Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14762/2019
CPV Kód:44612200-5
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Citaro autóbuszok CNG tartályainak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000835242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44612200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés Citaro autóbuszok sűrített földgáz tartályainak beszerzésére Mennyiség: 21 darab járműre 168 darab tartály

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 012228 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 133 - 328161
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő felhasználói oldal címe
A következő helyett:
Helyesen:
www.bkv.hu/beszerzesek
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Citaro autóbuszok sűrített földgáz tartályainak beszerzése (adásvétel)
Mennyiség: 21 db járműre 168 db tartály
- A szakmai ajánlatot a következők szerint kell összeállítani:
- - meg kell adni a megajánlott termék típusát, gyártmányát, a termékgyártói azonosítót, valamint be kell nyújtani a megajánlott termék műszaki leírását és ábráját vagy fotóját
- - a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
— - csak az ECE R 110 rendeletnek vagy az ISO 11439 szabványnak megfelelő termékek ajánlhatók meg, az ECE R 110 rendelet és az ISO 11439 szabvány egymásnak esetlegesen ellentmondó előírásai esetén az ISO 11439 szabványban foglaltak a mérvadók
— - a megadott méretektől legfeljebb +/-10%-kal eltérő méretű/térfogatú tartályokra is benyújtható ajánlat, amennyiben az eltérések a járművekkel való kompatibilitást, összeférhetőséget nem befolyásolják
— a beépítéshez és a járművel való kompatibilitás biztosításához, illetve az autóbuszok esetleges átalakításához szükséges anyagok beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata és költsége, ideértve az új típusbizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat és költségeket
— a megajánlott tartályok érvényességi idejének legalább 15 évnek kell lennie, azok gyártási ideje nem lehet régebbi, mint a szállítást megelőző 1,5 év;
— szakmai ajánlatához csatolnia kell a közbeszerzési útmutató 12.8. bekezdés 1. pontja szerinti nyilatkozatot is.
Szállításkor csatolni kell a gyártó által kiállított típusjóváhagyási bizonyítványt és a megfelelőségi tanúsítványt.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az általa vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több, mint a beszerzési megrendelés kézhezvételétől számított 180 naptári nap.
— Az ajánlattevőnek ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell, hogy Ajánlatkérő honlapján (www.bkv/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
— — hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
– nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja;
– amennyiben Ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
— a szerződés teljesítése során törekszik a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására;
— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
Helyesen:
Citaro autóbuszok sűrített földgáz tartályainak beszerzése (adásvétel)
Mennyiség: 21 db járműre 168 db tartály
Ajánlatkérő 120 db tartály megrendelésére kötelezettséget vállal, a fennmaradó további 48 db tartály opcionális mennyiség.
A szakmai ajánlatot a következők szerint kell összeállítani:
- meg kell adni a megajánlott termék típusát, gyártmányát, a termékgyártói azonosítót, valamint be kell nyújtani a megajánlott termék műszaki leírását és ábráját vagy fotóját
- a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
— csak az ECE R 110 rendeletnek vagy az ISO 11439 szabványnak megfelelő termékek ajánlhatók meg, az ECE R 110 rendelet és az ISO 11439 szabvány egymásnak esetlegesen ellentmondó előírásai esetén az ISO 11439 szabványban foglaltak a mérvadók
— a megadott méretektől legfeljebb +/-10%-kal eltérő méretű/térfogatú tartályokra is benyújtható ajánlat, amennyiben az eltérések a járművekkel való kompatibilitást, összeférhetőséget nem befolyásolják
— a beépítéshez és a járművel való kompatibilitás biztosításához, illetve az autóbuszok esetleges átalakításához szükséges anyagok beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata és költsége, ideértve az új típusbizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat és költségeket
— a megajánlott tartályok érvényességi idejének legalább 15 évnek kell lennie, azok gyártási ideje nem lehet régebbi, mint a szállítást megelőző 1,5 év;
— szakmai ajánlatához csatolnia kell a közbeszerzési útmutató 12.8. bekezdés 1. pontja szerinti nyilatkozatot is.
Szállításkor csatolni kell a gyártó által kiállított típusjóváhagyási bizonyítványt és a megfelelőségi tanúsítványt.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az általa vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több, mint a beszerzési megrendelés kézhezvételétől számított 180 naptári nap.
— Az ajánlattevőnek ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell, hogy Ajánlatkérő honlapján (www.bkv/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
— hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
– nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja;
– amennyiben Ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
— a szerződés teljesítése során törekszik a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására;
— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Meghosszabbítási lehetőségek
A következő helyett:
Felek a szerződés hatályát - változatlan feltételek mellett - közös megegyezéssel meghosszabbíthatják a szerződésben meghatározott keretösszeg eléréséig.
Helyesen:
Felek a szerződés hatályát - változatlan feltételek mellett - közös megegyezéssel meghosszabbíthatják a szerződésben meghatározott (opcióval növelt) mennyiség eléréséig.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Opciók vannak
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Helyesen:
Ajánlatkérő 120 db tartály megrendelésére vállal kötelezettséget, a fennmaradó további 48 db tartály opcionális mennyiség.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a felhívásban megadott információkat a szerződéstervezetben is megfelelően módosítja, valamint a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírást is pontosította. Ajánlatkérő a módosított szerződéstervezetet és műszaki leírást a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációi között Ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ