Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:14825/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bogács Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3412 Bogács, Táncsics Mihály utca HRSZ.: 1781/5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bogács Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75309260
Postai cím: Alkotmány Utca 9
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Papp Adrienn
Telefon: +36 49534400
E-mail: jegyzo@bogacs.hu
Fax: +36 49534401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvénytér fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000848792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgyi beruházás során egy színpadépület, illetve egy kiszolgáló épület kivitelezése valósul meg, amely a rendezvények idején felépített ideiglenes építményeket szeretné kiváltani.
Színpadépület
A fellépő művészek, előadók öltözési lehetőségét biztosítja. A két öltöző épület között egy fedett szabadtéri színpad kerül kialakításra.
Kiszolgáló épület
A kiszolgáló épület a szabadtéri rendezvények, programok és fesztiválok látogatóit szolgálja ki.
Tömegalakítás
A színpadépület szimmetrikus tömegű, alacsony hajlásszögű tetőlejtéssel. A kiszolgáló épület magastetős tömegű, alacsony hajlásszögű tornáccal kiegészítve.
Alaprajzi kialakítás
Színpadépület Középen színpad, két oldalt öltözők, akadálymentes mosdó
Kiszolgáló épület VIP tartózkodó, büfé, személyzeti mosdó, női mosdó, FF mosdó
Tervezett szerkezetek
A tervezett épület az alábbi: faszerkezetű falak, faszerkezetű födémek, fa tetőszerkezet a tornácok és a színpad felett.
Vizes helyiségek, mosdók
Színpadépület:
Akadálymentes mosdó és az öltözőhöz kapcsolódó mosdó készül.
Kiszolgáló épület:
A tervezett WC szám 270 nő és 320 férfi kiszolgálásra elég az OTÉK szerint. Amennyiben egy rendezvényen ennél több látogató várható, azok kiszolgálása ideiglenesen telepített mobil WC-kkel fog történni.
Fűtés
Az épületek nem fűtöttek, csak a nyári időszakban üzemelnek
Büfé:
A tervezett büfében csak előrecsomagolt élelmiszerek és palackos italok lesznek árusítva. Élelmiszer előállítás nem történik, pl. hamburger ill. hot dog sem. A büfében kéttálcás mosogató + csepegtető tálca, kézmosó, munkapult és italhűtő lesz.
Az egészségügyi kiskönyvvel rendelkező (élelmiszerrel foglalkozó) személyzet részére lesz saját zárható mosdó + WC kialakítva: 2.03 Személyzeti mosdó (hideg-meleg kézmosó, fertőtlenítő, kézszárító – papírtörlő vagy elektromos). Megközelítése kívülről. Ezt fogják használni a szezonális élelmiszer mozgóárusok (pl. kolbászsütő, kürtőskalács stb.) is.
Parkolás:
A rendezvények során a parkolás részben a telek déli végében (1. sz. és 2. sz. parkoló), részben a telek északi részében, az új 3. sz. parkolóban lesz megoldva.
Akadálymentesítés
A tervezési program alapján a tervezett terület közönségforgalmi területei lesznek akadálymentesítve. A büfé, a mosdóépület, és az előtte lévő fedett közlekedő, illetve a színpadépület mosdó/öltöző része akadálymentes módon, rámpa kialakítása nélkül megközelíthető.
A Színpadépületben akadálymentes mosdó kerül kiépítésre.
A tervezett kivitelezés építési engedély köteles tevékenység, az engedély rendelkezésre áll.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása, és amennyiben az engedélyező hatóság hiánypótlást ír, elő, azon dokumentumok, iratok és munkálatok maradéktalan elkészítése és átadása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvénytér fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45237000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3412 Bogács, Táncsics Mihály utca HRSZ.: 1781/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgyi beruházás során egy színpadépület, illetve egy kiszolgáló épület kivitelezése valósul meg, amely a rendezvények idején felépített ideiglenes építményeket szeretné kiváltani.
Színpadépület
A fellépő művészek, előadók öltözési lehetőségét biztosítja. A két öltöző épület között egy fedett szabadtéri színpad kerül kialakításra.
Kiszolgáló épület
A kiszolgáló épület a szabadtéri rendezvények, programok és fesztiválok látogatóit szolgálja ki.
Tömegalakítás
A színpadépület szimmetrikus tömegű, alacsony hajlásszögű tetőlejtéssel. A kiszolgáló épület magastetős tömegű, alacsony hajlásszögű tornáccal kiegészítve.
Alaprajzi kialakítás
Színpadépület Középen színpad, két oldalt öltözők, akadálymentes mosdó
Kiszolgáló épület VIP tartózkodó, büfé, személyzeti mosdó, női mosdó, FF mosdó
Tervezett szerkezetek
A tervezett épület az alábbi: faszerkezetű falak, faszerkezetű födémek, fa tetőszerkezet a tornácok és a színpad felett.
Vizes helyiségek, mosdók
Színpadépület:
Akadálymentes mosdó és az öltözőhöz kapcsolódó mosdó készül.
Kiszolgáló épület:
A tervezett WC szám 270 nő és 320 férfi kiszolgálásra elég az OTÉK szerint. Amennyiben egy rendezvényen ennél több látogató várható, azok kiszolgálása ideiglenesen telepített mobil WC-kkel fog történni.
Fűtés
Az épületek nem fűtöttek, csak a nyári időszakban üzemelnek
Büfé:
A tervezett büfében csak előrecsomagolt élelmiszerek és palackos italok lesznek árusítva. Élelmiszer előállítás nem történik, pl. hamburger ill. hot dog sem. A büfében kéttálcás mosogató + csepegtető tálca, kézmosó, munkapult és italhűtő lesz.
Az egészségügyi kiskönyvvel rendelkező (élelmiszerrel foglalkozó) személyzet részére lesz saját zárható mosdó + WC kialakítva: 2.03 Személyzeti mosdó (hideg-meleg kézmosó, fertőtlenítő, kézszárító – papírtörlő vagy elektromos). Megközelítése kívülről. Ezt fogják használni a szezonális élelmiszer mozgóárusok (pl. kolbászsütő, kürtőskalács stb.) is.
Parkolás:
A rendezvények során a parkolás részben a telek déli végében (1. sz. és 2. sz. parkoló), részben a telek északi részében, az új 3. sz. parkolóban lesz megoldva.
Akadálymentesítés
A tervezési program alapján a tervezett terület közönségforgalmi területei lesznek akadálymentesítve. A büfé, a mosdóépület, és az előtte lévő fedett közlekedő, illetve a színpadépület mosdó/öltöző része akadálymentes módon, rámpa kialakítása nélkül megközelíthető.
A Színpadépületben akadálymentes mosdó kerül kiépítésre.
A tervezett kivitelezés építési engedély köteles tevékenység, az engedély rendelkezésre áll.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása, és amennyiben az engedélyező hatóság hiánypótlást ír, elő, azon dokumentumok, iratok és munkálatok maradéktalan elkészítése és átadása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő épületgépészeti szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 Többletjótállás időtartama a köt 36 hó felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; min értéke: (36 hó felett) 0 hó, legkedvezőbb szintje: 24 hó, egész hónapokban 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00006.
II.2.9) További információ:
Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvénytér fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.07.15 13:00 óra) a fenti tárgyú eljárásban egyetlen egy ajánlat sem érkezett.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges