Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:14803/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gyál Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HIDI TOP Kft.;KINAMÉ Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16208
Postai cím: Kőrösi út 112-114.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Telefon: +36 29540937
E-mail: jegyzo@gyal.hu
Fax: +36 29340028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyal.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gyal.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Gyál, Ady Endre u. 22. alatti sporttelep (hrsz.: 3551/1).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
500 férőhelyes sportcsarnok és egy hozzá kapcsolódó Kézilabda Képzési Központ
kivitelezése, a szükséges gyártmány-, részlet, és egyéb tervek elkészítésével, engedélyek, jóváhagyások beszerzésével, amire
vállalkozónak a rendeltetésszerű használatnak megfelelő megvalósításhoz szüksége van.
A küzdőtér mérete a nemzetközi szabványnak megfelelő kézilabdapálya biztonsági sávok kal (22x45m). Ehhez kapcsolódik egy
500 fő elhelyezésére szolgáló nézőtér. A szükséges helyiségek: 4 db sportolói, 2-2 db edzői és bírói öltöző a hozzátartozó
előtérrel, WC-vel, mosdó-zuhanyzó blokkal. Ezen kívül szertár, raktár, elsősegélynyújtó hely, takarító szertár, raktár, gépészeti és
elektromos helyiség, lépcsők, rámpák, közlekedők, porta, pénztár, előcsarnok, büfé, ruhatár, női-, férfi-, gyermekmozgáskorlátozott
vizes blokkok.
További kiszolgáló helységek:
- gépészeti és elektromos hely iség 30 m2
- lépcsők, rámpák, közlekedők 250 m2
- előcsarnok, porta, pénztár 220 m2
- büfé, ruhatár, vendég vizes blokk 1 40 m2
Ajánlatkérő társasági adó támogatás felhas ználásával a későbbiekben társberuházót kíván a fejlesztésbe bevonni, ha
Magyarország Kormánya ehhez hozzájárul és a projekt a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatásban részesül. A
fenti feltételek megvalósulása esetén a közbeszerzési szerződés ennek megfelelően módosításra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 230 - 478834

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/11/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HIDI TOP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách u. 2 .
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KINAMÉ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldi M. u. 45.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2431458861 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma 2019.07.17.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148-150. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Gyál, Ady Endre u. 22. alatti sporttelep (hrsz.:3551/1).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
500 férőhelyes sportcsarnok és egy hozzá kapcsolódó Kézilabda Képzési Központ
kivitelezése, a szükséges gyártmány-, részlet, és egyéb tervek elkészítésével, engedélyek, jóváhagyások beszerzésével, amire
vállalkozónak a rendeltetésszerű használatnak megfelelő megvalósításhoz szüksége van.
A küzdőtér mérete a nemzetközi szabványnak megfelelő kézilabdapálya biztonsági sávok kal (22x45m). Ehhez kapcsolódik egy
500 fő elhelyezésére szolgáló nézőtér. A szükséges helyiségek: 4 db sportolói, 2-2 db edzői és bírói öltöző a hozzátartozó
előtérrel, WC-vel, mosdó-zuhanyzó blokkal. Ezen kívül szertár, raktár, elsősegélynyújtó hely, takarító szertár, raktár, gépészeti és
elektromos helyiség, lépcsők, rámpák, közlekedők, porta, pénztár, előcsarnok, büfé, ruhatár, női-, férfi-, gyermekmozgáskorlátozott
vizes blokkok.
További kiszolgáló helységek:
- gépészeti és elektromos hely iség 30 m2
- lépcsők, rámpák, közlekedők 250 m2
- előcsarnok, porta, pénztár 220 m2
- büfé, ruhatár, vendég vizes blokk 1 40 m2
Ajánlatkérő társasági adó támogatás felhas ználásával a későbbiekben társberuházót kíván a fejlesztésbe bevonni, ha
Magyarország Kormánya ehhez hozzájárul és a projekt a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatásban részesül. A
fenti feltételek megvalósulása esetén a közbeszerzési szerződés ennek megfelelően módosításra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 636
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2431458861
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HIDI TOP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách u. 2 .
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KINAMÉ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldi M. u. 45.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Első szerződés-módosítási tárgykör:
A szerződés módosítás tartalma:
A Szerződés 7. pont úgy változik, hogy a Megrendelő2 által fizetendő vállalkozói díj összege: 113.937.228,- Ft + ÁFA, a vállalkozói díj fennmaradó részét Megrendelő1 fizeti.
Második szerződés-módosítási tárgykör:
A szerződés módosítás tartalma:
A Szerződés teljesítésének véghatárideje a Vállalkozók által - a kivitelezés 100%-os teljesítése és eredményes átadás-átvétel befejezése - a munkaterület átadástól számítottan továbbra is 365 nap a csarnoképületre, 590 nap helyett 636 nap a komplett létesítményre.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Első szerződés-módosítási tárgykör:
A szerződés módosítás indokolása:
Megrendelő2 az igényelt összeghez képest csökkentett TAO finanszírozást tudott megszerezni, erre tekintettel Megrendelő1 a Megrendelő2 TAO finanszírozással nem fedezett vállalkozói díj tartozásának átvállalásáról döntött, melyet Vállalkozó1 és Vállalkozó2 elfogadnak.
Második szerződés-módosítási tárgykör:
A szerződés módosítás indokolása:
A kivitelezés során több közműszolgáltatóval szükséges közös munkavégzés, azonban ez az országban zajló számos építési kivitelezés miatt túlterhelt szolgáltatóknál jelentősen megnehezíti a megvalósítást.
A fentiek miatt a Megrendelő1 által az ELMŰ elektromos szolgáltatóval megkötött szerződésben foglaltakat (mely a 2018.02.23-án kelt igénybejelentő alapján köttetett meg) az ELMŰ nem tudta tartani, így annak ellenére, hogy Megrendelő1 minden rá vonatkozó feltételt teljesített, a végleges áramvételezés kialakítására vonatkozó szerződés módosítását kezdeményezte.
Kbt. 141.§(4)c)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2431458861 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2431458861 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben