Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14960/2019
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13675730
Postai cím: Tengerszem Oldal 1.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hordós-Nagy Zsuzsa
Telefon: +36 48506000
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com
Fax: +36 48506001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági és erdészeti eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000721082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mezőgazdasági és erdészeti eszközök (erőgépek és kompatibilis adapterek)
- leszállítása, összeszerelése és üzembe és forgalomba helyezése, valamint
- a gépekkel dolgozó személyzet telephelyenként legalább 1 nap (8 óra) időtartamban történő (max. 5 fő telephelyenként) betanítása (használati/karbantartási/üzemeltetési), valamint
- az eszközökhöz szükséges védőfelszerelések szállítása, illetve a szükséges figyelmeztető feliratok elhelyezése, valamint
- a jótállási időszak alatt a gépek garanciális javításának és karbantartásának az adott gyártmány és típus javítására auditált szakszerviz általi biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 12573 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 130 - 318346
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
4. rész:
Adásvételi szerződés keretében mezőgazdasági és erdészeti eszközök (erőgép és kompatibilis adapterek)
- leszállítása, összeszerelése és üzembe és forgalomba helyezése, valamint
- a gépekkel dolgozó személyzet legalább 1 nap (8 óra) időtartamban történő (max. 5 fő telephelyenként) betanítása (használati/karbantartási/üzemeltetési) valamint a
- az eszközökhöz szükséges védőfelszerelések szállítása, illetve a szükséges figyelmeztető feliratok elhelyezése, valamint
- a jótállási időszak alatt a gépek garanciális javításának és karbantartásának az adott gyártmány és típus javítására auditált szakszerviz általi biztosítása
4. rész:
- 1 db Kistraktor
Max. 1650 cm3, min. EURO III kibocsátási értékkel rendelkező, dízel motorral ellátott, min. 27 kW maximális teljesítményű (2000/25/CE) erőgép.
Adapterek:
- 1 db Erősített talajmaró
Min. 120 cm és max. 140 cm munkaszélességű, min. 50 cm átmérőjű maróhengerrel ellátott, min. 20 cm művelési mélységű, erősített kivitelű munkagép.
- 1 db 2-es ekefej (2 fejes függesztett eke)
Max. 150 cm hosszúságú, max. 85 cm szélességű, min. 20 cm művelési mélységű eke.
- 1 db Tárcsa
Min. 120 cm és max. 140 cm munkaszélességű, kettő soros, 2x8 db tárcsa.
- 1 db Szárzúzó 2.
Min. 135 cm munkaszélességű, oldalra kitolható munkagép.
- 1 db Egytengelyes pótkocsi
Min. 2200 kg megengedett össztömegű, max. 151 cm rakodótér szélességű és min. 239 cm rakodótér hosszúságú, három oldalra billentő pótkocsi.
A szállítandó eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat – annak terjedelmére tekintettel – a közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás fejezet) tartalmazza, mely térítésmentesen elérhető a felhívás I.3 pont szerinti elérési útvonalon.
Helyesen:
4. rész:
Adásvételi szerződés keretében mezőgazdasági és erdészeti eszközök (erőgép és kompatibilis adapterek)
- leszállítása, összeszerelése és üzembe és forgalomba helyezése, valamint
- a gépekkel dolgozó személyzet legalább 1 nap (8 óra) időtartamban történő (max. 5 fő telephelyenként) betanítása (használati/karbantartási/üzemeltetési) valamint a
- az eszközökhöz szükséges védőfelszerelések szállítása, illetve a szükséges figyelmeztető feliratok elhelyezése, valamint
- a jótállási időszak alatt a gépek garanciális javításának és karbantartásának az adott gyártmány és típus javítására auditált szakszerviz általi biztosítása
4. rész:
- 1 db Kistraktor
Max. 1650 cm3, min. Stage IIIa kibocsátási értékkel rendelkező, dízel motorral ellátott, min. 27 kW maximális teljesítményű (2000/25/CE) erőgép.
Adapterek:
- 1 db Erősített talajmaró
Min. 120 cm és max. 140 cm munkaszélességű, maróhengerrel ellátott, min. 20 cm művelési mélységű, erősített kivitelű munkagép.
- 1 db 2-es ekefej (2 fejes függesztett eke)
Max. 150 cm hosszúságú, max. 85 cm szélességű, min. 20 cm művelési mélységű eke.
- 1 db Tárcsa
Min. 120 cm és max. 140 cm munkaszélességű, kettő soros, 2x8 db tárcsa.
- 1 db Szárzúzó 2.
Min. 135 cm munkaszélességű, oldalra kitolható munkagép.
- 1 db Egytengelyes pótkocsi
minimális teherbírás 1490 kg, max. 151 cm rakodótér szélességű és min. 239 cm rakodótér hosszúságú, három oldalra billentő pótkocsi.
A szállítandó eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat – annak terjedelmére tekintettel – a közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás fejezet) tartalmazza, mely térítésmentesen elérhető a felhívás I.3 pont szerinti elérési útvonalon.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást (4. rész II.2.4 pontját) valamint a közbeszerzési dokumentumokat (műszaki leírás, nyilatkozat a megajánlott eszközről, közbeszerzési dokumentáció) módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ