Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:15081/2019
CPV Kód:72222300-0
Ajánlatkérő:Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság;Neumann Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK14540
Postai cím: Elnök utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Csaba, vezérigazgató
Telefon: +36 13030168
E-mail: info@rsoe.hu
Fax: +36 14770549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rsoe.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rsoe.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72222300-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, továbbá a dokumentációban részletezett vidéki helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátására.
A Hajózási Információs Rendszer nélkülözhetetlen szakrendszer a hajózási hatósági szakmai tevékenység támogatásában. A HIR rendszer már jelenleg is több modullal működik, de a kor követelményeihez, a jogi és informatikai környezethez elvárásaihoz igazodó újrafejlesztése szükséges, mely az aktuális technológiákra épít, megbízhatóan használható, könnyen karbantartható és továbbfejleszthető, a Folyami Információs Szolgáltatások egyes elemeivel összekapcsolható és más hatóságok számára jogszabályi felhatalmazás szerint hozzáférhető (megfelelően definiált jogosultsági szintek alapján). További fontos projektcél a lajstrom közhiteles adatbázisának kiépítése, így a kapcsolódó fejlesztések feltételrendszerének megadása.
Az újrafejlesztés technológiai szempontból az alábbi irányvonalak mentén tervezett:
- A jelenlegi vastag kliens helyett alapvetően a vékony kliens architektúra alkalmazása, ahol a kliensen csupán a megjelenítési réteg található, az erőforrás-igényesebb üzleti logika már a szerveren fut.
- A jelenlegi aktuális programozási technológiák alkalmazása és beépítése a rendszerbe a régi, elavult technológiák helyett.
- Az elavult programelemek (Open Office, Butterfly, stb.) helyett olyan, szabad felhasználású elemek használata, melyek forráskódja elérhető, így lehetővé teszi a saját környezetben történő hibajavítást vagy továbbfejlesztést is.
- Homogén programkód létrehozása, a későbbi hibajavítás és fejlesztés megkönnyítésére.
- Adatbázisok harmonizációja.
A felhasználói igények a Folyami Információs Szolgáltatások (továbbiakban: RIS) fejlődésével és a jogszabályok/szabványok változásával együtt jelentkeztek, illetve fejlődtek. Ennek megfelelően szükségessé vált olyan technológiai megoldások és kapcsolódási pontok/interface-ek meglétének frissítése, melyekkel együtt kell működnie - többek között - a RIS rendszerrel is. Ilyenek például:
• Hajósoknak Szóló Hirdetmények (NtS szabvány), (a 416/2007/EK rendeletben foglalt műszaki előírásnak és annak várható módosításának megfelelően)
• Elektronikus hajózási adatszolgáltatás (ERI Reporting), (a 164/2010/EU rendeletben foglalt műszaki előírásnak megfelelően)
• A vízi járművek azonosító adatait tartalmazó elektronikus nyilvántartás (Európai Hajóadatbázis / European Hull Database), (a 2006/87/EK, 2008/87/EK, 2013/49/EU irányelveknek megfelelő módon kezelve)
• Elektronikus navigációs térképek kezelése (a belvízi közlekedésben alkalmazott elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszerre (a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS) vonatkozó, 909/2013/EU végrehajtási rendelet szerinti műszaki előírásnak megfelelően)
• A belvízi közlekedésben alkalmazott hajóhelyzet megállapító és nyomon követő rendszerre vonatkozó/ Inland AIS, 415/2007/EK rendelet szerinti műszaki előírásnak megfelelően).
A szolgáltatást 5 db intézmény fogja egy időben használni, amelyeknek az egyidejű hozzáférést a nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
A közbeszerzési eljárás tárgya a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF - 2015-HU-TM-0187-W.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 100 - 229022

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15/d. II/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail: gamax@gamax.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Neumann Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Corvin sétány 1. B. ép. 9. em. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: HU
E-mail: neumanntechnology@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 245 000 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás kelte: 2019.07.25.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72222300-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, továbbá a dokumentációban részletezett vidéki helyszínek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok ellátására.
A Hajózási Információs Rendszer nélkülözhetetlen szakrendszer a hajózási hatósági szakmai tevékenység támogatásában. A HIR rendszer már jelenleg is több modullal működik, de a kor követelményeihez, a jogi és informatikai környezethez elvárásaihoz igazodó újrafejlesztése szükséges, mely az aktuális technológiákra épít, megbízhatóan használható, könnyen karbantartható és továbbfejleszthető, a Folyami Információs Szolgáltatások egyes elemeivel összekapcsolható és más hatóságok számára jogszabályi felhatalmazás szerint hozzáférhető (megfelelően definiált jogosultsági szintek alapján). További fontos projektcél a lajstrom közhiteles adatbázisának kiépítése, így a kapcsolódó fejlesztések feltételrendszerének megadása.
Az újrafejlesztés technológiai szempontból az alábbi irányvonalak mentén tervezett:
- A jelenlegi vastag kliens helyett alapvetően a vékony kliens architektúra alkalmazása, ahol a kliensen csupán a megjelenítési réteg található, az erőforrás-igényesebb üzleti logika már a szerveren fut.
- A jelenlegi aktuális programozási technológiák alkalmazása és beépítése a rendszerbe a régi, elavult technológiák helyett.
- Az elavult programelemek (Open Office, Butterfly, stb.) helyett olyan, szabad felhasználású elemek használata, melyek forráskódja elérhető, így lehetővé teszi a saját környezetben történő hibajavítást vagy továbbfejlesztést is.
- Homogén programkód létrehozása, a későbbi hibajavítás és fejlesztés megkönnyítésére.
- Adatbázisok harmonizációja.
A felhasználói igények a Folyami Információs Szolgáltatások (továbbiakban: RIS) fejlődésével és a jogszabályok/szabványok változásával együtt jelentkeztek, illetve fejlődtek. Ennek megfelelően szükségessé vált olyan technológiai megoldások és kapcsolódási pontok/interface-ek meglétének frissítése, melyekkel együtt kell működnie - többek között - a RIS rendszerrel is. Ilyenek például:
• Hajósoknak Szóló Hirdetmények (NtS szabvány), (a 416/2007/EK rendeletben foglalt műszaki előírásnak és annak várható módosításának megfelelően)
• Elektronikus hajózási adatszolgáltatás (ERI Reporting), (a 164/2010/EU rendeletben foglalt műszaki előírásnak megfelelően)
• A vízi járművek azonosító adatait tartalmazó elektronikus nyilvántartás (Európai Hajóadatbázis / European Hull Database), (a 2006/87/EK, 2008/87/EK, 2013/49/EU irányelveknek megfelelő módon kezelve)
• Elektronikus navigációs térképek kezelése (a belvízi közlekedésben alkalmazott elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszerre (a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS) vonatkozó, 909/2013/EU végrehajtási rendelet szerinti műszaki előírásnak megfelelően)
• A belvízi közlekedésben alkalmazott hajóhelyzet megállapító és nyomon követő rendszerre vonatkozó/ Inland AIS, 415/2007/EK rendelet szerinti műszaki előírásnak megfelelően).
A szolgáltatást 5 db intézmény fogja egy időben használni, amelyeknek az egyidejű hozzáférést a nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
A közbeszerzési eljárás tárgya a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 245 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15/d. II/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail: gamax@gamax.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Neumann Technology Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Corvin sétány 1. B. ép. 9. em. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: HU
E-mail: neumanntechnology@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Módosításra kerülnek:
- a szerződés 1.2. pontjában feltüntetett ütemezési mérföldkövek,
- a szerződés 4.1. pontjában feltüntetett díjfizetési feltételek,
- szerződés 4.6. pontjában feltüntetett teljesítésigazolási feltételek
- a szerződés 4.16. pontjában feltüntetett előleg visszafizetés feltételei
A szerződés 4.12. pontja törlésre kerül.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) szervezeti átalakulása nem tette lehetővé a szerződés 1.2. pontjában feltüntetett ütemezési mérföldkövek végrehajtását.
A NISZ Zrt.-nél, mint az eszközök üzemeltetőjénél 2018. nyarán szervezeti átalakulás kezdődött, 2019 elején kezdődtek meg az első egyeztetések, addig bizonytalan volt a szervezeti struktúra, tárgyi közbeszerzési eljárással érintett projektnek nem volt felelőse, nem volt kapcsolattartó személy, akivel a szoftverek telepítésének ügyében egyeztetni lehetett volna. Az üzemeltetői infrastruktúra határozza meg a fejlesztés során használandó technológiákat, az üzemeltetési feltételek ismeretének hiányában, illetve az ügyfél oldali tesztkörnyezet nélkül - amit csak a NISZ Zrt. biztosíthat - a fejlesztés nem indulhatott meg a várt ütemben.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 245 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 245 000 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben