Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:14679/2019
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:Óbudai Ganz Vízisport Egyesület
Teljesítés helye:1039 Budapest, Királyok útja 297/b sz. 63.632/2 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OJRÓ 2007. Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Ganz Vízisport Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54070967
Postai cím: Család Utca 36/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga József
Telefon: +36 309345480
E-mail: ganzkajak@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: egyesület
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óbudai Ganz Vízisport E. új edzőterem építése
Hivatkozási szám: EKR000763532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az Óbudai Ganz Vízisport Egyesület részére új edzőterem épületének kivitelezése
Lásd II.2.4) pontban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 163203288 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Óbudai Ganz Vízisport E. új edzőterem építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
További tárgyak:45231400-9
45232100-3
45310000-3
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45410000-4
45421000-4
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1039 Budapest, Királyok útja 297/b sz. 63.632/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Óbudai Ganz Vízisport Egyesületnek Budapest Királyok útja 297/b. (Hrsz.: 63632/2) alatti ingatlanon új edzőterem építése a meglevő helyére.
épület hasznos alapterülete: 294,7 m2
A beruházás építési engedély köteles és a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A régészeti megfigyelést 5 nappal korábban a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r) 4 sz. melléklete szerinti tartalommal és mellékletekkel be kell jelenteni, annak elvégzését jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Két szintes alápincézetlen épület építése, tartószerkezete acélvázas rendszerű, acél oszlopokon acél gerendák (HEA és HEB200), a közbenső födémet az acél gerendákon nyugvó acél trapézlemez kibetonozásával.
A földszinten az öltözők, vizesblokk, teakonyha, bejárat és lépcső az emeletre.
A földszinti szociális blokk kapacitása:
az egyidejűleg biztosítandó maximális létszám nők esetén: 10-15 fő, férfiak esetén 25-30 fő.
A vizes berendezések száma:
női: 1db WC, 1 db kézmosó, 2 db mosdó és 2db zuhanyzó
ffi: 1db WC, 2db piszoár,1db kézmosó, 3 db mosdó, 4db zuhanyzó
valamint 1db mozgáskorlátozottaknak kialakított WC kézmosóval.
Az öltözők 26 női és 48 férfi sportolónak biztosítanak helyet.
Az emeleten edzőterem került kialakításra, a 3,3m-es belmagassággal, előtérrel és lépcsővel.
Helyiséglista:
Helyiség száma Helyiség neve Terület
F-001 Előtér 9,79
F-002 közlekedő 16,90
F-003 Teakonyha 10,10
F-004 Mosdó 3,82
F-005 ffi öltöző 48 fő 31,01
F-006 zuhanyzó 14,02
F-007 pisz. 2,40
F-008 wc 1,58
F-009 Mosdó 3,34
F-010 Női öltöző 26 fő 14,12
F-011 zuhanyzó 6,32
F-012 wc 1,44
F-013 mozg. korl. wc 6,63
F-014 tak.szer 2,50
F-015 gépészet 15,39
összesen: 139,37m2
E-001 lépcső 10,07
E-002 közlekedő - pihenő 17,22
E-003 edzőterem 128,04
összesen: 155,33m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.1.M1.1) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, 0-36 hó)  10
2 1.2.M1.2) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, 0-36 hó) 10
3 1.3.M1.3) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, 0-36 hó)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Nettó vállalkozói díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában meghatározott időtartam alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óbudai Ganz Vízisport E. új edzőterem építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OJRÓ 2007. Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47299133
Postai cím: Zselic Utca 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: ojro2007@gmail.com
Telefon: +36 306689904
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25582862242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69100945
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 163203288
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése M1.2) pont és Villamosmérnök felelős műszaki vezetés M1.3.) pont
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OJRÓ 2007. Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47299133
Postai cím: Zselic Utca 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25582862242

Hivatalos név: DIAMOND-ÚT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90780945
Postai cím: Árpád Utca 12. 21/b.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927538215

Hivatalos név: Divenire Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12083817
Postai cím: Dózsa György Tér 14. fszt. 4.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14916661213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint el nem bírált ajánlatok:
• DIAMOND-ÚT Korlátolt Felelősségű Társaság (4320 Nagykálló Árpád Utca 12. 21/b.) ajánlattevő ajánlata
• Divenire Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi Dózsa György Tér 14. fszt. 4.) ajánlattevő ajánlata
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges