Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:14901/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Teljesítés helye:4030 Debrecen, Monostorpályi út 55. hrsz: 11751
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71232933
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 64
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Barbara
Telefon: +36 12084932
E-mail: erdos.barbara@segelyszervezet.hu
Fax: +36 13820700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.segelyszervezet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Infrastrukturális feltételek fejlesztése Debrecen
Hivatkozási szám: EKR000002512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szociális és Fejlesztő Központ és Raktárbázis valamint egyéb létesítmények (telken belüli út, parkoló, utcai kerítés) építése a következők szerint:
- Összes nettó hasznos alapterület: 529,15 m2
- külső nyílászárók: 31 db
- homlokzati hőszigetelés: 503,71 m2
- tetőszigetelés: 135 m2
- parkolók kialakítása: 1 db
- utak és járdák kialakítása: 136 m2
- kerítés építése: 24,2 fm
A Szociális és Fejlesztő Központ épületében a földszinten 2 db munkatársi iroda, interjúszoba, csoportszoba, étkező – konyha helyiség és egy raktár, a tetőtérben két db nagyméretű raktár létesül. Fentieken kívül az épületben a jogszabályokban előírt kiszolgáló helyiségek készülnek.
Az épületben létesül egy 630 kg teherbírású személyfelvonó.
A kivitelező feladata a telken belül tervezett út-, járdahálózat és parkoló megépítése, valamint az utcai kerítés és kapuk kialakítása.
Építőmesteri és szakipari munkák:
Alapozás: síkalapozás készül. A padlószigetelés alatti 15 cm vastag aljzatlemez kétrétegű hálós vasalással kerül kialakításra. Az épület valamennyi szintjén a felmenő függőleges teherhordó szerkezetet vegyesen teherhordó falak (38 cm vastag vázkerámia téglából) és vasbeton pillérek (km: 30x30) alkotják.
Az épület közbenső födémje alul-felül sík monolit vasbeton szerkezet, míg a tetőtér feletti zárófödém fa szerkezetű födém.
Az épület tetőszerkezete hagyományos két székállású és torokgerendás fa fedélszerkezet. A tetőfelület fedéséről hornyolt cserép gondoskodik. A beépített tetőszakaszon 10 cm kőzetgyapot szaru feletti hőszigetelést és 15 cm kőzetgyapot szaru közti hőszigetelést kell elhelyezni, belső oldali hőtükrös fóliával.
A szociális fejlesztőközponti épületrészben padlófűtés és ehhez kapcsolódóan a helyiségcsoportoknak megfelelő csúszásmentességi osztályú kőagyag burkolat készül.
A homlokzaton kiegészítő hőszigetelés készül. A homlokzatképzés kétféle felületi struktúrájú kültéri hőszigetelő vakolati rendszer, törtfehér színezéssel;
A parkolók és a hozzájáró utak, és járdák tömörített zúzottkő, illetve térkő burkolattal készülnek.
Fűtés és használati melegvíz ellátás: a hőveszteség pótlására egy falra szerelhető kondenzációs fűtő fali kazán kerül beépítésre, külső időjárás-követő szabályozóval. Az épület fűtésére a raktárban és a vizes blokkban radiátoros fűtési rendszer készül, míg az irodák és a csoportszoba fűtését padlófűtés biztosítja. A melegvíz ellátást a kazán mellé telepített indirekt fűtésű 300 l-es tároló biztosítja.
Az épület vízellátása: az ingatlanon belül egy új külső földi alapvezetéket kell kiépíteni. Az épületben a vizes berendezési tárgyakhoz az ivóvíz és HMV vezetékeket az aljzatbetonban, illetve a belső szerelt válaszfalakba vezetve kell kialakítani.
Szennyvízelvezetés: a szennyvíz hálózatot a kivitelezőnek az 1000 mm átmérőjű ellenőrző aknáig kell kiépítenie.
Szellőzés: a belsőterű helyiségekben gépi szellőzést kell megvalósítani.
Épületvillamossági munkák, világítás: fénycsöves, a mellékhelyiségekben energiatakarékos kompakt fénycsöves világítás ill. opálbúrás kompakt izzós világítás készül.
Erősáramú szerelés: a kivitelezést követően érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges, minősítő irattal.
Az alábbi gyengeáramú munkarészek készülnek: telefon, informatika csatlakozások részére UTP kábelezés, TV csatlakozás, riasztó rendszer (riasztó központ, mozgásérzékelők, kamera rendszer).
Villámvédelem: az 54/2014.(XII. 5) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvány szerint.
Érintésvédelem: TN-C-S. / nullázás /. + RCD /áramvédő kapcsoló/, EPH hálózattal kiépítve.
Túlfeszültség védelem: az MSZ EN 62305 szabvány szerinti zónakoncepció alapján.
Akadálymentesítés: az épület komplex akadálymentesítéssel valósítandó meg. Ez magában foglalja a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Infrastrukturális feltételek fejlesztése Debrecen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233228-3
45262700-8
45311200-2
45315000-8
45321000-3
45340000-2
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 55. hrsz: 11751
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szociális és Fejlesztő Központ és Raktárbázis valamint egyéb létesítmények (telken belüli út, parkoló, utcai kerítés) építése a következők szerint:
- Összes nettó hasznos alapterület: 529,15 m2
- külső nyílászárók: 31 db
- homlokzati hőszigetelés: 503,71 m2
- tetőszigetelés: 135 m2
- parkolók kialakítása: 1 db
- utak és járdák kialakítása: 136 m2
- kerítés építése: 24,2 fm
A Szociális és Fejlesztő Központ épületében a földszinten 2 db munkatársi iroda, interjúszoba, csoportszoba, étkező – konyha helyiség és egy raktár, a tetőtérben két db nagyméretű raktár létesül. Fentieken kívül az épületben a jogszabályokban előírt kiszolgáló helyiségek készülnek.
Az épületben létesül egy 630 kg teherbírású személyfelvonó.
A kivitelező feladata a telken belül tervezett út-, járdahálózat és parkoló megépítése, valamint az utcai kerítés és kapuk kialakítása.
Építőmesteri és szakipari munkák:
Alapozás: síkalapozás készül. A padlószigetelés alatti 15 cm vastag aljzatlemez kétrétegű hálós vasalással kerül kialakításra. Az épület valamennyi szintjén a felmenő függőleges teherhordó szerkezetet vegyesen teherhordó falak (38 cm vastag vázkerámia téglából) és vasbeton pillérek (km: 30x30) alkotják.
Az épület közbenső födémje alul-felül sík monolit vasbeton szerkezet, míg a tetőtér feletti zárófödém fa szerkezetű födém.
Az épület tetőszerkezete hagyományos két székállású és torokgerendás fa fedélszerkezet. A tetőfelület fedéséről hornyolt cserép gondoskodik. A beépített tetőszakaszon 10 cm kőzetgyapot szaru feletti hőszigetelést és 15 cm kőzetgyapot szaru közti hőszigetelést kell elhelyezni, belső oldali hőtükrös fóliával.
A szociális fejlesztőközponti épületrészben padlófűtés és ehhez kapcsolódóan a helyiségcsoportoknak megfelelő csúszásmentességi osztályú kőagyag burkolat készül.
A homlokzaton kiegészítő hőszigetelés készül. A homlokzatképzés kétféle felületi struktúrájú kültéri hőszigetelő vakolati rendszer, törtfehér színezéssel;
A parkolók és a hozzájáró utak, és járdák tömörített zúzottkő, illetve térkő burkolattal készülnek.
Fűtés és használati melegvíz ellátás: a hőveszteség pótlására egy falra szerelhető kondenzációs fűtő fali kazán kerül beépítésre, külső időjárás-követő szabályozóval. Az épület fűtésére a raktárban és a vizes blokkban radiátoros fűtési rendszer készül, míg az irodák és a csoportszoba fűtését padlófűtés biztosítja. A melegvíz ellátást a kazán mellé telepített indirekt fűtésű 300 l-es tároló biztosítja.
Az épület vízellátása: az ingatlanon belül egy új külső földi alapvezetéket kell kiépíteni. Az épületben a vizes berendezési tárgyakhoz az ivóvíz és HMV vezetékeket az aljzatbetonban, illetve a belső szerelt válaszfalakba vezetve kell kialakítani.
Szennyvízelvezetés: a szennyvíz hálózatot a kivitelezőnek az 1000 mm átmérőjű ellenőrző aknáig kell kiépítenie.
Szellőzés: a belsőterű helyiségekben gépi szellőzést kell megvalósítani.
Épületvillamossági munkák, világítás: fénycsöves, a mellékhelyiségekben energiatakarékos kompakt fénycsöves világítás ill. opálbúrás kompakt izzós világítás készül.
Erősáramú szerelés: a kivitelezést követően érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges, minősítő irattal.
Az alábbi gyengeáramú munkarészek készülnek: telefon, informatika csatlakozások részére UTP kábelezés, TV csatlakozás, riasztó rendszer (riasztó központ, mozgásérzékelők, kamera rendszer).
Villámvédelem: az 54/2014.(XII. 5) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvány szerint.
Érintésvédelem: TN-C-S. / nullázás /. + RCD /áramvédő kapcsoló/, EPH hálózattal kiépítve.
Túlfeszültség védelem: az MSZ EN 62305 szabvány szerinti zónakoncepció alapján.
Akadálymentesítés: az épület komplex akadálymentesítéssel valósítandó meg. Ez magában foglalja a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pont M1) a) alpontja szerinti szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  10
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 2,5
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem) 2,5
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 2,5
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 2,5
6 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pont M1) b) alpontja szerinti szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00006
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Infrastrukturális feltételek fejlesztése Debrecen
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a 2019. február hónap 22. napján (10:00 óra), a bontási jegyzőkönyvben közzétette a tárgyi közbeszerzési eljárásban a rendelkezésére álló fedezet összegét.. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő által rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét nettó 138.842.320 forintban határozta meg. A benyújtott árajánlatok mindegyike meghaladja az Ajánlatkérőnek a jelen projektben rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét.
A rendelkezésre álló fedezet összegét Ajánlatkérő – forrás hiányában – nem tudja kiegészíteni, így rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint, tekintettel arra, hogy „rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel” az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 146000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Épkerservice Építőipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81680281
Postai cím: Veres Péter Utca 95
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11907303209

Hivatalos név: Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13910356
Postai cím: Magdolna Utca 28
Város: Budap
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14391776243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges