Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:14938/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balmazújváros Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4060 Balmazújváros belterület 3002/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/3 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/2 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/1 Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OBENTERV ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmazújváros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00645
Postai cím: Kossuth tér 4-5.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52580100
E-mail: hivatal@balmazujvaros.hu
Fax: +36 52370035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.balmazujvaros.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú projekt keretében 8 lakásos szociális bérlakás felújítása Balmazújvároson
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros belterület 3002/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/3
Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/2 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/1 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balmazújváros elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség
és az integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek biztosítása
mellett - széleskörű együttműködésen alapuló - többféle: szociális, képzési, foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést
javító intézkedések együttesével kívánunk hozzájárulni. Az élhetőbb környezet kialakítását célzó tevékenységeket a jelen
pályázati konstrukció keretében tervezett infrastrukturális beavatkozások adják. A tevékenységek keretében megvalósul a
lakhatási feltételek javítása, a lakókörnyezet rehabilitációja, közösségi terek, közösségi és szociális munka feltételeinek
biztosítása.
A projektben felújítandó szociális lakások Balmazújváros belterületi részén fekszenek egymás mellett, a település lakóövezeti,
városhatárhoz közeli részén, szegregált területen. A funkció lakóépület, minden házban 2 lakás van, tehát a 4 épületben 8 lakás
kerül felújításra. A meglévő lakóépületek energiakorszerűsítése és akadálymentesítése is megtörténik. A fejlesztéssel az épület
összességében „CC” korszerű besorolásúra tervezett. A telken a lakóépületek mögött melléképületek találhatóak, melyekben
kerti eszközök, bicikli, vagy tűzifa tárolása lehetséges. Az épületek állaga jelentősen avult, mivel a lakók nem gondozták
bentlakás ideje alatt az épületet, az Önkormányzat tartotta karban anyagi lehetőségeinek mértékében.
A homlokzatokon a meglevő elavult nyílászárók helyett új fa nyílászárók készülnek rovarhálóval. Teljes hőszigetelő burok készül.
Gépészeti vonatkozás: melegvíz igény és fűtési igény van. Új kondenzációs gázkazán készül, radiátoros hőleadással
thermofejekkel. A HMV-t is a kazán biztosítja. A fürdőszoba helyiségek szellőztetése gépi kisventillátorral szükséges. A
lakószobák és konyhák falaiba helyiség hővisszanyerős szellőztetés készül.
Energetikai korszerűsítés és bejutás akadálymentesítés is elkészül, mivel a z épület jelenleg nem teljesen akadálymentes. Ez a
padlószerkezet bontásával és lemélyítésével történik cca 32 cm-t. A külső terepszint pedig bejáratok előtt fel lesz emelve, így
szintben lehet bemenni. Az összes teljes szakipar újra szükséges (burkolatok, belső ajtók, festések). A fürdőszobákban és
padlószerkezetben vízszigetelés készül. A meglevő elöregedett fal vízszigetelés is falátvágásos módszerrel újra vízszigetelendő. A
melléképület fedése cserélendő, azbeszt pala megsemmisítendő. Melléképület kívül-belül festendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14938 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú projekt keretében 8 lakásos szociális bérlakás felújítása Balmazújvároson
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OBENTERV ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100424810
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros belterület 3002/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/3
Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/2 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/1 Hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Balmazújváros elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés,
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balmazújváros elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség
és az integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek biztosítása
mellett - széleskörű együttműködésen alapuló - többféle: szociális, képzési, foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést
javító intézkedések együttesével kívánunk hozzájárulni. Az élhetőbb környezet kialakítását célzó tevékenységeket a jelen
pályázati konstrukció keretében tervezett infrastrukturális beavatkozások adják. A tevékenységek keretében megvalósul a
lakhatási feltételek javítása, a lakókörnyezet rehabilitációja, közösségi terek, közösségi és szociális munka feltételeinek
biztosítása.
A projektben felújítandó szociális lakások Balmazújváros belterületi részén fekszenek egymás mellett, a település lakóövezeti,
városhatárhoz közeli részén, szegregált területen. A funkció lakóépület, minden házban 2 lakás van, tehát a 4 épületben 8 lakás
kerül felújításra. A meglévő lakóépületek energiakorszerűsítése és akadálymentesítése is megtörténik. A fejlesztéssel az épület
összességében „CC” korszerű besorolásúra tervezett. A telken a lakóépületek mögött melléképületek találhatóak, melyekben
kerti eszközök, bicikli, vagy tűzifa tárolása lehetséges. Az épületek állaga jelentősen avult, mivel a lakók nem gondozták
bentlakás ideje alatt az épületet, az Önkormányzat tartotta karban anyagi lehetőségeinek mértékében.
A homlokzatokon a meglevő elavult nyílászárók helyett új fa nyílászárók készülnek rovarhálóval. Teljes hőszigetelő burok készül.
Gépészeti vonatkozás: melegvíz igény és fűtési igény van. Új kondenzációs gázkazán készül, radiátoros hőleadással
thermofejekkel. A HMV-t is a kazán biztosítja. A fürdőszoba helyiségek szellőztetése gépi kisventillátorral szükséges. A
lakószobák és konyhák falaiba helyiség hővisszanyerős szellőztetés készül.
Energetikai korszerűsítés és bejutás akadálymentesítés is elkészül, mivel a z épület jelenleg nem teljesen akadálymentes. Ez a
padlószerkezet bontásával és lemélyítésével történik cca 32 cm-t. A külső terepszint pedig bejáratok előtt fel lesz emelve, így
szintben lehet bemenni. Az összes teljes szakipar újra szükséges (burkolatok, belső ajtók, festések). A fürdőszobákban és
padlószerkezetben vízszigetelés készül. A meglevő elöregedett fal vízszigetelés is falátvágásos módsz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100424810
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OBENTERV ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, Nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) közbeszerzési eljárást folytatott le „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása” elnevezéssel.
Az eljárás nyertese a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - 2018. július 31. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött.
Rendelkező rész:
Felek közös megegyezéssel a fenti alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (4). bekezdés c). pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:
1.
I. Az Alapszerződés 1. pontjának 1. alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A szerződésmódosítással Szerződő Felek módosították a megvalósítandó feladatot, e körben a közbeszerzési műszaki leírás, és az azt módosító 2. számú szerződésmódosítás mellékletét képező iratok együttesen az irányadóak a szerződésmódosítás létrejöttét követően.”
Indokolás:
Szerződő Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában létrejött vállalkozási szerződés tárgyát képező beruházás keretében megvalósuló, a belső építész, nyílászáró munkarészeket, valamint a külső építész munkarészeket, továbbá az akadálymentesítést érintő tervezési folyamat során felmért műszaki állapothoz képest, előre nem látható műszaki problémákkal kellet szembesülni. A hibák Megrendelő kellő gondossága mellett sem voltak előre láthatóak, Szerződő Felek csak a kivitelezés során a kivitelezés előrehaladásával szembesülhettek ezen állapotokkal, problémákkal.
Belső építész, nyílászáró munkarészek esetében:
A 3002/2 hrsz-ú számú, és 63/1; 63/2 lakásszámú épületekben a padlószint süllyesztés nem valósul meg, ezért a közvetlenül ezzel kapcsolatos munkarészek mennyiségében csökkenés adódik. Ezen munkarészek: vasbeton talpgerenda bontása; földpadló feltöltés bontása; teherhordó falazat bontása, válaszfal alatti szakaszos kifalazás. A helyszíni feltárás során megállapítható módon a régi padló rétegrend elbontása és az épület közbenső főfala alatti alaptest mélységének feltárása során a közbenső főfal alatti alaptest nem került megfelelő mélységben kialakítva korábban. A tervezett szükségszerű padlószint süllyesztés illetve a feltárt alaptest közötti csekély mértékű magasságkülönbség jelentős tartószerkezeti, állékonysági kockázatot jelentett volna, így a tervezett padlószint süllyesztést nem javasolt elvégezni. Ezzel összefüggésben az érintett épületben a megfelelő parapet magasságoknak is változnia kell.
Mivel a padlószint süllyesztés nem valósult meg, ezért a belmagasság nem került megnövelésre a tervek szerinti 30 cm-rel. Ebből adódóan a falfelületek előkészítési, glettelési és festési munkák mennyiségileg 27,65 m2-rel csökkenek.
Ugyancsak a padlószint süllyesztés elmaradásából (és a belmagasság csökkenéséből) adódóan a homlokzati és belső nyílászárók magassági méretei is csökkenek, a terv szerinti 2,4 m magasság helyett, csak 2,1 m magasságú ajtók és 1,8 m magasság helyett csak 1,5 m magasságú ablakok építhetőek be. Az ablakok méretcsökkenése a fix szúnyoghálók méretét is befolyásolja, így mennyiségileg azokból is kevesebb szükséges.
Külső építész munkarészek esetében:
A tervlapok és költségvetés szerinti vasbeton oszlopos és gépfonatos rácskerítés elbontandó és visszaépítendő. A tervezési fázis óta ezen kerítés építőelemei olyan szintű állagmegromláson mentek keresztül, hogy a kellő odafigyeléssel végrehajtott bontás után, az elemekből a kerítést visszahelyezni visszaépíteni nem lehet. A kerítés magasabb műszaki tartalommal épül meg új építőelemek felhasználásával, hasonló kinézettel az utcaképbe illesztve.
Akadálymentesítés esetében:
A tervlapokon, az akadálymentesítés az eredeti koncepció szerint, az épületek előtti közterületen lévő külső járda magassági vonalvezetésének meghullámoztatásával került volna biztosításra, hogy a lakásokba azonos szinten tudjon beérkezni a lakó. A kivitelezés során a helyszíni felmérések igazolták, hogy a magassági vonalvezetést nem lehet a tervek szerint kifuttatni csak meredekebb vonalvezetés mellett, melyet az akadálymentesítésre vonatkozó előírások nem tesznek lehetővé (max 5%). Rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetve nem valósul meg a külső közterületen lévő járda átalakítása, hanem a komplex akadálymentesítéssel megtervezett 3002/1 hrsz-ú számú épület elé létesül egy kétkarú akadálymentes rámpa, az előírás szerinti paraméterekkel és korláttal. Mivel ezen épület alkalmas csak rá, hogy kerekesszékbe kényszerült személyt elásson. A tervezett állapot is ezt szemlélteti. A további 7 lakás tekintetében a magassági áthidalás lépcsővel kerül kialakításra maximum 15 cm-es fellépési magassággal a tervlapokhoz igazított burkolattal és felülettel, mivel itt az épület belső kialakítása nem is tenné lehetővé az épületen belüli kerekesszékkel való közlekedést. A 15 cm-es lépcső fellépési magassággal pedig biztosítva lenne az akadálymentesítés feltétele a nehezen közlekedők számára.
Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy a fentebb meghatározott, a műszaki tartalom módosítását eredményező körülmények előre nem voltak láthatóak, illetve a Szerződő Felek csak a kivitelezés során, a kivitelezés előrehaladásával szembesülhettek ezen problémákkal, amelyre figyelemmel a vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása szükségszerű és indokolt. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással kizárólag a megvalósítandó műszaki tartalom módosult, amely nem befolyásolta volna a jelen szerződésmódosítást megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben a módosított műszaki tartalommal került volna megindításra a közbeszerzési eljárás. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződésmódosítás nem eredményezte a vállalkozó díj módosulását, valamint a szerződés tárgyát nem terjesztette ki az eredeti szerződésben foglalt kötelezettséghez képest jelentős új elemre.
Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141.§ (4). c). pontjának, de egyebekben is, a Kbt. 141. § (6). bekezdése rendelkezéseinek:
a) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pont ca) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás indokolásában foglaltak okán a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
b) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cb) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, azaz ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul.
c) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cc) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a jelen Rendelkező rész I. pontjában rögzített módosítások nem eredményezik a szerződéses ellenérték növekedését.
d) Szerződő felek másodlagosan rögzíteni kívánják, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének is, mivel a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, továbbá a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. Vállalkozó jogait, kötelezettségeit érdemben nem befolyásolja, Vállalkozó teljesítését sem nem teszik terhesebbé, sem nem könnyítik meg a bekövetkezett körülmények.
Szerződő Felek rögzítik, hogy az alapszerződés rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a fenti módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában létrejött vállalkozási szerződés tárgyát képező beruházás keretében megvalósuló, a belső építész, nyílászáró munkarészeket, valamint a külső építész munkarészeket, továbbá az akadálymentesítést érintő tervezési folyamat során felmért műszaki állapothoz képest, előre nem látható műszaki problémákkal kellet szembesülni. A hibák Megrendelő kellő gondossága mellett sem voltak előre láthatóak, Szerződő Felek csak a kivitelezés során a kivitelezés előrehaladásával szembesülhettek ezen állapotokkal, problémákkal.
Belső építész, nyílászáró munkarészek esetében:
A 3002/2 hrsz-ú számú, és 63/1; 63/2 lakásszámú épületekben a padlószint süllyesztés nem valósul meg, ezért a közvetlenül ezzel kapcsolatos munkarészek mennyiségében csökkenés adódik. Ezen munkarészek: vasbeton talpgerenda bontása; földpadló feltöltés bontása; teherhordó falazat bontása, válaszfal alatti szakaszos kifalazás. A helyszíni feltárás során megállapítható módon a régi padló rétegrend elbontása és az épület közbenső főfala alatti alaptest mélységének feltárása során a közbenső főfal alatti alaptest nem került megfelelő mélységben kialakítva korábban. A tervezett szükségszerű padlószint süllyesztés illetve a feltárt alaptest közötti csekély mértékű magasságkülönbség jelentős tartószerkezeti, állékonysági kockázatot jelentett volna, így a tervezett padlószint süllyesztést nem javasolt elvégezni. Ezzel összefüggésben az érintett épületben a megfelelő parapet magasságoknak is változnia kell.
Mivel a padlószint süllyesztés nem valósult meg, ezért a belmagasság nem került megnövelésre a tervek szerinti 30 cm-rel. Ebből adódóan a falfelületek előkészítési, glettelési és festési munkák mennyiségileg 27,65 m2-rel csökkenek.
Ugyancsak a padlószint süllyesztés elmaradásából (és a belmagasság csökkenéséből) adódóan a homlokzati és belső nyílászárók magassági méretei is csökkenek, a terv szerinti 2,4 m magasság helyett, csak 2,1 m magasságú ajtók és 1,8 m magasság helyett csak 1,5 m magasságú ablakok építhetőek be. Az ablakok méretcsökkenése a fix szúnyoghálók méretét is befolyásolja, így mennyiségileg azokból is kevesebb szükséges.
Külső építész munkarészek esetében:
A tervlapok és költségvetés szerinti vasbeton oszlopos és gépfonatos rácskerítés elbontandó és visszaépítendő. A tervezési fázis óta ezen kerítés építőelemei olyan szintű állagmegromláson mentek keresztül, hogy a kellő odafigyeléssel végrehajtott bontás után, az elemekből a kerítést visszahelyezni visszaépíteni nem lehet. A kerítés magasabb műszaki tartalommal épül meg új építőelemek felhasználásával, hasonló kinézettel az utcaképbe illesztve.
Akadálymentesítés esetében:
A tervlapokon, az akadálymentesítés az eredeti koncepció szerint, az épületek előtti közterületen lévő külső járda magassági vonalvezetésének meghullámoztatásával került volna biztosításra, hogy a lakásokba azonos szinten tudjon beérkezni a lakó. A kivitelezés során a helyszíni felmérések igazolták, hogy a magassági vonalvezetést nem lehet a tervek szerint kifuttatni csak meredekebb vonalvezetés mellett, melyet az akadálymentesítésre vonatkozó előírások nem tesznek lehetővé (max 5%). Rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetve nem valósul meg a külső közterületen lévő járda átalakítása, hanem a komplex akadálymentesítéssel megtervezett 3002/1 hrsz-ú számú épület elé létesül egy kétkarú akadálymentes rámpa, az előírás szerinti paraméterekkel és korláttal. Mivel ezen épület alkalmas csak rá, hogy kerekesszékbe kényszerült személyt elásson. A tervezett állapot is ezt szemlélteti. A további 7 lakás tekintetében a magassági áthidalás lépcsővel kerül kialakításra maximum 15 cm-es fellépési magassággal a tervlapokhoz igazított burkolattal és felülettel, mivel itt az épület belső kialakítása nem is tenné lehetővé az épületen belüli kerekesszékkel való közlekedést. A 15 cm-es lépcső fellépési magassággal pedig biztosítva lenne az akadálymentesítés feltétele a nehezen közlekedők számára.
Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy a fentebb meghatározott, a műszaki tartalom módosítását eredményező körülmények előre nem voltak láthatóak, illetve a Szerződő Felek csak a kivitelezés során, a kivitelezés előrehaladásával szembesülhettek ezen problémákkal, amelyre figyelemmel a vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása szükségszerű és indokolt. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással kizárólag a megvalósítandó műszaki tartalom módosult, amely nem befolyásolta volna a jelen szerződésmódosítást megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben a módosított műszaki tartalommal került volna megindításra a közbeszerzési eljárás. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződésmódosítás nem eredményezte a vállalkozó díj módosulását, valamint a szerződés tárgyát nem terjesztette ki az eredeti szerződésben foglalt kötelezettséghez képest jelentős új elemre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 100.424.810,- Ft Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100.424.810,- Ft Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben