Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14875/2019
CPV Kód:90911000-6
Ajánlatkérő:Uzsoki Utcai Kórház
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B+N Referenci a Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Uzsoki Utcai Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK02461
Postai cím: Uzsoki utca 29-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ficzere Andrea
Telefon: +361 4673722
E-mail: kozbeszerzes@uzsoki.hu
Fax: +36 12515488; +36 14673766
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uzsoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uzsoki.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: “Uzsoki Utcai Kórház általános-, egészségügyi-, napi-, illetve időszakos takarítási munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban részletezett igényeknek megfelelően.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Épülettakarítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Uzsoki Utcai Kórház Központi telephely (Uzsoki utca 29-41. -Róna utca 292-202.)
Krónikus Rehabilitációs Részleg (Hungária krt. 167-169.) Gondozóintézet (Amerikai út 50.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Uzsoki Utcai Kórház részére napi, heti, havi, negyedéves takarítás végzése Összesen 43 688 m2
alapterületen, amely magában foglalja a munkanapokon történő 525 m2 kiemelt helyiségek
(bemosakodó, központi steril, suturázó) takarítását és évi két alkalommal az ablaktisztítást, 4 732
nm is az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett módon, az ott meghatározott
specifikáció és ütemezés szerint. A teljesítendő mennyiséghez minimálisan 50 fő takarító bevonása
szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 026 - 056999

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: B+N Referenci a Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3937
Ország: HU
E-mail: takarita s@bnref.hu
Telefon: +36 306 708752
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 213001740 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás aláírásának dátuma:
2019/07/23
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1882 8594
E-mail: dontobiz ottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1882 8594
E-mail: dontobiz ottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Uzsoki Utcai Kórház Központi telephely (Uzsoki utca 29-41. -Róna utca 292-202.)
Krónikus Rehabilitációs Részleg (Hungária krt. 167-169.) Gondozóintézet (Amerikai út 50.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Uzsoki Utcai Kórház részére napi, heti, havi, negyedéves takarítás végzése Összesen
43 688 m2 alapterületen, amely magában foglalja a munkanapokon történő 525 m2 kiemelt helyiségek (bemosakodó, központi
steril, suturázó) takarítását és évi két alkalommal az ablaktisztítást, 4 732 nm is az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
részletezett módon, az ott meghatározott
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 220394930
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: B+N Referenci a Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3937
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 306 708752
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): III. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA
1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3. pontja a jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától az alábbiak szerint módosul:
"3. Szerződéses érték:
Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatás ellenértékeként a Vállalkozónak vállalkozási díjat tartozik fizetni. A vállalkozási díj havi átalányára nettó 20.315.905.- Ft/hó, azaz húszmillió-háromszáztizenötezer-kilencszázöt forint +ÁFA/hó.
A fentieknek megfelelően Vállalkozó a jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. A fenti árak a jelen szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendők."
2. A Felek megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Árazott költségvetés a Szerződésmódosítás 1. számú melléklete és a Szülőszoba takarításának díja/technológia 2. számú melléklete szerint módosul.
3. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződésmódosítás aláírására hónap közben kerül sor, úgy Vállalkozó arányosan növelt díjra lesz jogosult.
4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
***
A VII.2.2) pont folytatása:
A havi átalányár növekedésének indokai: Az alapszerződés 6 hónappal meghosszabbított vállalkozási szerződési időszakában, olyan előre nem látható minimálbér, mosodai költség és anyagköltség emelés történt, melyet vállalkozó kellő gondossággal nem látott előre a közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel során.
A bér és költségemelkedés eredményeként a vállalkozónak a vállalkozás tárgyát képező takarítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben jelentős költségnövekedése keletkezett.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.A MÓDOSÍTÁS INDOKA
A Szerződés 10.2. pontja akként rendelkezik, hogy: „Jelen szerződés a felek a Kbt. 141.§(4)bek. a) pontja alapján előre meghatározzák, hogy amennyiben a Megrendelő által a következő szolgáltatási időszakra vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás elhúzódik, a jelen szerződés 10.1. pontban írt időbeli hatálya az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásáig, de legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható, ami nem minősül a szerződés módosításának.
Fentiek alapján a felek, figyelemmel a közbeszerzési eljárás elhúzódására, a vállalkozási szerződést 6 hónappal, azaz 2019. augusztus 1. napjáig, de legfeljebb az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásáig meghosszabbították.
Vállalkozó 2019. április 15. napján módosítási kérelemmel fordult Megrendelőhöz, figyelemmel arra, hogy a szerződés 2 éves teljesítési ideje alatt olyan nem várt változást következett be, mely miatt a havi átalányár növekedése vált szükségessé a szerződés meghosszabbított idejére.
folyt. a VII.2.1) pontban
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 215158320 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 220394930 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben