Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:14671/2019
CPV Kód:45213140-6
Ajánlatkérő:Rábapaty Község Önkormányzata
Teljesítés helye:9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 47., Hrsz 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pető-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rábapaty Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82883131
Postai cím: Alsópatyi Utca 82
Város: Rábapaty
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9641
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Holló András
Telefon: +36 95360035
E-mail: rpatypolghiv@petecom.hu
Fax: +36 95360035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://rabapaty.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Helyi piac felújítása
Hivatkozási szám: EKR001112962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Helyi piac felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 47., Hrsz 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőszerkezet bontása 264,09m2 + 106 m2 + 28,99 m2 + 25,82 m2 = 424,9 m2
Homlokzati vakolat készítése 193,47 m2 + 70,19 m2 + 19,19 m2 + 17,09 m2 = 299,94 m2
Cserépfedés 387,15 m2 + 140,45 m2 + 38,41 m2 + 34,21 m2 = 600,22 m2
Nyílászárók elhelyezése 6 db + 9 db + 3db + 14 db = 32 db
Födémszigetelés 211,72 m2 + 76,8 m2 + 21 m2 + 18,7 m2 = 328,22 m2
Térburkolat készítése 108,25 m2 + 74,58 m2 = 182,83 m2
Napelemes rendszer elhelyezése 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04082 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Helyi piac felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pető-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72195134
Postai cím: Vadkert Utca 57.
Város: Sitke
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9671
Ország: Magyarország
E-mail: norbi0675@gmail.com
Telefon: +36 302174966
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51418358
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 47., Hrsz 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőszerkezet bontása 264,09m2 + 106 m2 + 28,99 m2 + 25,82 m2 = 424,9 m2
Homlokzati vakolat készítése 193,47 m2 + 70,19 m2 + 19,19 m2 + 17,09 m2 = 299,94 m2
Cserépfedés 387,15 m2 + 140,45 m2 + 38,41 m2 + 34,21 m2 = 600,22 m2
Nyílászárók elhelyezése 6 db + 9 db + 3db + 14 db = 32 db
Födémszigetelés 211,72 m2 + 76,8 m2 + 21 m2 + 18,7 m2 = 328,22 m2
Térburkolat készítése 108,25 m2 + 74,58 m2 = 182,83 m2
Napelemes rendszer elhelyezése 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56868002
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pető-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72195134
Postai cím: Vadkert Utca 57.
Város: Sitke
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9671
Ország: Magyarország
E-mail: norbi0675@gmail.com
Telefon: +36 302174966
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.A kivitelezés során a felújítandó épület üzlethelyiségek D-i oldalán elhelyezkedő fal a rossz állapota miatt megborult.
2.A közbeszerzés kiírásban szereplő építész műszaki leírásban is szerepel, hogy az elöregedett tetőszerkezet cserére szorul, azonban a kivitelezés során kiborult fal következtében a tetőszerkezet egyéb pontjai is érintettek lettek, ezért a kiíráshoz képest további munkálatok elvégzése vált indokolttá a tetőszerkezet esetében.
A felmerült munkálatok elvégzése a beruházás szempontjából mellőzhetetlen és szükséges, ezért a felek a vállalkozási díjat nettó 5 449 644,- Ft összegben, a teljesítési határidőt a munkálatok időigényével növelték.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.A kivitelezés során a felújítandó épület üzlethelyiségek D-i oldalán elhelyezkedő fal a rossz állapota miatt megborult.
2.A közbeszerzés kiírásban szereplő építész műszaki leírásban is szerepel, hogy az elöregedett tetőszerkezet cserére szorul, azonban a kivitelezés során kiborult fal következtében a tetőszerkezet egyéb pontjai is érintettek lettek, ezért a kiíráshoz képest további munkálatok elvégzése vált indokolttá a tetőszerkezet esetében.A felmerült munkálatok elvégzése a beruházás szempontjából mellőzhetetlen és szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 51418358 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 56868002 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben