Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:14953/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bajai Vízisport Klub
Teljesítés helye:6500 Baja, Petőfi-sziget 5316/5 HRSZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZSI-GA Gyorsacél Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Vízisport Klub
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93164403
Postai cím: Bánk bán Utca 19
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hoffmann Mónika
Telefon: +36 306829054
E-mail: bajaivizisport@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízitúra megállóhely létesítése Baján
Hivatkozási szám: EKR000916312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vízitúra megállóhely létesítése Baján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Petőfi-sziget 5316/5 HRSZ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület geometriáját tekintve földszintes kialakítású, alacsony hajlásszögű tetővel készülő csarnok épület. Az épület szerkezetét tekintve acél pillérvázás (könnyűszerkezetes) 9,40 m-es fesztávolságú és 4,20 m-es raszter kiosztású, melyekre KINGSPAN hőszigetelt tető- és falpanel burkolat kerül.
Az épület főbejárata a déli oldalon található, melyen a közlekedő helyiségbe jutunk. A közlekedőből minden helyiség önállóan megközelíthető. Az épület nyugati részében egy vonalra felfűzve kerülnek kialakításra a nemenkénti öltözők, a közlekedő végében pedig egy akadálymentesen kialakított öltöző. Az öltözőkkel szemben egy iroda és egy gépészeti/takarítószer tároló helyiség létesül.
Az épület megközelítése és belső használata akadálymentesen került kialakításra.
Az épület kialakításánál betervezésre került napelemes rendszer és gyengeáramú rendszerek nem részei jelen beruházásnak. De a szükséges alapvezetékeket ki kell építeni, hogy későbbiekben bontás nélkül megvalósíthatók legyenek. Valamint a parkosítás és belső úthálózat kiépítésének munkanem tételei is elhagyásra kerülnek.
Az új épület megépítése során 25,24 m3 vasbeton lemez készül. 27,95 m2 teherhordó fal épül. A könnyűszerkezetes épület tartószerkezeteként 11.638 kg acélszerkezetet építünk. Tetőpanelből és falpanelből összesen 437 m2 kerül föl az acél tartószerkezetre. A belső vakolás és a lábazati vakolás mennyisége 78,88 m2. A padlón 69,08 m2 hidegburkolat kerül elhelyezésre és 115,6 m2 meleg burkolat. 12 db ajtó, 5 db ablak és 7 db üvegfalat helyezünk el a konszignációnak megfelelően. A kivitelezési munkálatok részét képezik a gépészeti munkák és az elektromos munkák is.
Épület (nettó) alapterülete: 185,02 m2
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező felújítási munka engedélyköteles tevékenységnek minősül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. További információt a kiviteli tervdokumentáció és a tételes, mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmaz.
A tárgyi projekt az Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastruktúrájának Fejlesztése” nevű pályázati felhívásra benyújtott "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" című, GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosítószámú projekt keretében kerül megvalósításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05216 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vízitúra megállóhely létesítése Baján
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZSI-GA Gyorsacél Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52726594
Postai cím: Rákóczi Utca 1
Város: Alsónyék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7148
Ország: Magyarország
E-mail: zsigabt@freemail.hu
Telefon: +36 306335829
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47359090
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Petőfi-sziget 5316/5 HRSZ
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület geometriáját tekintve földszintes kialakítású, alacsony hajlásszögű tetővel készülő csarnok épület. Az épület szerkezetét tekintve acél pillérvázás (könnyűszerkezetes) 9,40 m-es fesztávolságú és 4,20 m-es raszter kiosztású, melyekre KINGSPAN hőszigetelt tető- és falpanel burkolat kerül.
Az épület főbejárata a déli oldalon található, melyen a közlekedő helyiségbe jutunk. A közlekedőből minden helyiség önállóan megközelíthető. Az épület nyugati részében egy vonalra felfűzve kerülnek kialakításra a nemenkénti öltözők, a közlekedő végében pedig egy akadálymentesen kialakított öltöző. Az öltözőkkel szemben egy iroda és egy gépészeti/takarítószer tároló helyiség létesül.
Az épület megközelítése és belső használata akadálymentesen került kialakításra.
Az épület kialakításánál betervezésre került napelemes rendszer és gyengeáramú rendszerek nem részei jelen beruházásnak. De a szükséges alapvezetékeket ki kell építeni, hogy későbbiekben bontás nélkül megvalósíthatók legyenek. Valamint a parkosítás és belső úthálózat kiépítésének munkanem tételei is elhagyásra kerülnek.
Az új épület megépítése során 25,24 m3 vasbeton lemez készül. 27,95 m2 teherhordó fal épül. A könnyűszerkezetes épület tartószerkezeteként 11.638 kg acélszerkezetet építünk. Tetőpanelből és falpanelből összesen 437 m2 kerül föl az acél tartószerkezetre. A belső vakolás és a lábazati vakolás mennyisége 78,88 m2. A padlón 69,08 m2 hidegburkolat kerül elhelyezésre és 115,6 m2 meleg burkolat. 12 db ajtó, 5 db ablak és 7 db üvegfalat helyezünk el a konszignációnak megfelelően. A kivitelezési munkálatok részét képezik a gépészeti munkák és az elektromos munkák is.
Épület (nettó) alapterülete: 185,02 m2
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező felújítási munka engedélyköteles tevékenységnek minősül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. További információt a kiviteli tervdokumentáció és a tételes, mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmaz.
A tárgyi projekt az Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastruktúrájának Fejlesztése” nevű pályázati felhívásra benyújtott "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" című, GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosítószámú projekt keretében kerül megvalósításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47359090
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZSI-GA Gyorsacél Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52726594
Postai cím: Rákóczi Utca 1
Város: Alsónyék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7148
Ország: Magyarország
E-mail: zsigabt@freemail.hu
Telefon: +36 306335829
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 5.1. pontjának eredeti szövege:
"Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak a munkaterület átadását követő 150 (százötven) napon belül kell teljesítenie, amelybe a műszaki átadás-átvétel ideje nem számít bele. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti módon köteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonására, vagy annak elmaradására a Kbt. 138.§ (2) bekezdése irányadó."
A Vállalkozási Szerződés 5.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak a munkaterület átadását követő 150 (százötven) napon belül kell teljesítenie, amelybe a műszaki átadás-átvétel ideje nem számít bele. Tekintettel a teljesítés során felmerülő akadályközlést eredményező körülményekre és azok megszűnésére a teljesítést – alkalmazva egyben a 150 (százötven) napos teljesítést is - a Felek 2019. szeptember 18. napjában határozzák meg. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti módon köteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonására, vagy annak elmaradására a Kbt. 138.§ (2) bekezdése irányadó.”
A Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontjának második bekezdésének eredeti szövege:
"Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától számított 150 (százötven) nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele.
A Felek a jelen pontban a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket a Vállalkozó a Szerződés Műszaki ütemtervre vonatkozó melléklete alapján meghatározottak szerint, a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
a) adott munkarész kivitelezésének 20 %-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: a munkaterület átadását követő 30 nap;
b) a műszaki előrehaladás 40 %-os (azaz negyven százalékos) készültségi foka: munkaterület átadását követő 60 nap;
c) a műszaki előrehaladás 60 %-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka: munkaterület átadását követő 90 nap;
d) a műszaki előrehaladás 80 %-os (azaz nyolcvan százalékos) készültségi foka: munkaterület átadását követő 120 nap;
e) a Létesítmény adott munkarészének átadás-átvételének sikeres lezárása: munkaterület átadását követő 150 nap."
A Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a Munkaterület 4.1. szerinti átadásától számított 150 (százötven) nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele. Tekintettel a teljesítés során felmerülő akadályközlést eredményező körülményekre és azok megszűnésére a teljesítést – alkalmazva egyben a 150 (százötven) napos teljesítést is - a Felek 2019. szeptember 18. napjában határozzák meg.”
„A Felek a jelen pontban a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket az 1. számú szerződésmódosítás „módosított pénzügyi és teljesítési ütemtervre vonatkozó melléklete” alapján meghatározottak szerint, a fizetési mérföldkövekhez igazodóan határozzák meg.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó 2019. június 23. napján akadályközléssel élt Megrendelő felé, melyben közölte, hogy a vasszerkezet és a panel gyártásában csúszás keletkezett. A vasszerkezetet Vállalkozó 2019. március hó 12. napján rendelte meg a Dovas Kft. –től, de a gyártó csak 2019. év 18-19 heti szállítási határidővel tudta vállalni a gyártást. Az első szállításra 2019. május hó 6 napján, míg a második szállításra 2019. május hó 9. napján került sor. Mindezekre figyelemmel 2019. április hó 9. napjától 2019. május hó 6. napjáig, 28 naptári nap csúszás keletkezett, mely során a szerkezetépítést a Vállalkozó nem tudta elvégezni.
A panel szállítása 2019. május hó 23. napja helyett 2019. június hó 11. napjára tolódott ki. Ennek oka a gyártó cégnél felmerülő technikai problémák voltak. A tető panelozását 2019. június hó 12. napján, míg az oldalfal panelozását 2019. június hó 19. napján tudta Vállalkozó elkezdeni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 47359090 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47359090 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítást a Vállalkozó és a Megrendelő elfogadta.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben