Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:14933/2019
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Hatvan Város Önkormányzata Hatvani Szolgáltató Intézmény
Teljesítés helye:HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70214820
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542300
E-mail: hatvan.hirdetmeny@gmail.com
Fax: +36 14900050
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hatvan.hu
 
Hivatalos név: Hatvani Szolgáltató Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47561324
Postai cím: Szepes Béla u. 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542300
E-mail: hatvan.hirdetmeny@gmail.com
Fax: +36 14900050
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hatvan.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hatvan, zöldterület-rendezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000508782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 155840141 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hatvan, zöldterület-rendezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
További tárgyak:77312100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Hatvan város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő Hatvan városában szükséges zöldterület-rendezési feladatainak ellátására köteles vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint.
A szerződés időtartama: 36 hónap.
A nyertes ajánlattevő által kötelezően ellátandó feladatok:
Megnevezés; mértékegység; gyakoriság; mennyiség 12 hónapra:
— Fa ápolás-parkfa alatti víztányér kapálása; db; 3; 700;
— Fa ápolás-víztányér készítés, ill. újrakészítés; db; 3; 100;
— Fa ápolás-fák karóinak igazítása (karó db-onként); db; 1; 100;
— Fa ápolás-fák újrakötözése; db; 1; 100;
— Gépi kaszálás sík területen gyűjtés nélkül normál fűben 20 cm-ig (intenzíven fenntartott területek fűnyírása); m2; 7; 110000;
— Gépi kaszálás sík területen gyűjtés nélkül 20-30 cm fű esetén (intenzíven fenntartott területek fűnyírása); m2; 1; 110000;
— Szélezés normál fűben (intenzíven fenntartott területek fűnyírása); m2; 7; 20000;
— Szélezés 20-30 cm fűben (intenzíven fenntartott területek fűnyírása); m2; 1; 20000;
— Kézi kaszálás rézsűn gyűjtés nélkül (intenzíven fenntartott területek fűnyírása); m2; 7; 10000;
— Kaszálék gyűjtése sík területen normál gépi kaszálás után; m2; 3; 55000;
— Kaszálék gyűjtése sík területen 20-30 cm fű esetén gépi kaszálás után; m2; 1; 55000;
— Kaszálék gyűjtése kézi kaszálás után rézsűn; m2; 4; 5000;
— Tavaszi pázsittakarítás; m2; 1; 55000;
— Tavaszi pázsittakarítás rézsűn; m2; 1; 2500;
— Őszi pázsittakarítás; m2; 1; 55000;
— Őszi pázsittakarítás rézsűn; m2; 1; 2500;
— Burkolat (murva, gyöngykavics) gyomirtása vegyszerrel; m2; 1; 3000;
— Cserje fenntartása; m2; 6; 14000;
— Egy- és kétnyári virág kiültetése, fenntartása; db; 2; 30000;
— Sövény nyírása, fenntartása; km2; 2; 10000.
A nyertes ajánlattevő által eseti megrendelés alapján ellátandó feladatok:
Megnevezés; mértékegység; mennyiség:
— Gallyazás 5 m magasságig rúdfűrésszel; 1 db;
— Gallyazás 5-16 m magasságig kosaras kocsiról; 1 db;
— Gallyazás 16 m magasság felett kosaras kocsiról; 1 db;
— Alpinista fasori munkák; 1 óra;
— Ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 21-30 cm törzsátmérőig; 1 db;
— Ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 31-40 cm törzsátmérőig; 1 db;
— ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 41–50 cm törzsátmérőig; 1 db;
— ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 51–60 cm törzsátmérőig; 1 db;
— ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 61–70 cm törzsátmérőig; 1 db;
— ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 71–80 cm törzsátmérőig; 1 db;
— ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 81–90 cm törzsátmérőig; 1 db;
— Ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 91-100 cm törzsátmérőig; 1 db;
— Ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 101-110 cm törzsátmérőig; 1 db;
— Ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 111-120 cm törzsátmérőig; 1 db;
— Ifjítás kosaras kocsiról, sebkezeléssel 121-140 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás döntéssel, 0–20 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás döntéssel, 21–30 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás döntéssel, 31–40 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás döntéssel, 41–50 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás döntéssel, 51–60 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás döntéssel, 61–70 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás döntéssel, 71–80 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás döntéssel, 81–90 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás döntéssel, 91-100 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás kosaras kocsiról, 11–20 cm törzsátmérőig; 1 db;
— fakivágás kosaras kocsiról, 21–30 cm törzsátmérőig; 1 db.
A munkák egy részének elvégzése temetőben történik (kaszálás, faápolás, metszés, kapálás).
A fenti felsorolás a jelen pontra irányadó karakterkorlátra tekintettel nem teljes körű. Az eljárás tárgyát képező egyéb munkatételeket, az azokhoz tartozó mennyiségeket és a feladatok elvégzése során irányadó technológiát részletesen a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Éves erőforrás-felhasználási terv szakmai színvonala és lakossági panasz-kezelésirendszer kidolgozottsága  15
2 3. Azon legalább 45 km2 vagy azt meghaladó közigazgatási területű település(ek) közterületi parkfenntartására vonatkozó projektek száma, amelyekben a felhívás M.2.1. szerinti szakember részt vett (db) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 106 - 258977
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hatvan, zöldterület-rendezési feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 155840141
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gallyazás, ifjítás, fakivágás, tuskómarás, aprítékolás, kaszálás, lombgyűjtés, növényápolás, növényvédelem.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi eljárásban csak egy ajánlat került benyújtásra. Az ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.; 14759996-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)