Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15050/2019
CPV Kód:45233128-2
Ajánlatkérő:Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78583461
Postai cím: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminál B Porta
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soos Viktor
Telefon: +36 12966480
E-mail: kozbeszerzes@bud.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bud.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BUD – Főporta és kapcsolódó útcsatlakozás kivitele
Hivatkozási szám: EKR000452072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233128-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Főporta és kapcsolódó útcsatlakozás kivitelezése és ahhoz kapcsolódó munkálatok, ide értve egyes engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése.
Karakterkorlát miatt ----
Folytatás:
VI.3) További információk:
16. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb szerződés aláírásakor az alábbi biztosítási szerződéseket bemutatni / átadni, vagy Ajánlatkérő által megkötendő biztosítási szerződéshez csatlakozni:
• A Vállalkozó által kötendő biztosítás kötelező limitje: Vagyonbiztosítás limitje 5,5 millió EUR, felelősségbiztosítás limitje 4 millió EUR (kár/év és káresemény)
• Kötelező gépjármű felelősségbiztosítást a Repülőtér területére bármilyen okból belépő gépjárműveire vonatkozóan.
Részletes információk a szerződéstervezetben
17. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
18. FAKSZ: Dr. Süvöltős András (lajstromszám:00170)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 11644 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 122 - 297710
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezéséből és/vagy felújításából) származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele nem éri el a 975 000 000 HUF értéket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetén a P/1 követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
Folytatás :
II.2.5) Értékelési szempontok kieg:
Minőségi kritérium:
- jótállási idő - Az előírt, 36 hónapon felüli idő vállalása (egész hónapokban megadva, az elem min értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap, a legkedvezőbb, azaz a 24 hónapot vállaló ajánlattevő a max 100 pontot kapja, azaz 24 hónapnál több idejű jótállás vállalása esetén nem jár többlet pont, ebben az esetben is 24 hónap lesz helyettesítve)
- Szakember tapasztalata - Az M.2. pont MV-É felelős műszaki vezető a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkező mérnök alkalmasságban előírtakon felüli többlet tapasztalata (hónap) (max 36 hónap, azaz 36 hónapnál több idejű szakmai tapasztalat esetén nem jár többlet pont)
- Szakember tapasztalata - Az M.2. pont MV-KÉ felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkező mérnök alkalmasságban előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (maximum 36 hónap, azaz 36 hónapnál több idejű szakmai tapasztalat esetén nincs többlet pont)
Ár kritérium: - Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes beruházásra vonatkozó, 10% tartalékkeretet tartalmazó - ÁFA - vállalkozói díj EUR-ban kifejezve)
VI.3) További információk:
13. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 0-100. AK az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítást, a Jótállás ideje, valamint a szakember szakmai tapasztalata értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Értékelés részletesen az útmutatóban.
14. AK a felhívás IV.2.6. pontban 2 hónap ajánlati kötöttségen 60 naptári napot ért.
15. A nyertes ajánlattevőnek legalább a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:
• Legalább egy (1) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. mell. / IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész 2. előírt MV-M Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület jogosultsággal, vagy min. a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész 2.), 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építőmérnök végzettségű, vagy min. 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építőmérnök végzettségű szakemberrel.
• Legalább egy (1) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. / IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 10. előírt MV-VZ Vízgazdálkodási építmények szakterület jogosultsággal, vagy min. a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 10.), 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építőmérnök végzettségű, vagy min. 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök végzettségű szakemberrel.
• Legalább egy (1) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. mell. / IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 21. előírt MV-VI Villamosság szakterület jogosultsággal, vagy min. a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 21.), 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles villamosmérnök végzettségű, vagy min. 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező villamosmérnök végzettségű szakemberrel
Helyesen:
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezéséből és/vagy felújításából) származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele nem éri el a 975 000 000 HUF értéket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetén a P/1 követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
Folytatás :
II.2.5) Értékelési szempont kieg:
Minőségi kritérium:
- jótállási idő - A 36 hónapon felüli idő vállalása (egész hónapokban megadva, az elem min értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap, a legkedvezőbb, azaz a 24 hónapot vállaló ajánlattevő a max 100 pontot kapja, azaz 24 hónapnál több idejű jótállás vállalása esetén nem jár többlet pont, ekkor is 24 hónap lesz helyettesítve)
- Szakember tapasztalata - Az M.2. pont MV-É felelős műszaki vezető a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkező mérnök alkalmasságban előírtakon felüli többlet tapasztalata (hónap) (max 36 hónap, azaz 36 hónapnál több idejű szakmai tapasztalat esetén nem jár többlet pont)
- Szakember tapasztalata - Az M.2. pont MV-KÉ felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkező mérnök alkalmasságban előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (maximum 36 hónap, azaz 36 hónapnál több idejű szakmai tapasztalat esetén nincs többlet pont)
Ár kritérium: - Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes beruházásra vonatkozó, 10% tartalékkeretet tartalmazó - ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj EUR-ban kifejezve)
VI.3) További információk:
13. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 0-100. AK az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítást, a Jótállás ideje, valamint a szakember szakmai tapasztalata értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Értékelés részletesen az útmutatóban.
14. AK a felhívás IV.2.6. pontban 2 hónap ajánlati kötöttségen 60 naptári napot ért.
15. A nyertes ajánlattevőnek legalább a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:
• Legalább egy (1) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. mell. / IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész 2. előírt MV-M Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület jogosultsággal, vagy min. a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész 2.), 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építőmérnök végzettségű, vagy min. 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építőmérnök végzettségű szakemberrel.
• Legalább egy (1) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. / IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 10. előírt MV-VZ Vízgazdálkodási építmények szakterület jogosultsággal, vagy min. a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 10.), 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építőmérnök végzettségű, vagy min. 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök végzettségű szakemberrel.
• Legalább egy (1) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. mell. / IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 21. előírt MV-VI Villamosság szakterület jogosultsággal, vagy min. a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 21.), 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles villamosmérnök végzettségű, vagy min. 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező villamosmérnök végzettségű szakemberrel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében módosítja az ajánlattételi határidőt, illetve pontosítja a műszaki leírás és az árazatlan költségvetés, a formanyomtatványok biztosításra vonatkozó részét, valamint a szerződéstervezet 3.9 pontjának adatait. A módosításról közvetlenül és egyidejűleg tájékoztatja azon gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ