Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14745/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
Telefon: +36 703763303
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Budapest XXII. kerület Városház tér, Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca átépítése, megújítása - engedélyezési és kiviteli terv készítése“
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Budapest XXII. kerület Városház tér, Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca átépítése, megújítása - engedélyezési és kiviteli terv készítése“
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Budapest XXII. kerület Városház tér, Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca átépítése, megújítása - engedélyezési és kiviteli terv készítése”.
I. Tervezés, engedélyeztetés.
Budapest XXII. kerület Városház téri villamos végállomás, villamospálya és áramellátási hálózat, az esélyegyenlőségi feltételeknek megfelelő megállóhelyek, BKK ügyfélcentrum, valamint a Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca közúti és forgalomtechnikai fejlesztése, kapcsolódó közmű, közterület-rendezés, továbbá a Leányka utca megállóhely akadálymentesítése.
- Vágányépítés: 1 300 vm.
- Kettős vágánykapcsolat: 1 db.
- Egyszerű vágánykapcsolat: 1 db.
- Villamos megállóhely-(át)építés: 5 db.
- Felsővezeték-építés: 1 300 m.
- Tartózkodó épület, ügyfélcentrum kialakítás: 1 db.
- Út-, kerékpárút-építés/rekonstrukció: 27 000 m².
- Forgalomtechnika (közúti jelző létesítés, átalakítás): 14 csomópont.
A feladat részeként:
- engedélyezési terv elkészítése,
- településrendezési eszközök módosítása, jóváhagyatása,
- engedélyek megszerzése,
- kiviteli terv elkészítése.
Az elkészített tervdokumentációk és azok digitális szerkeszthető változata a szerződésben rögzített darabszámban kerül átadásra Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a terveket 5 db papír alapú + 1 db CD/DVD példányban kéri átadni.
II. Tenderdokumentáció készítés.
III. Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
IV. Tervezői művezetés (a szerződés-tervezetben és műszaki leírásban foglaltak szerint).
A szerződésben rögzített feladatok teljesítése a műszaki leírásban meghatározott ütemezés szerint történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 036 - 058701

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/02/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 84 700 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.2.7. és VII.1.5. pontokban megjelölt napok naptári napban értendőek.
A nyertes ajánlattevő adószáma: 13842217-2-41
A 3. sz. szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2017. szeptember 1.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Budapest XXII. kerület Városház tér, Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca átépítése, megújítása - engedélyezési és kiviteli terv készítése”.
I. Tervezés, engedélyeztetés.
Budapest XXII. kerület Városház téri villamos végállomás, villamospálya és áramellátási hálózat, az esélyegyenlőségi feltételeknek megfelelő megállóhelyek, BKK ügyfélcentrum, valamint a Mária Terézia utca és Kossuth Lajos utca közúti és forgalomtechnikai fejlesztése, kapcsolódó közmű, közterület-rendezés, továbbá a Leányka utca megállóhely akadálymentesítése.
- Vágányépítés: 1 300 vm.
- Kettős vágánykapcsolat: 1 db.
- Egyszerű vágánykapcsolat: 1 db.
- Villamos megállóhely-(át)építés: 5 db.
- Felsővezeték-építés: 1 300 m.
- Tartózkodó épület, ügyfélcentrum kialakítás: 1 db.
- Út-, kerékpárút-építés/rekonstrukció: 27 000 m².
- Forgalomtechnika (közúti jelző létesítés, átalakítás): 14 csomópont.
A feladat részeként:
- engedélyezési terv elkészítése,
- településrendezési eszközök módosítása, jóváhagyatása,
- engedélyek megszerzése,
- kiviteli terv elkészítése.
Az elkészített tervdokumentációk és azok digitális szerkeszthető változata a szerződésben rögzített darabszámban kerül átadásra Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a terveket 5 db papír alapú + 1 db CD/DVD példányban kéri átadni.
II. Tenderdokumentáció készítés.
III. Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
IV. Tervezői művezetés (a szerződés-tervezetben és műszaki leírásban foglaltak szerint).
A szerződésben rögzített feladatok teljesítése a műszaki leírásban meghatározott ütemezés szerint történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1806
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 84 700 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Vállalkozó köteles a szerződést legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 1806. napig teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:
A XXII. kerület Városház tér, Mária Terézia út Kossuth Lajos utca átépítése, megújítása munkarész ütemezése az alábbiak szerint változik:
3.2.5. Közmű és egyéb jogerős engedélyek beszerzése: A szerződés hatályba lépést követő 736. nap.
3.2.6. Vasút és közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése: A szerződés hatályba lépést követő 736. nap.
3.2.7. Kiviteli terv és korrigált látványterv elkészítése, valamint tenderdokumentáció elkészítése: A szerződés hatályba lépést követő 766. nap.
3.2.9. Tervezői művezetés: A szerződés hatályba lépést követő 1086. nap.
A Mária Terézia utca - Kossuth Lajos utca - Tóth József utca - nagytétényi út csomópontban építendő körforgalom megvalósítása munkarész ütemezése az alábbiak szerint változik:
3.3.3. Közmű és egyéb jogerős engedélyek beszerzése: A szerződés hatályba lépést követő 736. nap.
3.3.4. Közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése: A szerződés hatályba lépést követő 736. nap.
3.3.5. Kiviteli terv és korrigált látványterv elkészítése, valamint tenderdokumentáció elkészítése: A szerződés hatályba lépést követő 766. nap.
3.3.6. Tervezői művezetés: A szerződés hatályba lépést követő 1086. nap.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Budapest Főváros Önkormányzatával (Főváros) és a XXII. került Önkormányzattal folytatott egyeztetések alapján a Kossuth Lajos utca burkolatának csupán a felújítás vált szükségessé, külön dokumentálva a Mária Terézia utca fejlesztését képező tervdokumentációtól. A Főváros döntése okán a műszaki leírás megváltozott, amely miatt vállalkozónak módosítani volt szükséges az engedélyezési terveket. Vállalkozó levelében kezdeményezte a szerződésmódosítást a határidő vonatkozásában. Megrendelő és vállalkozó további egyeztetéseket folytatott le az elvárt műszaki tartalmat illetően, melyet követően BKK értesítette vállalkozót a további tervezési feladatokról tekintettel a munkarészek ütemezésének összhangjára. Mivel vállalkozó az engedélyezési tervek és látványtervek leszállítását későbbi határidőre vállalta, így a szerződésben szereplő további határidők módosítása is szükséges.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 84 700 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 84 700 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben