Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:14909/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU231;HU231;HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MedNetwork Orvostechnikai Kft.;Steelco Hungary Kft.;CSM-Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy, Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Onhausz Nikolett
Telefon: +36 309147518
E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu
Fax: +36 72537345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egészségügy, Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök GINOP-2.3.2-15-2016-00048
Hivatkozási szám: EKR000229522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00048 jelű projektje keretein belül – 3. a közbeszerzési dokumentációban meghatározott paraméterekkel, az alábbiak szerint:
1. ajánlati rész: Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép
2. ajánlati rész: Endoszkópok tárolására alkalmas tárolószekrény
3. ajánlati rész: Telemedicinális többcsatornás EKG rekorder
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 17725250 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1-Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Ifjúság u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab, 2 endoszkóp mosására alkalmas automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00048 jelű projektje keretein belül – 3. adásvételi szerződés feltételei alapján a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban megadott paraméterek alapján.
Hő-kémiai fertőtlenítési eljárás, azaz melegített víz és fertőtlenítőszer használata; A megajánlás a mosógép működtetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezést (vízmelegítő, vízlágyító, kábelek, adapterek, induló vegyszerkészlet stb.) tartalmazza; Induló vegyszerkészlet, mely min. 50 mosásra elegendő. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően az „azzal egyenértékű” termékkel történő teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.
Garancia 12 hónap.
A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő.
Az Eszközök átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy azok a rendetetésszerű használatra alkalmasak, rendelkeznek a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
1.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a fertőtlenítési hőmérséklet értékére vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 30 °C értékben határozta meg.
1.4. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a ciklusidő hosszára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 20 percben határozta meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be a képletbe, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
1.3, 1.5-1.8 értékelési szempont esetében amennyiben Ajánlattevő vállalja a paraméter megvalósítását 10 pontot, amennyiben nem vállalja, úgy 0 pontot kap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A fertőtlenítési hőmérséklet értéke (max 50 °C) 5
2 Beépített vízlágyítóval rendelkezik (igen/nem) 5
3 Teljes (mosási, fertőtlenítési, öblítési) ciklusidő hossza (max. 40 perc) 5
4 Egyfázisú, 230 V-os elektromos tápfeszültséggel való működés (igen/nem) 5
5 2 endoszkóp egymástól függetlenül indítható mosás-fertőtlenítése (igen/nem) 5
6 A készülék rendelkezik lábpedállal nyitható motorikus ajtóval (igen/nem) 5
7 A készülék rendelkezik a vegyszer azonosítására és lejárati idejének ellenőrzésére alkalmas beépített automata azonosító rendszerrel (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú, „Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi megközelítésben - STAY ALIVE”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: 2-Endoszkópok tárolására alkalmas tárolószekrény
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Ifjúság u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab endoszkópok tárolására alkalmas tárolószekrény beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00048 jelű projektje keretein belül – 3. adásvételi szerződés feltételei alapján a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban megadott paraméterek alapján.
Az endoszkópok biztonságos tárolását lehetővé tevő speciális tárolószekrény, min. 6 db flexibilis endoszkóp tárolására. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően az „azzal egyenértékű” termékkel történő teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.
Garancia 12 hónap.
A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembe helyezés.
Az Eszközök átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy azok a rendetetésszerű használatra alkalmasak, rendelkeznek a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
2.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a színkódok számára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 4 darab értékben határozta meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be a képletbe, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
2.3 értékelési szempont esetében amennyiben Ajánlattevő vállalja a paraméter megvalósítását 10 pontot, amennyiben nem vállalja, úgy 0 pontot kap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az endoszkópok állapotát (szárítás folyamatban, megszárított stb.) jelző színkódok száma 10
2 Egyfázisú, 230 V-os elektromos tápfeszültséggel való működés (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú, „Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi megközelítésben - STAY ALIVE”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: 3-Telemedicinális többcsatornás EKG rekorder
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK Neurológiai Klinika Stroke Tanszék (7624 Pécs Ifjúság u. 13. C szárny I. emelet)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab telemedicinális többcsatornás EKG rekorder rendszer és kapcsolódó üzemeltetés beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00048 jelű projektje keretein belül – 3. szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés feltételei alapján a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban megadott paraméterek alapján.
Pitvarfibrilláció távmonitorozására alkalmas rendszer szállítása és üzemeltetésének biztosítása: 2 db EKG rekorderből álló rendszer; A rendszernek biztosítania kell a páciens EKG jeleinek rögzítését és elemzését, hogy az esetlegesen fellépő pitvarfibrilláció pontosan detektálható és dokumentálható legyen. A mozgási műtermékek elkülönítésére a rekorder egységnek a páciens mozgását is rögzítenie kell. A pitvarfibrilláción túl a légzésgörbe regisztrálása is segíti a stroke kockázatának megállapítását. A monitorozott páciensről beállítható gyakorisággal, vagy valamely arrythmia esemény bekövetkeztekor, vagy általa kezdeményezve egy kb. fél perc hosszúságú görbeszakasz kerül elküldésre a felügyelő szerverre egy erre a célra szolgáló wifi eszközön keresztül. Ezek a szakaszok internetes hozzáférésen keresztül elemezhetők. Szükség esetén a páciens instruálható pl. elektróda cserére vagy más technikai beavatkozásra. A páciensnek az adatok elküldéséhez semmilyen műveletet nem kell végeznie, kivéve az eseménygomb megnyomását, ha ezt indokoltnak tartja. A megajánlás tartalmazza a fenntartási időszakra eső adattovábbítást is, melynek költségét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően az „azzal egyenértékű” termékkel történő teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.
Garancia 12 hónap.
A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő.
Teljesítés az eszköz vonatkozásában: szerződéskötéstől számított 2 hónap
További feladatok:
„A” rész: Adattovábbítás biztosítása 24 hónapra;
„B” rész: Üzemeltetés további 60 hónapig a projekt fenntartási időszakában
Az Eszközök átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy azok a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, rendelkeznek a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
3.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a megjelenített esemény hosszára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 60 sec értékben határozta meg.
3.3 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a tárolási kapacitásra vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 30 napban határozta meg.
3.4 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a súlyra vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 60 gramm értékben határozta meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be a képletbe, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
Nettó ajánlati ár értékelési szempont: Eszköz és 24 havi adattovábbítás / Súlyszám: 60; 60 havi üzemeltetés havi díja / Súlyszám: 25
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Megjelenített esemény (ritmuszavar) hossza (min. 30) 5
2 EKG tárolási kapacitás (min. 14 nap) 5
3 EKG egység súlya akkumulátorral (max. 100 gr) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú, „Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi megközelítésben - STAY ALIVE”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott 86 hónapon 2580 naptári napot ért, ebből szállítás 60 naptári nap, adattovábbítás biztosítása 720 naptári nap. további üzemeltetés 1800 nap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 050 - 114229
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1-Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MedNetwork Orvostechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38459672
Postai cím: Kútvölgyi Út 65/C ép. fszt 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: info@mednetwork.hu
Telefon: +36 304904065
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13188775
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12622686
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7550000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2-Endoszkópok tárolására alkalmas tárolószekrény
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Steelco Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14873043
Postai cím: Temesvár Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: steelco@t-online.hu
Telefon: +36 13710257
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710258
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6598701
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3-Telemedicinális többcsatornás EKG rekorder
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CSM-Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65733574
Postai cím: Bécsi Út 201. Fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: Szabolcs.Csuka@csm-medical.hu
Telefon: +36 12289853
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12289852
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5632333
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6475250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.ajánlati rész (Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép) vonatkozásában:
Érvényes ajánlat: MedNetwork Orvostechnikai Kft. (1125 Budapest Kútvölgyi Út 65/C ép. fszt 1., adószám: 23965955-2-43)
Érvényes ajánlat: Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest Temesvár Utca 19-21., adószám: 14971921-2-43)
Érvényes ajánlat: Anamed Kft. (1144 Budapest Kőszeg Utca 29., adószám: 10737956-2-42)
2.ajánlati rész (Endoszkópok tárolására alkalmas tárolószekrény) vonatkozásában:
Érvényes ajánlat: Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest Temesvár Utca 19-21., adószám: 14971921-2-43)
Érvényes ajánlat: MedNetwork Orvostechnikai Kft. (1125 Budapest Kútvölgyi Út 65/C ép. fszt 1., adószám: 23965955-2-43)
Érvényes ajánlat: Anamed Kft. (1144 Budapest Kőszeg Utca 29., adószám: 10737956-2-42)
3.ajánlati rész (Telemedicinális többcsatornás EKG rekorder) vonatkozásában:
Érvényes ajánlat: CSM-Medical Korlátolt Felelősségű Társaság (1032 Budapest, Bécsi út 201. fszt. 2., adószám: 10556629-2-41)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)