Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:14793/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászárokszállás Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tavasz utca, Deák tér – Szentandrási u. – Thiel B. u. – Örsi u., Kisfaludy utca – Lehel u. – Iskolakonyha udvar, Szentandrási és Vígh utca.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászárokszállás Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98012703
Postai cím: Árpád Tér 1
Város: Jászárokszállás
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Gábor
Telefon: +36 57531055
E-mail: nagy.gabor@jaszarokszallas.hu
Fax: +36 57531053
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszarokszallas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útburkolat felújítás, útépítés
Hivatkozási szám: EKR000023942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Útburkolat felújítás, útépítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tavasz utca, Deák tér – Szentandrási u. – Thiel B. u. – Örsi u., Kisfaludy utca – Lehel u. – Iskolakonyha udvar, Szentandrási és Vígh utca.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építtető: Jászárokszállás Város Önkormányzata
Tavasz utca
Útburkolat felújítás 0 – 0 + 650 m között
Útburkolat teljes felülete: 2 900,1 m2,
Csatorna nyomvonal felülete: 979 m2,
Padka felülete: 975,0 m2.
Útburkolat felújítás 0+650 – 1+079 m között:
Útburkolat teljes felülete: 1 722,1 m2,
Csatorna nyomvonal felülete: 762,9 m2
Padka felülete: 643,5 m2.
Deák tér – Szentandrási u. – Thiel B. u. – Örsi u.
Útburkolat szélesítés felülete: 3722 m2,
Teljes burkolat felület: 15793 m2,
Burkolat felülete szélesítés előtt: 12071 m2,
Padka felülete: 4764 m2.

Kisfaludy utca – Lehel u. – Iskolakonyha
udvar – Út- és parkolóépítés:
térkő felületű parkoló:585,5 m2
aszfalt felületű járda: 205,8 m2
térkő felületű járda: 137 m2
új pályaszerkezetű út felülete: 681,9 m2
útburkolat felújítás: 141,7 m2.

Szentandrási és Vígh utca útburkolat felújítás:
AC-11 aszfalt felülete: 1 064,8m2,
AC-16 aszfalt felülete: 1 099,6 m2,
FZKA zúzottkő felülete: 1 134,4 m2,
M-22 padka felülete: 348,0 m2,
M-56 padka felülete: 313,2 m2.
Az eljárás eredményeképpen kötendő kivitelezési szerződés alapján megvalósuló építési beruházás egyes részei építési hatósági engedélyköteles munkák, melyekre a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
Részletes információk a műszaki leírásban és a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07090 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útburkolat felújítás, útépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
E-mail: ifjkaiserjanos@gmail.com
Telefon: +36 703186144
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 310351055
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tavasz utca, Deák tér – Szentandrási u. – Thiel B. u. – Örsi u., Kisfaludy utca – Lehel u. – Iskolakonyha udvar, Szentandrási és Vígh utca.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építtető: Jászárokszállás Város Önkormányzata
Tavasz utca
Útburkolat felújítás 0 – 0 + 650 m között
Útburkolat teljes felülete: 2 900,1 m2,
Csatorna nyomvonal felülete: 979 m2,
Padka felülete: 975,0 m2.
Útburkolat felújítás 0+650 – 1+079 m között:
Útburkolat teljes felülete: 1 722,1 m2,
Csatorna nyomvonal felülete: 762,9 m2
Padka felülete: 643,5 m2.
Deák tér – Szentandrási u. – Thiel B. u. – Örsi u.
Útburkolat szélesítés felülete: 3722 m2,
Teljes burkolat felület: 15793 m2,
Burkolat felülete szélesítés előtt: 12071 m2,
Padka felülete: 4764 m2.

Kisfaludy utca – Lehel u. – Iskolakonyha
udvar – Út- és parkolóépítés:
térkő felületű parkoló:585,5 m2
aszfalt felületű járda: 205,8 m2
térkő felületű járda: 137 m2
új pályaszerkezetű út felülete: 681,9 m2
útburkolat felújítás: 141,7 m2.

Szentandrási és Vígh utca útburkolat felújítás:
AC-11 aszfalt felülete: 1 064,8m2,
AC-16 aszfalt felülete: 1 099,6 m2,
FZKA zúzottkő felülete: 1 134,4 m2,
M-22 padka felülete: 348,0 m2,
M-56 padka felülete: 313,2 m2.
Az eljárás eredményeképpen kötendő kivitelezési szerződés alapján megvalósuló építési beruházás egyes részei építési hatósági engedélyköteles munkák, melyekre a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
Részletes információk a műszaki leírásban és a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 310351055
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
E-mail: ifjkaiserjanos@gmail.com
Telefon: +36 703186144
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Thiel B. utca szélesítése (6m burkolat szélesség és 1-1 m-es padka kialakítás) vonatkozásában az út kétoldalán húzódó csapadékvízelvezető árokrendszer (földmedrű árkok, átereszek) átépítése vált szükségessé, valamint a Thiel B. és a Rozmaring utcák találkozásánál létesített kúthoz tartozó parkoló kialakítása.
Felek a szerződés mellékletét képező műszaki tartalom és költségvetés egyes érintett részeit módosítják, azzal, hogy az egyösszegű nettó vállalkozói díj szerződés szerinti összege jelen módosítás eredményeképpen nem változik.
Felek a szerződés 5. pont 1. alpontját 120 naptári napról 150 naptári napra módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Thiel B. utcai útszélesítése (6 m burkolat szélesség és 1-1 m.es padka kialakítás) vonatkozásában az út kétoldalán húzódó csapadékvízelvezető árokrendszer (földmedrű árkok, átereszek) átépítése vált szükségessé, mivel jelen projektnek nem volt része a utca csapadékvízelvezetésének átépítése, de  a nyomvonal és a szélesítés kitűzését követően mindenképp szükséges az árok megtartása áthelyezéssel.
A közbeszerzési eljárás lezárását és szerződés megkötését követően  merült fel a Thiel B. és Rozmaring utcák találkozásánál létesített kút környékének kialakításának, a hozzá tartozó parkoló kialakításának szükségessége.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 310351055 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 310351055 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben