Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:15064/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2400 Dunaújváros, Alkotás u. 7 fsz orvosi rendelő
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54580370
Postai cím: Vasmű Út 41.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: +36 25544100
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25544178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53097541
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markóth Béla
Telefon: +36 25544100
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25544178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi rendelők felújítása Dunaújvárosban 3részben
Hivatkozási szám: EKR000474982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Alkotás u. 7 fsz Orvosi R.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Alkotás u. 7 fsz orvosi rendelő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész
2400 Dunaújváros, Alkotás u. 7 fsz szám alatti orvosi rendelő felújítása
A belső átalakításokat melyek a meglévő vizesblokkokat és az új mozgáskorlátozottak számára kialakított WC-t érintik, belső válaszfalak áthelyezésével oldjuk meg. A bejárat mellett található közös vízblokkokban, valamint a belső raktár egy részéről lefalazással kialakításra kerülő veszélyes hulladéktároló építése során történik. A bejárattól jobbra lévő raktár és a fertőző részhez kapcsolódó WC- kézmosó méreteinek változtatásával- raktár hátsó falának áthelyezésével- lehet kialakítani a mozgássérültek számára használható WC-t,
A közös vizesblokk mind a női, mind a férfi részében a bejárat utáni ajtótorlódás megszüntetése céljából átalakításra kerülnek. Az épület összes belső nyílászárója kicserélésre kerül. Az egészségügyi intézmény összes padlóburkolata kicserélésre kerül: Az új padlóburkolat színe szürke. Ebbe a semleges színbe kerül eltérő színnel és felületi mintázattal (érdekesség) a folyosói vezetősáv kialakítására.
Az épület homlokzatán az összes nyílászáró kicserélésre kerül. Az építészethez kapcsolódó belső gépész – fűtés-hűtés, csat.,szellőzés - és villamos felújítások is elkészülnek.
Az épület környezetében körbe aszfaltozott járda található, melyről 2 cm szintkülönbséget nem meghaladó eltéréssel lehet az épületbe bejutni. A rendelők bejáratával ellentétes oldalon a meglévő és kiépített parkolók közül a szélső parkolósávra történő feljutás biztosításaként a jelenlegi szegély átalakítása szükséges ezen a hosszon.
Irtás, föld- és sziklamunka,
Helyszíni beton és vasbeton munkák,
Előregyártott épületszerkezetek,
Falazás és egyéb kőművesmunkák,
Vakolás és rabicolás,
Szárazépítés,
Aljzatkészítés, hideg és melegburk,
Bádogozás,
Asztalosszerkezetek elhelyezése,
Lakatosszerkezetek elhelyezése,
Felületképzések,
Árnyékolók beépítése,
Közlekedésépítési munkák,
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése,
Útpályatartozékok,
Kiegészítő tevékenységek.
Az elvégzendő munkák részletes leírását, mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció (műszaki dokumentumok, tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetés) tartalmazza.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.
EKR terjedelmi korlátokra tekintettel a felhívás 1.rész II.2.12.) pontjának folytatása:
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása):
A közbeszerzési dokumentációban foglalt időterv alapján, munkaterület átadásától számított 7 hét (azaz 49 naptári nap), várhatóan 2019. június 24. napja.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 49
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12163 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ASP/2811 Rész száma: 1 Elnevezés: Alkotás u. 7 fsz Orvosi R.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49136537
Postai cím: Hársfa Köz 1.
Város: Kisapostag
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2428
Ország: Magyarország
E-mail: info@brivi-szer.hu
Telefon: +36 204588589
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46784081
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Alkotás u. 7 fsz orvosi rendelő
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2400 Dunaújváros, Alkotás u. 7 fsz szám alatti orvosi rendelő felújítása
A belső átalakításokat melyek a meglévő vizesblokkokat és az új mozgáskorlátozottak számára kialakított WC-t érintik, belső válaszfalak áthelyezésével oldjuk meg. A bejárat mellett található közös vízblokkokban, valamint a belső raktár egy részéről lefalazással kialakításra kerülő veszélyes hulladéktároló építése során történik. A bejárattól jobbra lévő raktár és a fertőző részhez kapcsolódó WC- kézmosó méreteinek változtatásával- raktár hátsó falának áthelyezésével- lehet kialakítani a mozgássérültek számára használható WC-t,
A közös vizesblokk mind a női, mind a férfi részében a bejárat utáni ajtótorlódás megszüntetése céljából átalakításra kerülnek. Az épület összes belső nyílászárója kicserélésre kerül. Az egészségügyi intézmény összes padlóburkolata kicserélésre kerül: Az új padlóburkolat színe szürke. Ebbe a semleges színbe kerül eltérő színnel és felületi mintázattal (érdekesség) a folyosói vezetősáv kialakítására.
Az épület homlokzatán az összes nyílászáró kicserélésre kerül. Az építészethez kapcsolódó belső gépész – fűtés-hűtés, csat.,szellőzés - és villamos felújítások is elkészülnek.
Az épület környezetében körbe aszfaltozott járda található, melyről 2 cm szintkülönbséget nem meghaladó eltéréssel lehet az épületbe bejutni. A rendelők bejáratával ellentétes oldalon a meglévő és kiépített parkolók közül a szélső parkolósávra történő feljutás biztosításaként a jelenlegi szegély átalakítása szükséges ezen a hosszon.
Irtás, föld- és sziklamunka,
Helyszíni beton és vasbeton munkák,
Előregyártott épületszerkezetek,
Falazás és egyéb kőművesmunkák,
Vakolás és rabicolás,
Szárazépítés,
Aljzatkészítés, hideg és melegburk,
Bádogozás,
Asztalosszerkezetek elhelyezése,
Lakatosszerkezetek elhelyezése,
Felületképzések,
Árnyékolók beépítése,
Közlekedésépítési munkák,
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése,
Útpályatartozékok,
Kiegészítő tevékenységek.
Az elvégzendő munkák részletes leírását, mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció (műszaki dokumentumok, tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetés) tartalmazza.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 79
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46784081
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49136537
Postai cím: Hársfa Köz 1.
Város: Kisapostag
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2428
Ország: Magyarország
E-mail: info@brivi-szer.hu
Telefon: +36 204588589
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosuló rendelkezések:
Eredeti rendelkezés:
A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átvételétől számított 49 nap.
Munkaterület átvételének napja: 2019. május 06.
Műszaki átadás-átvétel kezdő napja: 2019. június 24.
Új rendelkezés:
Munkaterület átvételének napja: 2019. június 03.
Műszaki átadás-átvétel kezdő napja: 2019. 07. 22. ( 49 nap kivitelezési idővel számolva.
A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átvételétől számított 79 nap.
Műszaki átadás-átvétel kezdő napja: ( a módosítás után) : 2019. augusztus 21.
A szerződés egyéb rendelkezéseit a Felek változatlan tartalommal fenntartják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés megkezdését követően a Felek az alábbi pótmunkák elvégzésében állapodtak meg:
• Az olajlábazat, illetve régi burkolatok bontásakor megállapítást nyert, hogy vastagabb a vakolat tapasztalatokkal eltérően, ami hozzávetőlegesen ~ 3-4 cm vastagságban jött le a régi burkolattal, olajfestékkel együtt. Ez azt jelenti, hogy sokkal több vakolat leverés, keletkezett hulladék, és újra vakolás van, amit meg kell oldani, hogy az új burkolatokat felhelyezhető legyen. A kivitelezés megkezdése előtt ez nem látszódott.
• A terület átadását követően megállapítást nyert, hogy az előzetesen jó állapotúnak gondolt, és eredetileg a kivitelezés során felújítást nem igénylő radiátorok nagyon rossz állapotban vannak nem fenntarthatók. Lyukasak, sérültek ütöttek több helyen, azokat fel kell újítani.
• jelen pont folytatását lásd. a VII.1) További információk: pontjában
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46784081 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46784081 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai pontjának folytatása:
• A terület átadását követően megállapítást nyert, hogy az előzetesen jó állapotúnak gondolt, és eredtileg a kivitelezés során felújítást nem igénylő ablakrácsok nem fentarthatók. A a rácsok leszerelését, régi festék eltávolítását, újra festését, és ezek után visszaszerelését meg kell oldani.
• A terület átadását követően megállapítást nyert, hogy az előzetesen jó állapotúnak gondolt, és eredtileg a kivitelezés során felújítást nem igénylő homlokzaton lévő ablak alatti rácsok felújítását végre kell hajtani, a mostani állapotában azok nem fenntarthatóak.
• A kivitelezés során megállapítást nyert, hogy az Orvosi rendelőkbe, illemhelyekbe az utcáról jól be lehet látni, végre kell hajtani az üvegek opál fóliázását, a jövőbeni betegek személyes jogai miatt indokolt, ebben a formában nem fenntartható.
• Vizesblokkokból a tükrök, szappanadagolók, wc papírtartók, hiányoznak, azokat felkell szerelni.
A fenti pótmunkák elvégzése több időt vesz igénybe.
A fenti műszaki tartalom változtatások nem lényeges elemekben bekövetkező változások.
Előzőekre tekintettel megállapítható, hogy a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (4) bekezdés b. és c.) pontjai, valamint a (6) bekezdése szerint fennáll.
A szerződésmódosításnak jogszabályi akadálya nincs.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben