Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15082/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Ráckeve Város Önkormányzata
Teljesítés helye:• Ráckeve, dr. Mészáros L. u. 3/a. (hrsz: 832/2) • Ráckeve, Gólya u. (hrsz:793);Ráckeve, Iskola u. 50. (hrsz:1653);Ráckeve, szegregátum
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AFD Universal Kereskedelmi és szolgáltato Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ráckeve Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58036110
Postai cím: Szent István Tér 4
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Józsefné
Telefon: +36 24523345
E-mail: muszak@rackeve.hu
Fax: +36 24422521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rackeve.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ráckeve Város Önkormányzata - VEKOP-6.2.2-15
Hivatkozási szám: EKR000788122018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Helyszínek ismertetése: • Ráckeve, dr. Mészáros L. u. 3/a. (hrsz: 832/2) Területe: 927 m2. Az ingatlan előtt minden közmű biztosított.
Szilárd burkolatú útról megközelíthető. Beépítetlen. • Ráckeve, Gólya u. (hrsz:793) Területe: 444 m2, melynek területe telekalakítással
növekszik. Az ingatlan előtt minden közmű biztosított. Szilárd burkolatú útról megközelíthető. Beépítetlen. Építtetői elvárások: •
Lakások Az ingatlanokra 1 x két és 1x egy egyenként 65 m2 nettó alapterületű lakás építendő. A lakások - 2 db szoba, egyenként 10-12
m2 - nappali-étkező 25-30 m2 - konyha, egy légtérben a nappalival - fürdőszoba - wc - éléskamra - előszoba helyiségekből áll. A két
lakás és az egy lakás egy épülettömegben alakítandó ki. Az épületek földszintesek, falazott tartószerkezettel, fa födémmel,
magastetővel, cserépfedéssel. Fűtés radiátoros, gázüzemű kombi cirkoval. Megtervezendő az ingatlan közműbekötése, telken belüli
közműcsatlakozások, kerítés is. Alkalmazott anyagok és műszaki megoldások átlagos színvonalúak legyenek.
2.rész:
• Ráckeve, Iskola u. 50. (hrsz:1653) Területe: 3160 m2. Az ingatlan területén három csoportszobával óvoda működik két épületben. Az
egyik épület egy része üresen áll. Az épületrész felújításra szorul. Az udvart is rendezni szükséges. Parkolót és közösségi játszóteret is
szükséges építeni, melynek tartalmaznia kell minimum 3 játékot.
3.rész:
Sorszám Végpont Leírás 1 Damjanich - Iskola u. "Elmû oszlop, új áramvételezés, 1db fix kamera, + jelismétlõ" 2 Baross - Köztársaság u
. "Elmû oszlop, új áramvételezés, 1db fix kamera, + jelismétlõ" 3 Béke u. - Iskola u. "Elmû oszlop, új áramvételezés, 1db fix kamera, +
jelismétlõ" 4 Dankó u. - Iskola u. "Elmû oszlop, új áramvételezés, 1db fix kamera, + jelismétlõ" 5 Tél u. - Iskola u. "Kiemelt antenna
tartó az óvodán, elosztóközpont, 1db fix kamera" 6 Bercsényi u. - Iskola u. "Elmû oszlop, új áramvételezés, 1db fix kamera, + jelismétlõ
" 7 Központ Adatátviteli hálózat fejlesztés 8. Iskola úti központ kamerás védelme 10 kamera helyi rögzítése A kamera rendszer a
központi rendszerhez csatlakozzon, továbbá internet alapú legyen.
A teljesítés határideje részenként eltérő:
1. rész:
2020.04.30.
2. rész:
2019.10.31.
3. rész:
2019.06.30.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74565909 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lakások kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: • Ráckeve, dr. Mészáros L. u. 3/a. (hrsz: 832/2)
• Ráckeve, Gólya u. (hrsz:793)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Helyszínek ismertetése:
• Ráckeve, dr. Mészáros L. u. 3/a. (hrsz: 832/2)
Területe: 927 m2.
Az ingatlan előtt minden közmű biztosított. Szilárd burkolatú útról megközelíthető. Beépítetlen.
• Ráckeve, Gólya u. (hrsz:793)
Területe: 444 m2, melynek területe telekalakítással növekszik.
Az ingatlan előtt minden közmű biztosított. Szilárd burkolatú útról megközelíthető. Beépítetlen.
Építtetői elvárások:
• Lakások
Az ingatlanokra 1 x két és 1x egy egyenként 65 m2 nettó alapterületű lakás építendő.
A lakások
- 2 db szoba, egyenként 10-12 m2
- nappali-étkező 25-30 m2
- konyha, egy légtérben a nappalival
- fürdőszoba
- wc
- éléskamra
- előszoba helyiségekből áll.
A két lakás és az egy lakás egy épülettömegben alakítandó ki.
Az épületek földszintesek, falazott tartószerkezettel, fa födémmel, magastetővel, cserépfedéssel.
Fűtés radiátoros, gázüzemű kombi cirkoval.
Megtervezendő az ingatlan közműbekötése, telken belüli közműcsatlakozások, kerítés is.
Alkalmazott anyagok és műszaki megoldások átlagos színvonalúak legyenek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás M/2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata ( hónapban megadva) 5
2 Jótállás időtartama (hónapban megadva) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására vonatkozó megajánlás 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó vállalkozói díj Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.2-15-2016-00004
II.2.9) További információ:
Az ajánlati árat 5 %-os tartalékkeret megadásával kell meghatározni.
Faksz: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 0110)
A teljesítés kezdő időpontja változhat a közbeszerzés idejére tekintettel.

II.2.1)
Elnevezés: Közösségi ház felújítása és bővítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ráckeve, Iskola u. 50. (hrsz:1653)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Ráckeve, Iskola u. 50. (hrsz:1653)
Területe: 3160 m2.
Az ingatlan területén három csoportszobával óvoda működik két épületben. Az egyik épület egy része üresen áll. Az épületrész felújításra szorul. Az udvart is rendezni szükséges. Parkolót és közösségi játszóteret is szükséges építeni, melynek tartalmaznia kell minimum 3 játékot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás M/2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata ( hónapban megadva) 5
2 Jótállás időtartama (hónapban megadva) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására vonatkozó megajánlás 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó vállalkozói díj Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.2-15-2016-00004
II.2.9) További információ:
Az ajánlati árat 5 %-os tartalékkeret megadásával kell meghatározni.
Faksz: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 0110)
A teljesítés kezdő időpontja változhat a közbeszerzés idejére tekintettel.

II.2.1)
Elnevezés: Kamera rendszer kiépítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35125300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ráckeve, szegregátum
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sorszám Végpont Leírás
1 Damjanich - Iskola u. "Elmû oszlop, új áramvételezés, 1db fix
kamera, + jelismétlõ"
2 Baross - Köztársaság u. "Elmû oszlop, új áramvételezés, 1db fix
kamera, + jelismétlõ"
3 Béke u. - Iskola u. "Elmû oszlop, új áramvételezés, 1db fix
kamera, + jelismétlõ"
4 Dankó u. - Iskola u. "Elmû oszlop, új áramvételezés, 1db fix
kamera, + jelismétlõ"
5 Tél u. - Iskola u. "Kiemelt antenna tartó az óvodán,
elosztóközpont, 1db fix kamera"
6 Bercsényi u. - Iskola u. "Elmû oszlop, új áramvételezés, 1db fix
kamera, + jelismétlõ"
7 Központ Adatátviteli hálózat fejlesztés
8. Iskola úti központ kamerás védelme 10 kamera helyi rögzítése
A kamera rendszer a központi rendszerhez csatlakozzon, továbbá internet alapú legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás M/2.2. pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata ( hónapban megadva) 5
2 Jótállás időtartama (hónapban megadva) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására vonatkozó megajánlás 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó vállalkozói díj Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.2-15-2016-00004
II.2.9) További információ:
Faksz: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 0110)
A teljesítés kezdő időpontja változhat a közbeszerzés idejére tekintettel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Lakások kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AFD Universal Kereskedelmi és szolgáltato Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45322134
Postai cím: Vénusz u. 14
Város: Szigetszentmiklos
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: a.szabo@afd-universal.com
Telefon: +36 205162633
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24084134213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69621460
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74565909
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 69621460 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pritamin Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98318344
Postai cím: Veres Péter Út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25453443242

Hivatalos név: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78667770
Postai cím: Derkovits Gyula Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1193
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11875204243

Hivatalos név: Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47901762
Postai cím: Dömsödi Út 23
Város: Kiskunlacháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24392950213

Hivatalos név: AFD Universal Kereskedelmi és szolgáltato Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45322134
Postai cím: Vénusz u. 14
Város: Szigetszentmiklos
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24084134213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közösségi ház felújítása és bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen, mivel az ajánlati ár meghaladja a fedezet összegét. (Kbt. 75. § (2) bek, b.) pont).
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78667770
Postai cím: Derkovits Gyula Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1193
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11875204243

Hivatalos név: Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47901762
Postai cím: Dömsödi Út 23
Város: Kiskunlacháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24392950213

Hivatalos név: Pritamin Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98318344
Postai cím: Veres Péter Út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25453443242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kamera rendszer kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen, mivel az ajánlati ár meghaladja a fedezet összegét. (Kbt. 75. § (2) bek, b.) pont).
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47901762
Postai cím: Dömsödi Út 23
Város: Kiskunlacháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24392950213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges