Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:15005/2019
CPV Kód:42600000-2
Ajánlatkérő:EPOSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU322;HU322;HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BLM S.p.A;ViP Vita Portal Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet (Kbt. 5.§(3) bekezdés)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémfelület kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: EPOSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63646304
Postai cím: Széchenyi Út 17.
Város: Kisújszállás
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Zoltán
Telefon: +36 309584881
E-mail: zoltan.farkas@eposz.hu
Fax: +36 76998310
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eposz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5.§(3) bekezdés)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémfelület kezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépbeszerzés - Eposz Kft. termelési kapac. bővítés
Hivatkozási szám: EKR000159252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Gépeknek meg kell felelniük a közbeszerzési dokumentációban részletezett vonatkozó követelményeknek. A beszerzés az alábbi részekből áll: 1.rész: 3D robotkaros lézervágó és CNC profilhajlító gépek 2. rész: CNC csiszológép 3. rész: porszóró berendezés a hozzá tartozó kompresszorral. Részletes követelmények és mennyiségek a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban találhatóak.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 286404000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 3D robotkaros lézervágó és CNC profilhajlító gépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
További tárgyak:42610000-5
42630000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5310 Kisújszállás, Külterület 01050/4 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő 1 darab 3D robotkaros lézervágó és 1 darab CNC profilhajlító gépek (továbbiakban: berendezések) ajánlatkérőnek történő értékesítése, teljesítési helyre történő szállítása, beüzemelése és a kezelés betanítása (max. 3 fő (Ajánlatkérői munkavállaló) részére max. 8 órában). Rövid leírás: 3D robotkaros lézervágó: A lézervágó rendszernek 5 tengelyes fiber lézerelőállítóval ellátottnak kell lennie. Alkalmasnak kell lennie ívelt csövek és / vagy hidroformált, valamint préselt lemezek megmunkálására. Lehetőséget kell biztosítania a különböző lézersugaras megmunkálási fejek felszerelésére (pl.: vágó és hegesztő). Robot karral felszereltnek kell a berendezésnek lennie, továbbá követlemény a gép számítógép vezéreltsége, illetve az irodai szoftverrel programozhatóság. CNC profilhajlító gép: Számítógép vezéreltnek kell lennie a berendezésnek, szervomotorral felszerelve. A berendezésnek képesnek kell lennie csöveket és különböző profilokat előre beprogramozott szögben és rádiuszban hajlítani. legfontosabb műszaki paraméterek: 3D robotkaros lézervágó követelmények: CNC vezérlés megléte; Optikai, FIBER lézererőforrás megléte; Duplakörös hűtés a lézerforráshoz; Dupla motoros munkadarab hordó asztal, füstelszívó rendszerrel és hulladékgyüjtő ládákkal; munkadarab mozgatásához rendszerbe integrált robotkar felszereltség; Robot és gép közötti interfész megléte; Füst,por elszívó rendszer megléte; Munkaasztal mérete: min. 1500x1000 mm; Munkaasztal terhelhetősége: min . 400 kg; CNC profilhajlító gép követelmények: CNC vezérlés megléte; Szervomotoros meghajtás; háromdimenziós programozható grafikai software megléte, gyártási mennyiség analízissel és optimalizált gép programmal; 3 poziciós jobbos és balos ellenszán tartó megléte; Kompenzációs tényezők automatikus generálása XYZc az anyag visszarugózásának jellemző adatai alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3D robotkaros lézervágó berendezés lézer teljesítménye(kW)(min.3kW-max.4kW) ( Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 3kW értéket.4kW és feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár. 15
2 CNC profilhajlító berendezés által hajlítandó csövek max. átmérője(min .80mm-max.100mm)(Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 80mm-t.A 100mm és a feletti megajánlás esetén max. pont jár 5
3 CNC profilhajlító berendezés tüske húzó készlet hossza (min. 4,5m-max. 6m) ( Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 4,5m értéket.A 6m és a feletti megajánlás esetén egyaránt max.pont jár 5
4 CNC profilhajlító berendezés esetében az eltolás ereje(min.2000kg-max.2500kg)( Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 2000kg értéket.A 2500kg és a feletti megajánlás esetén max. pont jár 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00732
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: CNC csiszológép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
További tárgyak:42630000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5310 Kisújszállás, Külterület 01050/4 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő 1 darab CNC csiszológép (továbbiakban: berendezés) ajánlatkérőnek történő értékesítése, teljesítési helyre történő szállítása, beüzemelése és a kezelés betanítása (max. 3 fő (Ajánlatkérői munkavállaló) részére max. 8 órában). Rövid leírás: Számítógép vezérelt csiszológép. Képesnek kell lennie 3 fázisban csiszolni, szalag,- kefesor,- szalag sorrendben. A gép alkalmasnak kell lennie homogén szálcsiszol felületek kialakítására, az élek lekerekítése mellett, ezáltal az alkatrészek teljes sorjázását elvégezni. Az alkatrészeket tudnia kell az egyes állomások között továbbítani levegős leszorítású futószalag segítségével. Legfontosabb műszaki paraméterek: CNC vezérlés; hasznos munkaszélesség: min. 1150 mm; Min. munkadarab vastagság: max. 0,5 mm; max. munkadarab vastagság: min. 150 mm; a gép szorító egységekkel (leszorító hengerekkel) legyen ellátva munkaegységenként, amelyek a munkadarabot az adagoló szalagra nyomja; speciális gumival bevont megléte, olaj és hőálló adagoló szalaggal; fokozatmentes adagolási sebesség változtatás megléte; minimum adagolási sebesség: max. 1 m/ perc; maximum adagolási sebesség: min. 15 m/perc; Vákumos asztalra szívás teljesítménye: min. 3 kW; elszívó teljesítménye: min. 8000 m3/óra;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A munkaasztal motoros teljesítménye. (min.0,25kW-max. 1kW)(Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 0,25kW értéket. Az 1kW és a feletti megajánlás esetén max. pont jár. 20
2 Csiszolószalag felhelyezése balról 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00732
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: porszóró berendezés a hozzá tartozó kompresszorral
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42123000-7
További tárgyak:42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5310 Kisújszállás, Külterület 01050/4 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő 1 darab porszóró berendezés a hozzá tartozó kompresszorral együtt (továbbiakban: berendezés) ajánlatkérőnek történő értékesítése, teljesítési helyre történő szállítása, beüzemelése és a kezelés betanítása (max. 3 fő (Ajánlatkérői munkavállaló) részére max. 8 órában). Rövid leírás: A berendezés alkalmasnak kell lennie fém alkatrészek műanyag bevonatának készítésére elektrosztatikus eljárással szórókabinban történő felvitelre robotok és kézi erővel egyaránt. A végső műanyag bevonatrendszer kemencében hőkezelést követően kell kialakulnia . Legfontosabb műszaki paraméterek: Porszóró berendezés: átengedhető munkadarab maximális befoglaló méretei: min. 3000x1000x2000 mm; automata mozgatású anyagmozgató konvejor pálya, manuális megállítási lehetőséggel; Konvejor alsó síkja 3-3,2 m között; Leghosszabb elforduló munkadarab: min. 6000 mm; vízleszárító kemence hosszúsága (belső méret): min. 7100 mm; alkalmasság PB gázzal való fűtésre; vezérlő szekrény rekeszeinek száma: min. 12 db; meghibásodás etesén egyesével szabályozható automata szórópisztolyok száma: min. 12 db; CANbus rendszerű vezérlés megléte; programhelyek száma: min. 250 db; cserélhető kaszkádos pisztolyok megléte; automata pisztoly emelőmű mozgása X és Z irányba jeladóval; mozgatási magasság minimális tartománya: 1800 mm - 2885 mm; beégető kemence hasznos belső tér méretei: min. 10000 mm x 2600 mm x 3000 mm; kompresszor: tényl. száll. teljesítmény 12,0 bar bar(t) túlnyomásnál: min. 5,5 m+/perc; max. túlnyomás:12 bar; hajtómotor hatásfoka teljes terhelésnél: min. 94%; hajtómotor hatékonysági osztály: IE4; Hajtómotor védelem: IP55; energiatakarékos direkthajtás megléte; többfajta kiválasztható kompresszorszabályzási mód megléte; Integrált RFID funkció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Porszóró berendezés konvejor pálya terhelhetősége (min.200kg-max.500kg)( Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 200kg értéket.A 500kg és a feletti megajánlás esetén max. pont jár. 6
2 Távvezérelt kézi porszóró pisztolyok száma (min.2db-max.5db)(Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 2db értéket.A 5db és a feletti megajánlás esetén max. pont jár. 6
3 Porszóró berendezés beépített fűtőteljesítménye (min. 280kW-max. 350kW)( Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 280kW értéket. Az 350kW és a feletti megajánlás esetén max. pont jár. 6
4 Kompresszor hajtómotor névleges teljesítménye (min. 35kW-max. 45kW)( Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 35kW értéket. Az 45kW és a feletti megajánlás esetén max. pont jár. 6
5 Kompresszor állólevegő tartály kapacitása (min. 2000l-max. 3000l)(Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 2000l értéket. Az 3000l és a feletti megajánlás esetén max. pont jár. 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00732
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 036 - 080433
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 3D robotkaros lézervágó és CNC profilhajlító gépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BLM S.p.A
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67722271
Postai cím: Via Selvaregina 30
Város: Cantù
NUTS-kód: ITC42
Postai irányítószám: 22063
Ország: Olaszország
E-mail: blm@blm.it
Telefon: +39 0317070200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +39 031715911
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 266084000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 266084000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: CNC csiszológép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ViP Vita Portal Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21963041
Postai cím: Kölcsey Utca 7. 2. em. 16.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@vipvitaportal.hu
Telefon: +36 703810530
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19138160
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20320000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 3 Elnevezés: porszóró berendezés a hozzá tartozó kompresszorral
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 003092 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Eredménytelen rész indoklás:
3 rész: porszóró berendezés a hozzá tartozó kompresszorral: A 3. rész a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen. Az ajánlattevő (S-Elektroszinter Kft.) ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő által megajánlott termék paraméterei nem felelnek meg az ajánlatkérő által előírt követelményeknek. Az ajánlattevő által benyújtott vonatkozó „műszaki leírás” dokumentum 3.4. pontjának tartalma egyértelműen megerősíti az ajánlattevő a táblázatban feltüntetett, a beégető kemence hasznos belső tér méreteire vonatkozó értékeket, hiszen a berendezés külméreteinél 7400 x 3800 x 4300 mm érték szerepel. Figyelemmel arra a tényre, hogy a hasznos belső tér méretei minden esetben kisebbek, mint a berendezések külméretei, ezért a megajánlott gép vonatkozó paramétere nem érheti el az előírt minimális mértéket. Ettől függetlenül az is megállapítható, hogy az ajánlattevő által megadott belső méretek összhangban lehetnek a műszaki leírásban feltüntetett külméretekkel, mert a külméretek minden esetben nagyobbak, mint a táblázatban feltüntetett belméretek. Azonban még a külméretek sem érik el az előírt minimális mértéket.
Nyertes ajánlattevő(k) neve, adószáma:
1 rész: 3D robotkaros lézervágó és CNC profilhajlító gépek: Ajánlattevő neve: BLM S.p.A, Székhelye: 22063 Cantù Via Selvaregina 30., HÉA Európai Uniós adószám: IT01653120137.
2 rész: CNC csiszológép: Ajánlattevő neve: ViP Vita Portal Zrt., Székhelye: 6000 Kecskemét Kölcsey Utca 7. 2. em. 16., Adószám: 14685590-2-03.
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma részenkénti bontásban:
A rész neve és száma: 3D robotkaros lézervágó és CNC profilhajlító gépek 1:
Ajánlattevő neve: BLM S.p.A, Székhelye: 22063 Cantù Via Selvaregina 30., HÉA Európai Uniós adószám: IT01653120137.
Ajánlattevő neve: PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Kft., Székhelye: 6640 Csongrád Attila u. 73. Ipari Park, Adószám: 26254199206.
A rész neve és száma: CNC csiszológép 2:
Ajánlattevő neve: ViP Vita Portal Zrt., Székhelye: 6000 Kecskemét Kölcsey Utca 7. 2. em. 16., Adószám: 14685590-2-03.
Ajánlattevő neve: PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Kft., Székhelye: 6640 Csongrád Attila u. 73. Ipari Park, Adószám: 26254199206.
A rész neve és száma: porszóró berendezés a hozzá tartozó kompresszorral 3:
Ajánlattevő neve: S-Elektroszinter Festéstechnológia Berendezésket Gyártó és Forgalmazó Kft., Székhely: Székhelye: 7349 Szászvár Rét Utca 10.
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: -
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A kbt. 148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)