Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14654/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRENECON Tervező és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Selmeci utca és Szent Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítése - engedélyezési és kiviteli tervek készítése és a szükséges jóváhagyások megszerzése- 2.sz.módosítás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Selmeci utca és Szent Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítése - engedélyezési és kiviteli tervek készítése és a szükséges jóváhagyások megszerzése- 2.sz.módosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően helyszínenként 1-1 komplett egyesített engedélyezési és kiviteli tervcsomag elkészítése, valamint valamennyi szükséges jóváhagyás megszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4716 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Selmeci utca és Szent Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítése - engedélyezési és kiviteli tervek készítése és a szükséges jóváhagyások megszerzése Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRENECON Tervező és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11900000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően helyszínenként 1-1 komplett egyesített engedélyezési és kiviteli tervcsomag elkészítése, valamint valamennyi szükséges jóváhagyás megszerzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 430
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11900000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRENECON Tervező és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„4.1. A Szerződés annak mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit jelen Szerződés hatálybalépéstől számított négyszázharminc (430) napon belül köteles elvégezni az alábbi ütemezés szerint:
4.1.1. 1. részfeladat: Bírálati engedélyezési terv elkészítése, leszállítása és bemutatása
Megrendelő részére:
• Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 45. nap
• Kifizetés: a nettó Vállalkozói díj 25%-a számlázható, kötbérterhes határidő
2. részfeladat: Engedélyes tervek és jogerős építési engedélyek, valamint szükséges jóváhagyások leszállítása Megrendelő részére
• Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 380. nap
• Kifizetés: a nettó Vállalkozói díj 50%-a számlázható, kötbérterhes határidő
4.1.2. 3. részfeladat: Végszállítás
• Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 430. nap
• Kifizetés: a nettó Vállalkozói díj 25%-a számlázható, kötbérterhes határidő”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozónak a Szerződés szerint a 2. részfeladat teljesítéséhez minden jóváhagyást és szükséges engedélyt meg kell szereznie. Ezek közé tartozik az ELMŰ Hálózati Kft. üzemeltetői hozzájárulása, a vezetékjogi engedélyek beszerzése, amelyhez szükséges egy ún. Megállapodás közcélú hálózat áthelyezéséről, átalakításáról (a továbbiakban: „TMÁ”) megkötése. A TMÁ megállapodás létrejöttéhez továbbá Budapest Főváros Önkormányzata részéről a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság előzetes döntése is szükséges volt
A szükséges előzetes döntésék beszerzését követően a TMÁ a BKK. Zrt., az ELMŰ Hálózati Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között került végezetül létrehozásra. Mindezeket követően benyújtásra kerültek az elektromos tervek az üzemeltetők részére, majd az üzemeltetői hozzájárulások birtokában, azoknak megfelelően elkészítésre kerültek a szükséges földhivatali vázrajzok, amelyek benyújtásra kerültek az illetékes Ingatlan-nyilvántartási hatósághoz záradékolás céljából. A záradékolt vázrajzok a szükséges tervekkel együtt benyújtásra kerültek a vezetékjogi engedély kiadása érdekében az Elmű Hálózati Kft-hez. A vezetékjogi engedély nem került megfelelő időben kiállításra.
Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, továbbá a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításának, illetőleg az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésének következtében az engedélyezési eljárások vonatkozásában új szabályok kerültek bevezetésre, melyeknek való megfelelés az engedélyezési eljárások elhúzódását eredményezték.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 11900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 11900000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben