Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15169/2019
CPV Kód:50232110-4
Ajánlatkérő:Várpalota Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29205161
Postai cím: Gárdonyi Géza Utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fülöp Zoltán János
Telefon: +36 706031492
E-mail: office@drfulopzoltan.eu
Fax: +36 88575760
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varpalota.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: közvilágítás korszerűsítés, bővítés, üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR000570642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232110-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A korszerűsítés keretében a jelenleg üzemelő teljes közvilágítási világítótestből bontandó 2091 db világítótest. Építendő előreláthatólag 2379 db korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótest (a csere és a bővítés együttes mennyisége). Összességében közvilágítás üzemeltetés szempontjából a korszerűsítés utáni várható becsült mennyiség 2454 db.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 10355 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 116 - 284843
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A korszerűsítés keretében a jelenleg üzemelő teljes közvilágítási világítótestből bontandó 2091 db világítótest. Építendő előreláthatólag 2379 db korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótest (a csere és a bővítés együttes mennyisége). Összességében közvilágítás üzemeltetés szempontjából a korszerűsítés utáni várható becsült mennyiség 2454 db.
A csere során előírt világítótestek összesített mennyiségei típus szerint
Világítótest kategória / Világítótest teljesítmény felvétele [W] / Tervezett világítótest mennyiség [db] / Összes beépített teljesítmény [kW]
“A” kategória / 22 / 955 / 21,01
“B” kategória / 45 / 694 / 31,23
“C” kategória / 60 / 231 / 13,86
“D” kategória / 92 / 62 / 5,704
“E” kategória / 120 / 108 / 12,96
“F” kategória (Aszimmetrikus) 56 / 131 / 7,336
“F” kategória (Szimmetrikus) / 56 / 128 / 7,168
PANNON LED MIDI 105W / 105 / 24 / 2,52
Összesen: 2333 101,788
A bővítés során alkalmazandó útkategóriák és javasolt berendezés darabszámok:
Czóbel Béla utca útkategória M6, javasolt berendezés darabszám 11 db
Korompay Lajos utca útkategória M6, javasolt berendezés darabszám 9 db
Rákóczi telep útkategória M6, javasolt berendezés darabszám 6 db
Tési utcai garázssor útkategória Tési út M5, illetve garázsok közti út M6, javasolt berendezés darabszám 16 db
Waldstein János utca útkategória M5 berendezés darabszám 4 db
Bővítés során elhelyezni javasolt közvilágítási berendezések darabszáma összesen: 46 db
A közvilágítási rendszer korszerűsítésének, bővítésének és üzemeltetésének részletes meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
Helyesen:
A korszerűsítés keretében a jelenleg üzemelő teljes közvilágítási világítótestből bontandó 2091 db világítótest. Építendő előreláthatólag 2379 db korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótest (a csere és a bővítés együttes mennyisége). Összességében közvilágítás üzemeltetés szempontjából a korszerűsítés utáni várható becsült mennyiség 2454 db.
A csere során előírt világítótestek összesített mennyiségei típus szerint
Világítótest kategória / Világítótest teljesítmény felvétele [W] / Tervezett világítótest mennyiség [db] / Összes beépített teljesítmény [kW]
“A” kategória / 22 / 955 / 21,01
“B” kategória / 45 / 694 / 31,23
“C” kategória / 60 / 231 / 13,86
“D” kategória / 92 / 62 / 5,704
“E” kategória / 120 / 108 / 12,96
“F” kategória (Aszimmetrikus) 56 / 131 / 7,336
“F” kategória (Szimmetrikus) / 56 / 128 / 7,168
PANNON LED MIDI 105W / 105 / 24 / 2,52
Összesen: 2333 101,788
Az ajánlatkérő elfogadja a kedvezőbb felvett teljesítményre vonatkozó adatokat abban az esetben, ha a felhívásban és a műszaki leírásban rögzített minimum lumen és fényhasznosítási értékek (a kedvezőbb felvett teljesítmény paraméterek mellett is) teljesülnek.
A bővítés során alkalmazandó útkategóriák és javasolt berendezés darabszámok:
Czóbel Béla utca útkategória M6, javasolt berendezés darabszám 11 db
Korompay Lajos utca útkategória M6, javasolt berendezés darabszám 9 db
Rákóczi telep útkategória M6, javasolt berendezés darabszám 6 db
Tési utcai garázssor útkategória Tési út M5, illetve garázsok közti út M6, javasolt berendezés darabszám 16 db
Waldstein János utca útkategória M5 berendezés darabszám 4 db
Bővítés során elhelyezni javasolt közvilágítási berendezések darabszáma összesen: 46 db
A közvilágítási rendszer korszerűsítésének, bővítésének és üzemeltetésének részletes meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/09/11
Helyesen:
2019/09/22
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Bontás helye
A következő helyett:
A bontás az EKR-ben történik a Kbt. 68. § (1b) bekezdésére 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §-aira figyelemmel.
Helyesen:
A bontás az EKR-ben történik a Kbt. 68. § (1b) bekezdésére 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §-aira figyelemmel. Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja nem munkanapra esik, ezért az ajánlati kötöttség 2019. augusztus 23-án jár le.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A kiegészítő tájékoztatás eredményeképpen a beszerzés tárgyának (II.2.4 rovat) egyik paramétere (felvett teljesítmény korlát) az ajánlattevők számára kedvező mértékben módosult a verseny kiterjesztése érdekében. A felhívás módosításával egyidőben módosításra került a műszaki leírás 4.2 pontjában az egyes lámpakategóriákra előírt THDi értéke (egységesen feloldásra került), a hűtőborda alkalmazása (feltételekkel elhagyható), szoftveres környezetet nem igényló szabályozás lehetővé tétele. A műszaki leírás 6.1 táblázatában a csökkentett teljesítmény a névleges teljesítmény %-ában került meghatározásra. Az ajánlatkérő a módosítás Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti jogszerűségével összefüggésben közli, hogy a módosítás eredményeképpen a megajánlható termékek köre bővült, így az eljárásban való részvétel lehetősége (a gazdasági szereplők számára) megnövekedett.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ