Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:14681/2019
CPV Kód:79416000-3
Ajánlatkérő:Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány
Teljesítés helye:3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HAMU és GYÉMÁNT Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17901442
Postai cím: Baross utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Samu Krisztina
Telefon: +36 303570387
E-mail: krisztinasamu@gmail.com
Fax: +36 11234567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nhmus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nhmus.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MTTMA_EFOP-kommunikációs feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000467892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
PR-ügynökségi szolg. ,rendezvényszerv., marketing
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Rendezvényszervezés és marketing feladatok ellátása” az alábbiak szerint:
A nyertes Ajánlattevő az EFOP-3.3.6-17-2017-00001 azonosítószámú projekthez (Továbbiakban: Projekt) kapcsolódó sajtónyilvános események szervezését, ehhez kapcsolódóan a sajtóanyag teljeskörű elkészítését, sajtóanyag írását, sajtóközlemény írását, sajtólista összeállítását, sajtófigyelést, valamint a projekthez kapcsolódó további konferenciák, műhelymunkák, workshopok szervezését és ezekhez kapcsolódó feladatokat teljesítését vállalja.
- VIP Sajtónyilvános esemény
- Sajtónyilvános esemény
- PR -cikk írása
- Konferencia
- Workshop
- Műhelymunka
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül csatolásra.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.6-17-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21171 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: PR-ügynökségi szolg. ,rendezvényszerv., marketing
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HAMU és GYÉMÁNT Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11345774
Postai cím: Lisznyai Utca 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: paulisinecz.eva@hamuesgyemant.hu
Telefon: +36 13988350
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002893
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3779300
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Sajtó nyilvános események: 2 db
• Konferenciák: 2 db
• Workshop: 4 db
• Műhelymunka:8 db
• PR -cikk írása: 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3779300
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HAMU és GYÉMÁNT Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11345774
Postai cím: Lisznyai Utca 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: paulisinecz.eva@hamuesgyemant.hu
Telefon: +36 13988350
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002893
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1, A Szerződésben foglalt feladatok teljesítésére vonatkozóan a részletes feladatleírás az egyes feladatok elvégzésének időbeli meghatározását abból kiindulva tartalmazza, hogy a Projekt alapját képező élménytér kialakítására a Mátra Múzeumban az IKT és demonstrációs eszközök beszerzésével és a kapcsolódó szoftverfejlesztésekkel a Projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően 2018. október 31-ig sor kerül.
A Szerződés alapján teljesítendő pr-ügynökségi, rendezvényszervezési és marketing feladatok ellátása szükségszerűen a Projekt egyéb elemeinek megvalósulásához kötötten teljesíthetők, ezért a teljesítés megkezdésére az előzetesen tervezettől eltérően csak 2019. márciusától kerülhetett sor. A Szerződés teljesítési időszakának vége változatlanul 2020. december 31. A Szerződés teljesítési időszakának későbbi időpontjára tekintettel a részletes feladatmeghatározásban foglalt, előzetesen tervezett, az egyes feladatokhoz kapcsolódóan megjelölt egyes teljesítési időpontokat módosítani kell, a teljesítés ütemezését illetően biztosítva a Szerződés V.1. pontjában foglalt azon rendelkezésnek való megfelelést is, mely szerint a feladatok ellátásának kötelezettsége a Vállalkozót a Projekthez igazodva, szükség szerinti időpontokban terheli. A teljesítés ütemezésének módosítása okán szükségessé vált továbbá a Szerződés IV.11.a) pontja szerinti kommunikációs terv és pénzügyi ütemezés módosítás is.
A módosított részletes feladatmeghatározás a szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott mennyiségi jellemzőket; a rendezvények számát, jellegét, illetve a műhelymunkák számát, továbbá a szolgáltatás tartalmi elemeit nem érinti.
2, a Szerződés III.18. pontjában megjelölt szakember(Tallér Botond) helyébe az alábbi szakember lép :Szankó-Túri Lívia
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tervezettel szemben a fenti feladatok elvégzésének előkészítése az előzetesen tervezettnél a Megrendelő számára előre nem látható körülményekre tekintettel jelentősen hosszabb időt vett igénybe és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás folyamatának elhúzódására is tekintettel a Projekt részét képező, a Mátra Múzeumban megvalósítandó élménytér kialakítására csak 2019. január 31-re került sor, a 2019. február 27-én aláírt módosított támogatási szerződésben foglaltakkal összhangban. A módosított támogatási szerződés aláírásáról a Megrendelő 2019. március 5-én kelt tájékoztatásból értesült. Az előkészítő feladatok körében az élménytér kidolgozásába bevont múzeumi szakértők útmutatásai alapján indulhatott csak meg az ezen alapuló árubeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, amelyek jelentősen meghaladták az előzetesen erre kalkulált időtartamot.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 3779300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3779300 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben