Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14939/2019
CPV Kód:71210000-3
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S. C. Design Limited, Sport Concepts
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, sport jellegű beruházásokhoz kapcsolódó sportszakmai tanácsadói feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71210000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, sport jellegű beruházásokhoz kapcsolódó sportszakmai tanácsadói feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71210000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése
A közbeszerzési eljárás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az ajánlata keretében benyújtott Ártáblázatban foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendelés jogával élhet.
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program - jelenlegi projekt nevén Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program - keretében megvalósítandó fejlesztések hiánypótló beruházásokat indítanak el Észak-Csepelen és Dél-Pesten. A Program a város jelenleg elhanyagolt, barnamezős területein egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest, valamint a soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek.
Az egyes sportlétesítmények több fázisban, fázisonként eltérő kapacitással és követelményrendszerrel kerül(het)nek megvalósításra, ezeknél a sportszakmai és kapcsolódó mérnöki tanácsadói feladatokat mindegyik fázis követelményrendszerére (különös tekintettel egyes világversenyek területigényére) és a tervezett megvalósulási sorrendre tekintettel kell ellátni, annak érdekében, hogy az egyes fázisok közötti átalakítás minél zökkenőmentesebben és költséghatékonyabban mehessen végbe, valamint véglegesen fennmaradó alapépületként egy, a hosszú távú funkciónak megfelelő, fenntartható létesítmény valósuljon meg.

A Program elemei közé tartozik a Budapesti Atlétikai Központ, szabadtéri edzőpályákkal és egy fedett multifunkciós csarnokkal, amely alkalmas nemzetközi és hazai versenyek megrendezésére is, edzési lehetőséget biztosít az év minden szakaszában. A szabadtéri pályák a megvalósítandó Diákvárost és a szabadidős sportolókat is kiszolgálják.
A Budapesti Xtrém Szabadidő Park (BMX és Kajak-Szlalom)
Lehetőség nyílik a sportolók számára egy új terület, a szlalom meghódítására, miközben a pálya és a kapcsolódó strand a lakosság számára is nyitva áll. Ugyanígy, a szabadidőparkban építendő BMX pálya alkalmas lesz versenyre, edzésre, a sportolók mellett a szabadidős sport céljait is szolgálja.
A Dunai Evezős Központ
Budapest a Duna fővárosaként helyet kíván adni egy nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas és korszerű edzéslehetőséget kínáló evezőspálya megépítésére. A pálya verseny és szabadidős sport célokra is alkalmas lesz.
Új Budapesti Velodrom
A pálya a hazai tömeg-, utánpótlás-, illetve versenysport bázisának szélesítése érdekében és versenyek lebonyolítására épül.
A Nemzeti Korcsolyázó Központ és a BOK Sportcsarnok is egyszerre szolgálják ki a tömegsportot, utánpótlás-nevelést és a versenysportot.
Sportlétesítmény alatt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s.) pontja szerinti létesítmény értendő. Mérnök és építészeti tanácsadói feladatok alatt az ajánlati felhívásban megjelölt CPV kódok szerinti szolgáltatások értendők, amelyek mérnök és kapcsolódó feladatokra vonatkozó segítségnyújtási, támogatási és javaslattételi szolgáltatásokat tartalmaznak, de nem tartalmaznak olyan építésügyi műszaki szakértői és egyéb mérnöki szolgáltatásokat, amelyek a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerint engedélyhez vagy bejelentéshez kötöttek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 122 - 277347

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, sport jellegű beruházásokhoz kapcsolódó sportszakmai tanácsadói feladatok ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: S. C. Design Limited, Sport Concepts
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 180 Piccadilly
Város: London
NUTS-kód: UKI32
Postai irányítószám: W1J 9HF
Ország: UK
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 259800000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: S. C. Design Limited, Sport Concepts
székhelye: 180 Piccadilly, London W1J 9HF, England
adószáma : 802 0832 73 UK VAT
Az 1. sz. szerződésmódosítás megkötésének napja: 2019.07.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.
Kar. korl. miatt folytatás a VII.2.2) pontból:
Felek másrészről a Megbízási Keretmegállapodás műszaki tartalmát terjesztették ki (díjnövelés nélkül) a Dunai Evezős Központ projektelemen kívül a Dunai Evezős Klubház és Dunai Evezős Pálya projektelemekre. Az utóbbiak szerinti 1. sz. szerz.mód. kielégíti a (Közbeszerzési Hatóság irányadó útmutatója (KÉ. 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) szerint) a Kbt.141. § (4) bek c) pont ca)-cc) alpontok szerinti ún. „előre nem láthatósági” szerz.mód. jogszabályi kritériumokat, így a sz.mód. jogszerű.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71210000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71311000-1
További tárgyak:71318000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése
A közbeszerzési eljárás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az ajánlata keretében benyújtott Ártáblázatban foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendelés jogával élhet.
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program - jelenlegi projekt nevén Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program - keretében megvalósítandó fejlesztések hiánypótló beruházásokat indítanak el Észak-Csepelen és Dél-Pesten. A Program a város jelenleg elhanyagolt, barnamezős területein egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest, valamint a soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek.
A közbeszerzésben szereplő szolgáltatás a Program különböző elemeinek megvalósításához, illetve jelen módosítást követően kibővülve a Budapest Déli Városkapu fejlesztés Mestertervéhez, a Mesterterv sportlétesítményeihez szükséges sportszakmai és kapcsolódó mérnöki, építészeti tanácsadói feladatok ellátását jelenti.
Az egyes sportlétesítmények több fázisban, fázisonként eltérő kapacitással és követelményrendszerrel kerül(het)nek megvalósításra, ezeknél a sportszakmai és kapcsolódó mérnöki tanácsadói feladatokat mindegyik fázis követelményrendszerére (különös tekintettel egyes világversenyek területigényére) és a tervezett megvalósulási sorrendre tekintettel kell ellátni, annak érdekében, hogy az egyes fázisok közötti átalakítás minél zökkenőmentesebben és költséghatékonyabban mehessen végbe, valamint véglegesen fennmaradó alapépületként egy, a hosszú távú funkciónak megfelelő, fenntartható létesítmény valósuljon meg.

A Program elemei közé tartozik a Budapesti Atlétikai Központ, szabadtéri edzőpályákkal és egy fedett multifunkciós csarnokkal, amely alkalmas nemzetközi és hazai versenyek megrendezésére is, edzési lehetőséget biztosít az év minden szakaszában. A szabadtéri pályák a megvalósítandó Diákvárost és a szabadidős sportolókat is kiszolgálják.
A Budapesti Xtrém Szabadidő Park (BMX és Kajak-Szlalom)
Lehetőség nyílik a sportolók számára egy új terület, a szlalom meghódítására, miközben a pálya és a kapcsolódó strand a lakosság számára is nyitva áll. Ugyanígy, a szabadidőparkban építendő BMX pálya alkalmas lesz versenyre, edzésre, a sportolók mellett a szabadidős sport céljait is szolgálja.
A Dunai Evezős Központ
Budapest a Duna fővárosaként helyet kíván adni egy nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas és korszerű edzéslehetőséget kínáló evezőspálya megépítésére. A pálya verseny és szabadidős sport célokra is alkalmas lesz.
Új Budapesti Velodrom
A pálya a hazai tömeg-, utánpótlás-, illetve versenysport bázisának szélesítése érdekében és versenyek lebonyolítására épül.
A Nemzeti Korcsolyázó Központ és a BOK Sportcsarnok is egyszerre szolgálják ki a tömegsportot, utánpótlás-nevelést és a versenysportot.
Sportlétesítmény alatt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s.) pontja szerinti létesítmény értendő. Mérnök és építészeti tanácsadói feladatok alatt az ajánlati felhívásban megjelölt CPV kódok szerinti szolgáltatások értendők, amelyek mérnök és kapcsolódó feladatokra vonatkozó segítségnyújtási, támogatási és javaslattételi szolgáltatásokat tartalmaznak, de nem tartalmaznak olyan építésügyi műszaki szakértői és egyéb mérnöki szolgáltatásokat, amelyek a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerint engedélyhez vagy bejelentéshez kötöttek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 274355000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: S. C. Design Limited, Sport Concepts
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 180 Piccadilly
Város: London
NUTS-kód: UKI32
Postai irányítószám: W1J 9HF
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A tárgyi 1. sz. szerződésmódosítás:
Felek 1. sz. Szerződésmódosítással a Megbízási Keretmegállapodás 6.1. pontját, valamint a mellékleteit képező Műszaki Leírást és Ártáblázatot módosították.
Az 1. sz. Szerződésmódosítás folytán egyrészről a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján a Felek bővítették a műszaki tartalmat és megnövelték a Keretösszeget nettó 14.555.000,-Ft-tal a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján.
Másrészről a Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján bővítették a műszaki tartalmat (a Keretösszeg változatlanul hagyása mellett a szerződésmódosítás tervezetének 2.1.2. pontjában meghatározott indokok alapján.
Az 1. sz. szerződésmódosítás megkötésének napja: 2019.07.12.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a Megbízási Keretmegállapodás műszaki tartalmát és díját (Keretösszegét) növelték meg feladatokkal és az azokra jutó összességében nettó 14.555.000 HUF összeggel (mely az eredeti díj 5,602 %-át teszi ki). A feladatok közé bekerült a Budapest Déli Városkapu fejlesztés Mestertervével kapcsolatos sportszakmai tanácsadás. Az utóbbiak szerinti 1. sz. szerződésmódosítás kielégíti a (Közbeszerzési Hatóság irányadó útmutatója (KÉ. 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) szerint) a Kbt.141. § (2) bekezdés szerinti ún. „de minimis” szerződésmódosítási jogszabályi kritériumokat, így a szerződésmódosítás jogszerű. Az eredeti projekt nem drágult a Keretösszeg a plusz feladatra szánt összeggel növekedett.
Kar. korl. miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 259800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 274355000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben