Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15015/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dräger-Medical Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK08937
Postai cím: Szent István utca 68.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gerliczki Andrea
Telefon: +36 42599700
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Fax: +36 42599799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szszbmk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Altatógépek beszerzése 2 részben az ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1. pályázat keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Határozott idejű adásvételi szerződés keretében altatógépek beszerzése 2 részben ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1. pályázat keretében - magas tudású altató munkaállomások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az alábbi eszközök szállítása, beszerelése, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése a Kbt. 8. § -a alapján, továbbá a kezelő személyzet betanítása:
Eszköz megnevezése:magas tudású altató munkaállomások
Mennyiség:2 db
A berendezések kezelésére vonatkozó maximum 60 óra időtartamú oktatásnak az átvételi eljárás keretében kell megtörténnie.
A teljesítés továbbá magában foglalja az üzembe helyezési - mérési (ahol releváns) jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások átadását magyar nyelven, nyomtatott formában és elektronikus formában (CD-ROM).
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban (,,a továbbiakban: ,,Dokumentáció”) kerültek részletezésre.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint a ,,Dokumentáció”-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 151 - 346726

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Határozott idejű adásvételi szerződés keretében altatógépek beszerzése 2 részben ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1. pályázat keretében - magas tudású altató munkaállomások
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dräger-Medical Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László út 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 19000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2019.08.01.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi eszközök szállítása, beszerelése, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése a Kbt. 8. § -a alapján, továbbá a kezelő személyzet betanítása:
Eszköz megnevezése: Magas tudású altató munkaállomások
Mennyiség:2 db.
A berendezések kezelésére vonatkozó maximum 60 óra időtartamú oktatásnak az átvételi eljárás keretében kell megtörténnie.
A teljesítés továbbá magában foglalja az üzembe helyezési - mérési (ahol releváns) jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások átadását magyar nyelven, nyomtatott formában.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban (,,a továbbiakban:,,Dokumentáció”) kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 19000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dräger-Medical Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László út 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 5.4. pontjának 2. francia bekezdését hatályon kívül helyezik és helyette az alábbiakban egyeznek meg:
„A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés felfüggesztő feltételeként az alábbiakban állapodnak meg: a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő Egészségügyi Intézmények Rendkívüli Támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására javaslatot tevő Bizottság (EIRTB) A-13/2019. (IV.08) EIRTB határozata szerint megítélt vissza nem térítendő támogatás Vevőnél történő rendelkezésre bocsátása. A Felek a rendelkezésre bocsátás napjának a támogatási összeg Vevő pénzforgalmi számláján való jóváírásának napja. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a forrás rendelkezésre bocsátásáról haladéktalanul tájékoztatja az Eladót”
2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 4.5. pontjának 4. bekezdését / „Köteles továbbá az Eladó a számlán feltüntetni a következő szövegrészt: <<ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1. pályázat keretében>>”/ hatályon kívül helyezik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás okául az szolgál, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő Egészségügyi Intézmények Rendkívüli Támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására javaslatot tevő Bizottság (EIRTB) A-13/2019. (IV.08) EIRTB határozata alapján a Vevő vissza nem térítendő támogatást kapott. A zszerződésmódosítás jogalapjául a Kbt. 141.§ (6) bekezdése szolgál tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás tartalma nem minősül lényegesnek Alapszerződés szerinti eszközök beszerzésére vonatkozóan.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 19000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 19000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben