőtelepek: Napi- és nagytakarítási feladatok az alábbi telephelyeken és mennyiségekben. A) Csillag telep: 35 m2 női-férfi tusoló + wc + mosdókagyló kőburkolat, fali csempézet; 6 m2 férfi wc, mosdókagylóval, kő burkolat, fali csempézet; 6 m2 férfi wc, mosdókagylóval, kő burkolat, fali csempézet. B) LIDO II. telep: 60 m2 női-férfi tusoló, mosdó, wc kő burkolat; 95 m2 öltöző kőburkolat. C) Béke telep: 10 m2 3 wc. 3 piszoár, 1 mosdó + fali csempézet, kő burkolat; 15 m2 2 wc, 1 tusoló, 1 mosdó + fali csempézet, kő burkolat; 10 m2 3 wc, 1 tusoló, 1 mosdó + fali csempézet, kő burkolat; 10 m2 3 wc, 1 tusoló, 1 mosdó + fali csempézet, kő burkolat; 10 m2 3 wc, 1 tusoló, + fali csempézet, kő burkolat; 10 m2 3 wc, 1 tusoló, + fali csempézet, kő burkolat. D) Hattyú telep: 21 m2 tusoló, wc, mosdó + fali csempézet, műanyag burkolat (udvar); 94 m2 tusolók, wc, mosdók, piszoár + fali csempézet, kő burkolat (kőház); 11 m2 tusoló pvc burkolat (kőház emelet); 38 m2 emeleti folyosó, előtér, lépcső pvc burkolat. E) KSH telep: 33 m2 4 wc, 2 piszoár 3 zuhanyzó, 3 mosdó fali csempézet, kő burkolat; 33 m2 4 wc, 3 zuhanyzó, 3 mosdó fali csempézet, kő burkolat.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7.: A szerződés mindkét fél által történő aláírásától és a szerződésben szereplő feltételek megvalósulása esetén lép hatályba és a hatályba lépéstől számított 36 hónapig marad hatályban. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) rendelkezéseinek figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. – III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§-16.§ szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során: — a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, — majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó személy teszi meg. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése irányadó. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Irányadó további jogszabályi rendelkezések: Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdések.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A II.2.3) pont folytatása:
Logisztikai Központ – 1151 Budapest, Bogács út 12.
Római parti ingatlanok:
Központi Irodaépület – 1031 Budapest, Nánási út 65. (Hrsz.:23752/4)
Üdülőtelepek:
- Csillagtelep – 1031 Budapest, Nánási út 57. (Hrsz.:23752/5)
- Lido II. telep – 1031 Budapest, Római part 31. (Hrsz.:23752/4)
- Béke telep – 1031 Budapest, Nánási út 97. (Hrsz.:23727)
- Hattyú telep – 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 9. (Hrsz.:60087)
- KSH telep – 1039 Budapest, Királyok útja 33. (Hrsz.: 60082)
A II.2.4) pont folytatása:
5.) Római part - Üdülőtelepek: Napi- és nagytakarítási feladatok az alábbi telephelyeken és mennyiségekben. A) Csillag telep: 35 m2 női-férfi tusoló + wc + mosdókagyló kőburkolat, fali csempézet; 6 m2 férfi wc, mosdókagylóval, kő burkolat, fali csempézet; 6 m2 férfi wc, mosdókagylóval, kő burkolat, fali csempézet. B) LIDO II. telep: 60 m2 női-férfi tusoló, mosdó, wc kő burkolat; 95 m2 öltöző kőburkolat. C) Béke telep: 10 m2 3 wc. 3 piszoár, 1 mosdó + fali csempézet, kő burkolat; 15 m2 2 wc, 1 tusoló, 1 mosdó + fali csempézet, kő burkolat; 10 m2 3 wc, 1 tusoló, 1 mosdó + fali csempézet, kő burkolat; 10 m2 3 wc, 1 tusoló, 1 mosdó + fali csempézet, kő burkolat; 10 m2 3 wc, 1 tusoló, + fali csempézet, kő burkolat; 10 m2 3 wc, 1 tusoló, + fali csempézet, kő burkolat. D) Hattyú telep: 21 m2 tusoló, wc, mosdó + fali csempézet, műanyag burkolat (udvar); 94 m2 tusolók, wc, mosdók, piszoár + fali csempézet, kő burkolat (kőház); 11 m2 tusoló pvc burkolat (kőház emelet); 38 m2 emeleti folyosó, előtér, lépcső pvc burkolat. E) KSH telep: 33 m2 4 wc, 2 piszoár 3 zuhanyzó, 3 mosdó fali csempézet, kő burkolat; 33 m2 4 wc, 3 zuhanyzó, 3 mosdó fali csempézet, kő burkolat.
A VI.3) pont folytatása:
16) Felelősségbiztosítás: Szerződéskötési feltétel, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen 150.000.000,- forint/év és 50.000.000,- forint/káresemény értékű jelen közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítással; mely kiterjed üzemi baleseti felelősségre (5 millió Ft/káresemény), környezetszennyezési károkra (10 millió Ft/káresemény). További információ szerződés tervezete.
17) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
18) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138.§-ának rendelkezéseire.
19) A jelen felhívásban előírt műszaki és szakmai (M1-M2) alkalmassági követelmények igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
20) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő az MSZ ISO 9001:2015, MSZ ISO 14001:2015 és MSZ ISO 28001:2008 (vagy azzal egyenértékű) minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal meglétét.
21) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.
22) Értékelés módszere: 1.) Rendszeres takarítás nettó vállalkozói díj (Ft/hó) - fordított arányosítás; 2.) Nagytakarítás nettó vállalkozói díj (Ft/alkalom) - fordított arányosítás; 3.) Eseti megrendelésre végzett takarítás díja (Ft/óra) - fordított arányosítás; 4.) Szakemberek 12 hónapon felüli többlettapasztalat (min. 0- max. 12 hónap) - egyenes arányosítás
23) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.
24) FAKSZ: dr. Esztári Csaba 00946
25) A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy a szolg. teljesítése egy egységet képez, ezért gazd. ésszerűségből nem tudja az AK részekre bontani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A III.1.3) pont folytatása:
Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három éven (harminchat hónap) belül befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett referencia.
M2) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pont]
Az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
• a szakember neve,
• annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
• nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog;
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
A szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatát, valamint a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
• a szakember neve, végzettsége,
• a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
• a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Irányadó továbbá a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés.
M1) Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozóan, a legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Alkalmazandó még: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. a) és 22.§ (1) bekezdés, Kbt. 140.§ (9) bekezdése.
Folytatás: III.1.2) pontban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, alábbi mennyiségű és szolgáltatásra vonatkozó referenciákkal:
M1.1) Egy épületben, legalább 4.500 m2 területen végzett, napi- és nagytakarítási szolgáltatás,
M1.2) Egy épületben legalább 1.000 m2 felületen, alpintechnikával végzett üvegfelület tisztítási szolgáltatás,
M1.3) Egy épületen kívül legalább 2.800 m2 külső területen, napi rendszerességgel végzett takarítási szolgáltatás.
A referencia valamennyi pont esetében 1 (egy) szerződésből is teljesíthető, ugyanakkor legfeljebb 5 (öt) referencia bemutatása lehetséges.
M2)
M2.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel (OKJ 32 853 03) és szakmunkásként akik rendelkeznek legalább 12 hónapos takarítási szakmai tapasztalattal.
M2.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szolgáltatás teljesítéséért felelős, épülettisztító szolgálatvezető végzettséggel, vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel, és továbbá tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel (OKJ 32 853 03) és érettségivel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónapos érettségizett tisztítás-technológiai szakmunkás és épülettisztító szolgálatvezető szakmai tapasztalattal.
M2.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a minőség biztosításáért felelős, legalább 1 fő tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel (OKJ 32 853 03) és érettségivel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónapos érettségizett tisztítás-technológiai szakmunkás szakmai tapasztalattal.
M2.4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő ipari alpintechnikai vizsgával, vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 12 hónapos takarítási szakmai tapasztalattal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő szabályszerűen igazolt teljesítés esetén a nettó napi takarítási vállalkozói átalánydíjról havonta, a tárgyhót követően utólag jogosult 1 darab számlát kiállítani; továbbá a nettó nagytakarítási vállalkozói átalánydíjról utólag, a teljesítésigazolás kézhezvételét követően 1 darab számla kiállítására jogosult.
Az eseti vállalkozói átalánydíjról nyertes ajánlattevő az eseti takarítási feladatok elvégzéséről kiállított telj.ig. kézhezvételét követően jogosult 1 darab számlát kiállítani.
A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a 2017. évi CL. törvény („Art.”) hatálya alá esik.
Jogszabály: Kbt. 135.§ (1), (5)-(6), továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 6:155.§-a.
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A II.2.5) Értékelési szempontok: ÁR értékelési szempont részletezése:
1.) Rendszeres takarítás nettó vállalkozói díj (Ft/hó) - Súlyszám: 80 2.) Nagytakarítás nettó vállalkozói díj (Ft/alkalom) - Súlyszám: 10 3.) Eseti megrendelésre végzett takarítás díja (Ft/óra) - Súlyszám: 5; Részletes információk a közbeszerzési dokumentumban, valamint a felolvasólapon.
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 2) Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71.§ (6)-ot. A hiánypótlás EKR rendszer útján. 3) Ajánlatkérő az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, amit Ajánlattevőknek az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani 19.000.000,- HUF, azaz tizenkilencmillió forint értékben a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint. A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés átutalással teljesíthető az Ajánlatkérő UniCredit Bank Hungary Zrt. által vezetett 10918001-00000005-50080167 számú számlájára. A befizetés igazolásának módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat elektronikus formában, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességi, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényi formájában nyújtandó ajánlati biztosíték esetében elektronikus okiratként csatolandó, amelynek meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.4) Az ajánlathoz csatolni kell: aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás; folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is). 5) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§ (2), a 66.§ (6) a) és b), valamint 65.§ (7) szerinti nyilatkozatokat. 6)Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.
7)Az ajánlathoz csatolni kell az értékelési szempontok szerinti ajánlati árak részletezését .xls formátumban valamint a felolvasólapon megajánlott szakemberek többlettapasztalatát igazoló ajánlattevői nyilatkozatot. 8) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint. 9) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
10) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. 11) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56.§ 12) Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6)-re is.
13) Az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) és (14)-ben leírtak szerint ellenőrizni. 14) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ (2) szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) az irányadó. 15) Az Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni. Folytatás a III.1.2) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák