Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15025/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Tankerületi Központ
Teljesítés helye:9. rész: 8132 Lepsény, Vasút utca 19., 405. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90776841
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rakoncza Mihály
Telefon: +36 22795238
E-mail: mihaly.rakoncza@kk.gov.hu
Fax: +36 22795241
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/szekesfehervar
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szfv TK EFOP-4.1.3 infrastrukturális fejlesztései
Hivatkozási szám: EKR000230702018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Lepsény (Fekete) infrastrukturális fejlesztés
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 9. rész: 8132 Lepsény, Vasút utca 19., 405. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
9. rész: mosdóblokk felújítások 30 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00268

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22579 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Lepsény (Fekete) infrastrukturális fejlesztés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7376108
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 9. rész: 8132 Lepsény, Vasút utca 19., 405. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
9. rész: mosdóblokk felújítások 30 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7376108
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Számlázás:
4.2. pont
b) 1. részszámla: Vállalkozó az alapszerződésben meghatározott nettó Vállalkozói Díj 50 %-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 50 %-os készültségi fokának elérését követően.
c) 2. részszámla: Vállalkozó az alapszerződésben meghatározott nettó Vállalkozói Díj 25 %-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 75 %-os készültségi fokának elérését követően.
Mellékletek:
5. számú melléklet: A téglafalazat elbontásának, és szerelt válaszfal megépítésének alátámasztó dokumentumai
- Költségkimutatás
- Egyenértékűségi nyilatkozat
- Teljesítmény nyilatkozat
6. számú melléklet: Elmaradó és pótmunkák költség kimutatása
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A meglévő falburkolat bontása során került feltárásra, hogy a WC válaszfalak állékonysága nem megfelelő. A válaszfalak gazdaságosan nem javíthatók. A költséghatékonyság és a technológiai időigény csökkentése miatt a műszaki tartalom megváltoztatására volt szükség. A téglafalazat elbontásra került és helyette szerelt válaszfal került megépítésre.;
A cső kézfogó és a bejárati ajtótok és lap kivitelezése elmarad jelen pályázat keretében, mivel az önkormányzat korábban kivitelezett pályázatában ez megvalósult.;
A padlóburkolat bontása közben megállapításra került, hogy a bontásra kerülő padló burkolat misungba (habarcsba), kavics aljzatra került megépítésre, ezért aljzatbeton megépítése vált szükségessé. A megmaradó oldalfalokon az elbontásra kerülő misungba rakott csempeburkolat és a falsíkok szabványtól való eltérése miatt az oldalfalak újra vakolása vált szükségessé.;
Fentiek megbontásos, roncsolásos vizsgálatára nem volt lehetőség az iskola üzemszerű működése miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 7376108 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 7376108 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben