Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14850/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.12. (Hrsz.: 4886)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZABAU INVEST Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lipóczki-Török Veronika
Telefon: +36 92502180
E-mail: lipoczki-torokveronika@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében, Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése felújítási munkáira”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében, Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése felújítási munkáira”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45321000-3
45331110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.12. (Hrsz.: 4886)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A telek Zalaegerszegen a Landorhegyen található, a Déryné utca és Landorhegyi út kereszteződésénél. Az iskolát a felújítás szakaszolhatósága érdekében négy épületrészre tagoljuk. A tantermi épületrész (1. épületrész) négyszintes (2P+F+E) téglaépület, előregyártott vasbeton gerendás, béléselemes födémrendszerrel. A pince és alagsori szinten a gépészeti, a földszinten és emeleten a tantermek és kiszolgáló helyiségek találhatók. Az épületrész áttriumos kialakítású, a természetes megvilágítás fix tetőfelülvilágítókkal biztosított. Az új tornacsarnok (2. épületrész) monolit vb. vázas, paneles homlokzatú, és tetőfödémű lapostetős épületrész. A régi tornaterem (3. épületrész) a tantermi épületrészhez földszintes átkötő folyosóval kapcsolódik. A folyosó földszintes, a tornatermi rész kétszintes téglaépület, előregyártott vasbeton gerendás, béléselemes födémrendszerrel.
A folyosóról érhető el az étkező és konyha funkció magába foglaló 4. épületrész, mely földszintes téglaépület, előre gyártott vasbeton gerendás, béléselemes födémrendszerrel. ez az épületrész nem képezi részét a pályázatnak.
Mind a négy épületrész lapostetővel fedett.
A beépített szerkezetek, anyagok, megoldások az építésük idején elterjedtek és beváltak, az akkori kornak megfelelő konstrukciók, avultságuk előrehaladott állapotban van. Az épületszerkezeteken (a konyha épületrész részleges felújításán kívül) felújítás nem történt. A szerkezetek mindegyikét korszerűsíteni kell első sorban az energiatakarékosság jegyében.
Az új tornacsarnok, a régi tornaterem és az összekötő folyosó esetében egységes 16 cm vastagságban készül az utólagos hőszigetelés, az új nyílászárók a fal külső síkjára kerülnek elhelyezésre, így beforduló hőszigetelésre nincs szükség. A tantermi épületrész homlokzati osztását egyszerűsítettük, a vízszintes osztásokat különböző vastagágú hőszigeteléssel eltüntettük. A 30 cm vtg. B30-as parapet falazatra 20 cm hőszigetelés, a 38 cm vtg. szerkezetekre 12 cm EPS grafit, az attika falra 28 cm EPS tervezett. A függőleges pilaszterekre 12 cm EPS grafit, a beforduló felületeken 3 cm EPS grafit hőszigetelés kerül. A metszeteken és homlokzatokon jelölt helyeken a nyílászárók felett kőzetgyapot hőszigetelést kell elhelyezni.
A homlokzati hőszigetelést pontszerű ragasztással és az előírt számú tárcsás dűbellel kell rögzíteni. A lábazatok műgyantakötésű nagyszemcsés lábazati vakolattal tervezettek. A homlokzat hőszigetelésének járulékos munkájaként számolni kell a homlokzati bádogos szerkezetek cseréjével, illetve átszerelésével.
Az összes homlokzati nyílászáró cserélve lesz, az étterem és konyha cserélt ablakain kívül. A tantermi épületrész esetében oldalsó és felső toktoldás tervezett, az új tornacsarnok, a régi tornaterem és az összekötő folyosó esetében az új nyílászárók a fal külső síkjára kerülnek elhelyezésre. ezért toktoldásra nincs szükség.
Az nyílászárók összességében min. Uw = 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezőt kell, hogy tudjanak. A helyiségek nyílászáró cserével érintett falát le kell glettelni, és alapozás után 2 rtg. festékkel le kell festeni!
A jelenlegi tetőrétegek megtartása mellett a tető hőszigetelése és vízszigetelése felújításra kerül. A meglévő bitumenes lemez kiigazítása, hólyagok felvágása és a felületfolytonosság pótlása után arra közvetlenül, habarcspogácsákkal kerül lerögzítésre a 15 cm vastagságú lépésálló polisztirol anyagú hőszigetelő lemez, amire PVC lemez új vízszigetelő réteg tervezett. A szigetelés a függőleges felületeken a vízküszöb biztosítása érdekében a határoló attikafal szegélyéig felhajtásra kerül.
A hőigény csökkenés következtében a meglévő négy alacsonyhőmérsékletű kazán teljesítményére nincs szükség. A kb. 13-14 évvel ezelőtt beépített kazánok jó műszaki állapotúak, üzemmódjukat tekintve korszerűnek mondhatók. Megújuló energiaforrást használó berendezéssel - hőszivattyúval - együtt üzemeltetve gazdaságos fűtési üzemre képesek. A hőigény csökkenés következtében három kazán képes az igényeket fedezni, így egy kazán megszüntethető. Ennek eredményeképpen csökkenthető a gázmérő mérete, ami rendelkezésre állási díj csökkentést eredményez. Az üzembiztonság javítása érdekében a megszüntetendő kazán nem kerül leválasztásra, hanem egy váltószelep beépítésével, a mellette lévő kazánnal felváltva üzemeltethető - egy időben csak az egyik. A három berendezés együttes hőterhelése a 116 kW-ot meghaladja, így a kazánházat a hőközponttól Th-60-as tűzgátló ajtóval kell leválasztani.
A környezeti levegő gyakorlatilag kimeríthetetlen energiaforrás, viszont a hőmérséklete alacsonyabb, mint a fűtési rendszer számára szükséges hőmérséklet, ezért az épületben hőszivattyús rendszer is kialakításra kerül.
A rendszer felső elosztású, kétcsöves szivattyús melegvíz fűtés. A fűtési hőfoklépcső: 70/55 C°. A rendszer feladata, a helyiségekben a kívánt (beállított) hőmérséklet biztosítása. Az e fűtési módra jellemző tulajdonság a változásokra történő viszonylag gyors reagálás, mely a fűtőtestre tervezett termosztatikus radiátor fejen keresztül valósul meg. A tervezett termosztatikus szelepek típusa: Danfoss RA-N-15, ill. a visszatérő elzárók, Danfoss RLV típusúak, a termosztát fej, Danfoss 2920 vandálbiztos termofej.
A kazánház és a „nagy” tornaterem közötti elöregedett, elhasználódott szigeteléssel bíró acél távvezetéket a meglévő aknába előszigetelt műanyag - oxigéndiffúzió-mentes - csővel szükséges kiváltani. A csővezeték hőmegtartó képessége és cső súrlódási ellenállása lényegesen kedvezőbb a meglévő vezetékénél. A haszoncső PE-Xa és PE-10 oxigén-diffúziómentes műanyag cső. A vezetékeket préselt kötéssel kell a karimás idomokhoz csatlakoztatni, és karimákkal a meglévő csővezetékhez kapcsolni.
A meglévő lámpatesteket, fényforrásokat le kell cserélni LED-esre. A világításkorszerűsítés során, csak a meglévő lámpatest helyére lehet új lámpatestet tervezni. Mivel a régi vezetékezés általában úgy lett kialakítva, hogy a mellékhelyiségekben nincs meg a védővezetős kialakítás, ezért itt csak kettős szigetelésű lámpatestek kerültek tervezésre.
Új védőrácsos tornatermi lámpatestek kiosztása a meglévő tartószerkezet és vezetékezés figyelembevételével lett kialakítva. Vezetékek anyaga egységesen réz, minimum keresztmetszet 1,5mm2 lehet. A vezetéktípusok alkalmazása és szerelési módja igazodjon a helyiség jellegéhez, funkciójához.
A tornateremben előírt általános világítás (300 lux) biztosítása érdekében min. IP54 védettségű, 120W LED, átm. 300x141mm, IP65, IK08; 13 000lm, 4000K lámpatestek kerülnek beépítésre, a küzdőtér világítása több fokozatban (soronként) működtethető.
A tantermek jelentős részében jelenleg függesztett, fémtartóra szerelt fénycsöves lámpatestek világítanak. A tartószerkezetet le kell bontani, az új lámpatesteket közvetlenül a mennyezetre kell szerelni.
A 189 db napelemet az iskolaépület lapos tetős felületén helyezzük el. A Fronius Symo 20.0- 3-M és a Fronius Symo 20.0-3-M Light inverterekre 2x19 db és 2x19 db napelemet, míg a Fronius Symo 10.0-3-M Light inverterre 1x19 db és 1x18 db napelemet kötünk munkapontonként.
Építményben akadálymentesítés során:
- tornateremnél akadálymentes vizesblokk,
- meglévő vizesblokk átalakításával akadálymentes WC kerül kialakításra.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13032 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABAU INVEST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő utca 4. 2. em. 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 246175260
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45331110-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.12. (Hrsz.: 4886)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A telek Zalaegerszegen a Landorhegyen található, a Déryné utca és Landorhegyi út kereszteződésénél. Az iskolát a felújítás szakaszolhatósága érdekében négy épületrészre tagoljuk. A tantermi épületrész (1. épületrész) négyszintes (2P+F+E) téglaépület, előregyártott vasbeton gerendás, béléselemes födémrendszerrel. A pince és alagsori szinten a gépészeti, a földszinten és emeleten a tantermek és kiszolgáló helyiségek találhatók. Az épületrész áttriumos kialakítású, a természetes megvilágítás fix tetőfelülvilágítókkal biztosított. Az új tornacsarnok (2. épületrész) monolit vb. vázas, paneles homlokzatú, és tetőfödémű lapostetős épületrész. A régi tornaterem (3. épületrész) a tantermi épületrészhez földszintes átkötő folyosóval kapcsolódik. A folyosó földszintes, a tornatermi rész kétszintes téglaépület, előregyártott vasbeton gerendás, béléselemes födémrendszerrel.
A folyosóról érhető el az étkező és konyha funkció magába foglaló 4. épületrész, mely földszintes téglaépület, előre gyártott vasbeton gerendás, béléselemes födémrendszerrel. ez az épületrész nem képezi részét a pályázatnak.
Mind a négy épületrész lapostetővel fedett.
A beépített szerkezetek, anyagok, megoldások az építésük idején elterjedtek és beváltak, az akkori kornak megfelelő konstrukciók, avultságuk előrehaladott állapotban van. Az épületszerkezeteken (a konyha épületrész részleges felújításán kívül) felújítás nem történt. A szerkezetek mindegyikét korszerűsíteni kell első sorban az energiatakarékosság jegyében.
Az új tornacsarnok, a régi tornaterem és az összekötő folyosó esetében egységes 16 cm vastagságban készül az utólagos hőszigetelés, az új nyílászárók a fal külső síkjára kerülnek elhelyezésre, így beforduló hőszigetelésre nincs szükség. A tantermi épületrész homlokzati osztását egyszerűsítettük, a vízszintes osztásokat különböző vastagágú hőszigeteléssel eltüntettük. A 30 cm vtg. B30-as parapet falazatra 20 cm hőszigetelés, a 38 cm vtg. szerkezetekre 12 cm EPS grafit, az attika falra 28 cm EPS tervezett. A függőleges pilaszterekre 12 cm EPS grafit, a beforduló felületeken 3 cm EPS grafit hőszigetelés kerül. A metszeteken és homlokzatokon jelölt helyeken a nyílászárók felett kőzetgyapot hőszigetelést kell elhelyezni.
A homlokzati hőszigetelést pontszerű ragasztással és az előírt számú tárcsás dűbellel kell rögzíteni. A lábazatok műgyantakötésű nagyszemcsés lábazati vakolattal tervezettek. A homlokzat hőszigetelésének járulékos munkájaként számolni kell a homlokzati bádogos szerkezetek cseréjével, illetve átszerelésével.
Az összes homlokzati nyílászáró cserélve lesz, az étterem és konyha cserélt ablakain kívül. A tantermi épületrész esetében oldalsó és felső toktoldás tervezett, az új tornacsarnok, a régi tornaterem és az összekötő folyosó esetében az új nyílászárók a fal külső síkjára kerülnek elhelyezésre. ezért toktoldásra nincs szükség.
Az nyílászárók összességében min. Uw = 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezőt kell, hogy tudjanak. A helyiségek nyílászáró cserével érintett falát le kell glettelni, és alapozás után 2 rtg. festékkel le kell festeni!
A jelenlegi tetőrétegek megtartása mellett a tető hőszigetelése és vízszigetelése felújításra kerül. A meglévő bitumenes lemez kiigazítása, hólyagok felvágása és a felületfolytonosság pótlása után arra közvetlenül, habarcspogácsákkal kerül lerögzítésre a 15 cm vastagságú lépésálló polisztirol anyagú hőszigetelő lemez, amire PVC lemez új vízszigetelő réteg tervezett. A szigetelés a függőleges felületeken a vízküszöb biztosítása érdekében a határoló attikafal szegélyéig felhajtásra kerül.
A hőigény csökkenés következtében a meglévő négy alacsonyhőmérsékletű kazán teljesítményére nincs szükség. A kb. 13-14 évvel ezelőtt beépített kazánok jó műszaki állapotúak, üzemmódjukat tekintve korszerűnek mondhatók. Megújuló energiaforrást használó berendezéssel - hőszivattyúval - együtt üzemeltetve gazdaságos fűtési üzemre képesek. A hőigény csökkenés következtében három kazán képes az igényeket fedezni, így egy kazán megszüntethető. Ennek eredményeképpen csökkenthető a gázmérő mérete, ami rendelkezésre állási díj csökkentést eredményez. Az üzembiztonság javítása érdekében a megszüntetendő kazán nem kerül leválasztásra, hanem egy váltószelep beépítésével, a mellette lévő kazánnal felváltva üzemeltethető - egy időben csak az egyik. A három berendezés együttes hőterhelése a 116 kW-ot meghaladja, így a kazánházat a hőközponttól Th-60-as tűzgátló ajtóval kell leválasztani.
A környezeti levegő gyakorlatilag kimeríthetetlen energiaforrás, viszont a hőmérséklete alacsonyabb, mint a fűtési rendszer számára szükséges hőmérséklet, ezért az épületben hőszivattyús rendszer is kialakításra kerül.
A rendszer felső elosztású, kétcsöves szivattyús melegvíz fűtés. A fűtési hőfoklépcső: 70/55 C°. A rendszer feladata, a helyiségekben a kívánt (beállított) hőmérséklet biztosítása. Az e fűtési módra jellemző tulajdonság a változásokra történő viszonylag gyors reagálás, mely a fűtőtestre tervezett termosztatikus radiátor fejen keresztül valósul meg. A tervezett termosztatikus szelepek típusa: Danfoss RA-N-15, ill. a visszatérő elzárók, Danfoss RLV típusúak, a termosztát fej, Danfoss 2920 vandálbiztos termofej.
A kazánház és a „nagy” tornaterem közötti elöregedett, elhasználódott szigeteléssel bíró acél távvezetéket a meglévő aknába előszigetelt műanyag - oxigéndiffúzió-mentes - csővel szükséges kiváltani. A csővezeték hőmegtartó képessége és cső súrlódási ellenállása lényegesen kedvezőbb a meglévő vezetékénél. A haszoncső PE-Xa és PE-10 oxigén-diffúziómentes műanyag cső. A vezetékeket préselt kötéssel kell a karimás idomokhoz csatlakoztatni, és karimákkal a meglévő csővezetékhez kapcsolni.
A meglévő lámpatesteket, fényforrásokat le kell cserélni LED-esre. A világításkorszerűsítés során, csak a meglévő lámpatest helyére lehet új lámpatestet tervezni. Mivel a régi vezetékezés általában úgy lett kialakítva, hogy a mellékhelyiségekben nincs meg a védővezetős kialakítás, ezért itt csak kettős szigetelésű lámpatestek kerültek tervezésre.
Új védőrácsos tornatermi lámpatestek kiosztása a meglévő tartószerkezet és vezetékezés figyelembevételével lett kialakítva. Vezetékek anyaga egységesen réz, minimum keresztmetszet 1,5mm2 lehet. A vezetéktípusok alkalmazása és szerelési módja igazodjon a helyiség jellegéhez, funkciójához.
A tornateremben előírt általános világítás (300 lux) biztosítása érdekében min. IP54 védettségű, 120W LED, átm. 300x141mm, IP65, IK08; 13 000lm, 4000K lámpatestek kerülnek beépítésre, a küzdőtér világítása több fokozatban (soronként) működtethető.
A tantermek jelentős részében jelenleg függesztett, fémtartóra szerelt fénycsöves lámpatestek világítanak. A tartószerkezetet le kell bontani, az új lámpatesteket közvetlenül a mennyezetre kell szerelni.
A 189 db napelemet az iskolaépület lapos tetős felületén helyezzük el. A Fronius Symo 20.0- 3-M és a Fronius Symo 20.0-3-M Light inverterekre 2x19 db és 2x19 db napelemet, míg a Fronius Symo 10.0-3-M Light inverterre 1x19 db és 1x18 db napelemet kötünk munkapontonként.
Építményben akadálymentesítés során:
- tornateremnél akadálymentes vizesblokk,
- meglévő vizesblokk átalakításával akadálymentes WC kerül kialakításra.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/11 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 246175260
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABAU INVEST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő utca 4. 2. em. 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek álláspontja szerint a tárgyi szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt 141. § (6) bekezdésében foglaltakba az alábbiakra tekintettel:
a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna (Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként került a szerződés megkötésre, a műszaki tartalom jelen módosításának jellege nem tette volna lehetővé másik ajánlat nyertességét)
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg (az ajánlati ár és a teljesítés határideje nem változik, a teljesítés a műszaki tartalom változásával a vállalkozó számára nem válik könnyebbé).
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki (jelentős új elem az eredeti közbeszerzési eljárásban rögzített feladatokhoz képest nem jelenik meg)

A felmerült módosítások a szerződés aláírását követően, a teljesítés megkezdése után, a szerződéses munkák természete folytán merültek fel.
A szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
1. számú melléklet: Elfogadott költségvetés változások 2. szerződésmódosításhoz.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 246175260 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 246175260 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben